VÄLIPUHASTUS  

We offer several outdoor cleaning solutions, including:

  • Väliterritooriumi korrashoid, sh kõnniteede puhastus, parklate heakord, prügiurnide tühjendamine, prügikonteinerite ümbruse ja alusplatside puhastus, lipu heiskamine

  • Winter maintenance of outdoor area, including anti-slip maintenance, snow removal and cleaning (from roads and roofs), icicle removal

  • Haljasalade korrashoid, sh muru niitmine, trimmerdamine, lehtede koristus ja äravedu, taimede hooldamine ja kastmine  

 Küsi pakkumist 


The cleaning services by Forus Haldus meet all needs of the customers

According to Marten Liiva, Head of the Property Maintenance Department, Forus offers the customers everything they need, from maintenance cleaning, that is, a cleaner to regularly visit the customer, up to special tasks such as deep floor cleaning, waxing, window cleaning, facade cleaning, etc.

Read the article

 

references