REAL ESTATE MANAGEMENT SOFTWARE

Haldur is the first real estate management software tailor-made according to the needs of business customers, and we have been developing it since 2018. The software is used by commercial, office and retail spaces across Estonia. Küsi pakkumist 

Real estate management software Haldur – the best solution for commercial real estate management 


The real estate management software brings together all property management and maintenance information in one place, including communication between the owner, manager, tenants and service providers. 

Thanks to the software, an overview of the technical condition of the property, its energy consumption, shortcomings and works in progress is easily available at any time. This allows you to optimise property management costs and make fact-based decisions when planning investments. 


Features of the Haldur software 

  • Kulude statistika ja optimeerimine . Programm koondab hoone energiatarbimise (küte, ventilatsioon, jahutus ja elekter) ning hooldus- ja heakorrateenuste kulude statistika. Andmeid saab visualiseerida, võrrelda ning tuvastada võimalusi kokkuhoiuks. Tänu nutikatele algoritmidele annab programm soovitusi kulude optimeerimiseks ja hoone keskkonnasäästlikumaks majandamiseks. 

  • Tõhus infovahetus kõigi osapoolte vahel 24/7 . Programmi abil saab rentnikele lihtsasti anda juurdepääsu kogu vajalikule infole (plaanid, ohutusjuhendid, kontaktandmed, kommunaalarved jm). Kasutajad saavad raporteerida muresid, samas keskkonnas talletatakse halduri ja hoolduspartnerite vastused ja probleemi lahendamise kulg. 

  • Tehniline ülevaade hoone seisukorrast.  Programmis saab kaardistada hoone tehnilise seisukorra ja tuvastada kõrvalekalded. See aitab planeerida tulevasi töid ning investeeringuid. Võimalik on üles laadida hooldustöid tõendavad dokumendid, et need oleksid igal ajahetkel kontrollitavad. 

  • Paindlik ja turvaline andmehaldus.  Iga hoone on ainulaadne, seepärast saab programmi sisestada konkreetse kliendi ja hoone vajadustest lähtuva info. Erinevatele kasutajatele saab anda juurdepääsu ainult neile vajalikele andmetele. 

  • Kasulikud lisafunktsioonid.  Näiteks haldustarvikute laovaru, külastusstatistika analüüs loenduriandmete põhjal,  teistele rentnikele nähtavate kampaaniate ja sooduspakkumiste lisamine jm. Uuri kõiki lisavõimalusi meie esindajalt.


A real estate management software that puts the data to work for you


Haldur kinnisvara haldusprogramm annab ärikinnisvara omanikule täieliku ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja haldus-hooldus tegevustest, lihtsustab infovahetust, aitab optimeerida kulusid ja teha faktidel põhinevaid ärilisi otsuseid.

Forus Haldus viib haldusteenuste mugavuse kliendi jaoks uuele tasemele

Üheks Forus Halduse konkurentsieeliseks on kahtlemata nende haldusprogramm, mille abil kliendid näevad igapäevaselt oma kinnisvaraobjektil tehtavaid toiminguid. Sinna saavad rentnikud, kes igapäevaselt hoones toimetavad, kirja panna oma mured ja tekkinud puudujäägid – rentnikele on antud ligipääs programmile, et nad saaksid tekkinud probleemi kohta teavituse lisada. 

Loe artiklit

 

REFERENCES