TEENUSTE HINNAKIRI

Hinnakiri kehtib Forus Security AS ja Forus Haldus OÜ klientidele

Tehnilise valve täisteenus

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu alates 28,00 €

Ärikliendile  (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidutasu sisaldub teenuse hinnas.*

Tehnilise valve kombineeritud teenus

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu alates 22,00€   

Ärikliendile  (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.

Tehnilise valve infoedastusteenus

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu 14,00 € 

Ärikliendile  (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.
Forus Suitsuvalve teenuse stardikomplekt

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu 11,90 €

Ärikliendile  (+km)
Teenus ei ole saadaval

Märkused
Häireinfo edastatakse omanikule ja vajadusel reageerib väljakutsetele Foruse meeskond. Väljasõidud eraldi tasustatavad vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Forus Koduvalve teenuse stardikomplekt

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu 21,90  €

Ärikliendile  (+km)
Teenus ei ole saadaval

Märkused
Häireinfo edastatakse omanikule ja Forusele automaatselt  ja vajadusel reageerib väljakutsetele  Forus meeskond.Väljasõidud eraldi tasustatavad vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Autopatrulli väljasõit

Erakliendile  (km-ga)
1 kord 25,00 €

Ärikliendile  (+km)
1 kord 25,00 €

* Valehäire (häire põhjustas kliendi hooletus, seadmete rike, loomad, niiskus, tolm, temperatuuri muutused, sulgemata sissepääsud, aknad vm avad või muud kliendist tulenevad põhjused) ning korduva väljasõidu (häire põhjus on jäänud korduvalt välja selgitamata ja/või ei ole klient tellinud tehnikut seadmete korrastamiseks ja/või Tellija Kontaktisik ei ole korduvalt käinud Valveobjektil häire põhjust välja selgitamas) puhul kuulub siiski tasumisele hind valeväljakutse eest.

Videovalve teenus

Erakliendile   (km-ga)
Hind sõltub objektist ja seadmest

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist ja seadmest

Märkused
Videojälgimisteenus häirete korral, Videopatrullteenus, Valvesüsteemi kaugjuhtimine, Värava-, ukse või muude seadmete kaugjuhtimine

* Teenuste osutamiseks on vajalik Forus Security juhtimiskeskuse poolt toetatud videosalvesti või serveri olemasolu objektil.

Lepingu ümbervormistamine

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 15,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 kord 15,00 €

Häireedastusvahendi üür

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 5,20 €

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 5,20 €

Märkused
Häireedastusvahendi väljaostuhind 220 eurot (lisandub käibemaks).
Ajutine mehitatud valve tehnilise valve objektil

Erakliendile   (km-ga)
1 tund 28,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 tund 25,00 €

Märkused
Hinna arvestus toimub täistunni kaupa.

Valvestamise kontrolli teenus

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 7,50 €

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 7,50 €

Signaalide väljavõte või autopatrulli väljasõiduraport

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 5,00 

Ärikliendile   (+km)
1 kord 5,00 

Märkused
Signaalide väljavõtet on võimalik saada kuni 6 kuu ulatuses vastava tellimuse esitamise kuupäevast arvates. Signaalide väljavõtet on võimalik edastada tava- või e-postiga. Iseteeninduses tasuta.

Tehnilise valve lepingu peatamine

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 5,00 

Ärikliendile  (+km)
1 kuu 5,00 

Märkused
Teenus peatatakse alates kliendi pöördumise hetkest järgneva kuu 1. kuupäevast. Esimesed kolm kuud, mil leping on peatatud, lepingu peatamise eest tasu ei küsita. Hinnakirjas toodud hind kehtib alates 4. peatatud kuust. Lepingut saab peatada kuni 12 järjestikuseks kuuks.

Patrulli täisteenus *

Erakliendile   (km-ga)
Hind sõltub objektist

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Autopatrull  teostab Valveobjekti välise vaatluse  kokkulepitud ajal või ajavahemikus ja/või  fikseeritud marsruudil või Tellijalt vastavasisulise sooviga telefonikõne ja/või SMS-i saamisel  teostab Autopatrull  Valveobjekti välise vaatluse  kokkulepitud ajal või ajavahemikus. Lisandub NFC kiipide tasu.Võtmete hoiustamine

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 3,50  €

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 3,50 €

Paberkandjal patrulli väljasõiduakti või tehniku väljakutseakti vormistamine

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 5,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 kord 5,00 €

Märkused
Forus Security patrullide väljasõiduraportid vormistakse reeglina elektrooniliselt mis saadetakse kliendi e-posti aadressile. Kliendi soovil koostakse paberakt mis on tasuline ja mile eest lisandub ühekordne teenustasu järgmisele.Kontaktandmete muutmine

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 5,00  €

Ärikliendile   (+km)
1 kord 5,00 €

Märkused
Iseteeninduses tasuta

Tehniku või Handyman väljakutse 

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 60,00  €

Ärikliendile   (+km)
1 kord 65,00 €

Märkused
Tehniku väljakutse eest tuleb tasuda ka juhul, kui tehnik on objektile saabunud, kuid kliendist tuleneval põhjusel ei ole tal võimalik objektil töid teostada.

Tehniku täiendav töötund

Erakliendile   (km-ga)
1 tund 50,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 tund 55,00 €

Märkused
Hind kuulub tasumisele iga esimesele tunnile järgneva töötunni eest. Arvestust peetakse 0,5 tunni kaupa. 

Tehniku tööde hulka kuuluvad ventilatsiooni, küttesüsteemide, santehnilised, elektri- ja tulekustutussüsteemide ATS, tuleohutusautomaatika, suitsueemalduse, elektroonilise valve-, häire-, läbipääsu- või videovalvesüsteemi tööd.
 
Handymani täiendav töötund

Ärikliendile   (+km)
1 tund 35,00 €

Märkused
Handymani tööde hulka kuuluvad pisiremonttööd, kolimisteenused, väiksemahulised üldehituslikud ja maalritööd.

Tehnilise inseneri väljakutse

Ärikliendile   (+km)
1 tund 75,00 €

Märkused
Tehnilise inseneri väljakutse eest tuleb tasuda ka juhul, kui tehniline insener on objektile saabunud, kuid kliendist tuleneval põhjusel ei ole tal võimalik objektil töid teostada.

Tehnilise inseneri täiendav töötund

Ärikliendile   (+km)
1 tund 65,00  €

Märkused
Tenilise inseneri tööülesannete hulka kuulub turvalahenduste dokumenteerimine, teostusjooniste koostamine ja väljavõtete tegemine turvasüsteemidest, samuti turvasüsteemide integratsioonilahenduste analüüs ning realiseerimine. Lisaks kuuluvad tehnilise inseneri ülesannete hulka tehnikajuhi, külmatehniku ja automaatika tööd. 

Transport objektile

Erakliendile   (km-ga)
1 km 0,50 

Ärikliendile   (+km)
1 km 0,50 

Märkused
Lisandub väljakutse ning tehniku töötundidele, juhul, kui objekt asub kaugemal kui 20 km lähimast esindusest. Hind sisaldab transporti objektile kuni 20 km kaugusele Foruse lähimast esindusest . Tehnilise spetsialisti väljakutse korral sisaldab hind transporti objektile kuni 20 km kaugusele Tallinna või Tartu esindusest. Teistel juhtudel arvestatakse töötunni sisse ka edasi-tagasi sõiduaega.

Hinnad sisaldavad transporti lähimast Foruse esindusest kuni 20 km kaugusele ja kuni 1 tund tööaega. Iga järgneva töötunni arvestus toimub 0,5 tunni kaupa. Väljatoodud hinnad kehtivad tööpäevadel ajavahemikus 09.00-17.00, väljaspool nimetatud ajavahemikku osutatud teenuste eest kuulub tasumisele hinnakirjas toodud hind korrutatud koefitsiendiga 1,5. Riiklike pühade puhul korrutatakse hinnakirjas toodud hind koefitsiendiga 3,0. Hindades ei sisaldu seadmete, materjalide ning erivahendite kulu.


Liitumistasu

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 kord 65,00 €

Märkused
Liitumistasu sisaldab häireedastusseadmestiku seadistamist ühe häireedastusseadme kohta eeldusel, häireedastusvahendi paigaldus teostatakse ATS keskseadme (Häire 112 teenus tühistusteenuse puhul ATS häire tühistuskoha juures) juures (max 3 m). Liitumistasu ei sisalda kaablitöid ja häireedastusseadmete paigaldamisele kuluvaid abivahendeid.

Häire 112 teenus

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 30,00 €
Häire 112 teenus tühistusteenusega

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 35,00 €

Märkused
Tühistusteenuse puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks ning häireedastusseadmestikku ei ole kliendil võimalik välja osta.

Häireedastusseadmestik

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 tükk 400,00 €

Märkused
Häireedastusseadmestikku on võimalik ka üürida - sel juhul sisaldub üüritasu Häire 112 teenuse kuutasus. Üürimise puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks.

Häireedastusseadmestiku plaaniline hooldus

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 kord 45,00 €

Märkused
Häireedastusseadmestiku plaanilist hooldust teostatakse kord 3 aasta tagant. Plaanilise hoolduse tasu sisaldab hooldustehniku transporti objektile ning hooldustööde teostamist. Tasu ei sisalda aku ega muude seadmete, materjalide ja/või erivahendite kulu. NB! Kui Forus Security teostab samal objektil ATS-süsteemi hooldust, on häireedastusseadmestiku plaaniline hooldus tasuta.

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Objekti ülevaatamine ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskava ja evakuatsiooniskeemide koostamine.

Evakuatsiooniskeem

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist
Evakuatsiooniõppus

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas tutvustatakse töötajatele tuleohutusnõudeid ja -korraldust ettevõttes. Praktilises osas viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon koos tegevuste harjutamisega.

Tuleohutuse koolitus

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Erinevad koolitused sh tuletöö tegemise koolitus.

Operatiivkaart

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist