TEENUSTE HINNAKIRI

Hinnakiri kehtib Forus Security AS ja Forus Haldus OÜ klientidele

Tehnilise valve täisteenus

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu alates 22 €

Ärikliendile  (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidutasu sisaldub teenuse hinnas.*

Tehnilise valve kombineeritud teenus

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu alates 17 €   

Ärikliendile  (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.

Tehnilise valve infoedastusteenus

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu 12 € 

Ärikliendile  (+km)
1 kuu 9,95 € 

Märkused
Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.
Forus Suitsuvalve teenuse stardikomplekt

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu 9,90 €

Ärikliendile  (+km)
Teenus ei ole saadaval

Märkused
Häireinfo edastatakse omanikule ja vajadusel reageerib väljakutsetele Foruse meeskond. Väljasõidud eraldi tasustatavad vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Forus Koduvalve teenuse stardikomplekt

Erakliendile  (km-ga)
1 kuu 19,90 €

Ärikliendile  (+km)
Teenus ei ole saadaval

Märkused
Häireinfo edastatakse omanikule ja Forusele automaatselt  ja vajadusel reageerib väljakutsetele  Forus meeskond.Väljasõidud eraldi tasustatavad vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Autopatrulli väljasõit

Erakliendile  (km-ga)
1 kord 20,00 €

Ärikliendile  (+km)
1 kord 20,00 €

* Valehäire (häire põhjustas kliendi hooletus, seadmete rike, loomad, niiskus, tolm, temperatuuri muutused, sulgemata sissepääsud, aknad vm avad või muud kliendist tulenevad põhjused) ning korduva väljasõidu (häire põhjus on jäänud korduvalt välja selgitamata ja/või ei ole klient tellinud tehnikut seadmete korrastamiseks ja/või Tellija Kontaktisik ei ole korduvalt käinud Valveobjektil häire põhjust välja selgitamas) puhul kuulub siiski tasumisele hind valeväljakutse eest.

Videovalve teenus

Erakliendile   (km-ga)
Hind sõltub objektist ja seadmest

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist ja seadmest

Märkused
Videojälgimisteenus häirete korral, Videopatrullteenus, Valvesüsteemi kaugjuhtimine, Värava-, ukse või muude seadmete kaugjuhtimine

* Teenuste osutamiseks on vajalik Forus Security juhtimiskeskuse poolt toetatud videosalvesti või serveri olemasolu objektil.

Lepingu ümbervormistamine

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 10,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 kord 10,00 €

Häireedastusvahendi üür

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 4,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 4,00 €

Märkused
Häireedastusvahendi väljaostuhind 180 eurot (lisandub käibemaks).
Ajutine mehitatud valve tehnilise valve objektil

Erakliendile   (km-ga)
1 tund 15,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 tund 15,00 €

Märkused
Hinna arvestus toimub täistunni kaupa.

Valvestamise kontrolli teenus

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 7,50 €

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 7,50 €

Signaalide väljavõte või autopatrulli väljasõiduraport

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 2,95 

Ärikliendile   (+km)
1 kord 2,95 

Märkused
Signaalide väljavõtet on võimalik saada kuni 6 kuu ulatuses vastava tellimuse esitamise kuupäevast arvates. Signaalide väljavõtet on võimalik edastada tava- või e-postiga.

Tehnilise valve lepingu peatamine

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 2,50 

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 2,50 

Märkused
Teenus peatatakse alates kliendi pöördumise hetkest järgneva kuu 1. kuupäevast. Esimesed kolm kuud, mil leping on peatatud, lepingu peatamise eest tasu ei küsita. Hinnakirjas toodud hind kehtib alates 4. peatatud kuust. Lepingut saab peatada kuni 12 järjestikuseks kuuks.

Patrulli täisteenus *

Erakliendile   (km-ga)
1 kord a lates 7,50 €

Ärikliendile   (+km)
1 kord alates 7,50 €

Märkused
Autopatrull  teostab Valveobjekti välise vaatluse  kokkulepitud ajal või ajavahemikus ja/või  fikseeritud marsruudil või Tellijalt vastavasisulise sooviga telefonikõne ja/või SMS-i saamisel  teostab Autopatrull  Valveobjekti välise vaatluse  kokkulepitud ajal või ajavahemikus.


NFC ehk kontaktivaba autoriseerimise teenus tehnilise ja  mehitatud valve teenuse juurde

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 14,95 €

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 14,95 €

Märkused
Ühe kasutaja ligipääs veebirakendusele mis annab täieliku ülevaate Valveobjekti külastustest. Automaatteavitused millega on võimalik lisada info saamine turvatöötaja tegevuste kohta e-posti või SMS teavitusena. Operatiivne lisainfo sisestamise võimalus Valveobjekti kohta. Sisaldab    1-3 kiipi.

Võtmete hoiustamine

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 2,50  €

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 2,50  €

Paberkandjal patrulli väljasõiduakti või tehniku väljakutseakti vormistamine

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 2,50 €

Ärikliendile   (+km)
1 kord 2,50 €

Märkused
Forus Security patrullide väljasõiduraportid vormistakse reeglina elektrooniliselt mis saadetakse kliendi e-posti aadressile. Kliendi soovil koostakse paberakt mis on tasuline ja mile eest lisandub ühekordne teenustasu järgmisele.

Tehnilise valve objekti avamise- sulgemise julgestamine

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 10,00  €

Ärikliendile   (+km)
1 kord 10,00 €

Märkused
Teenuse kestus on kuni 30 järjestikust minutit.

Tehniku väljakutse *

Erakliendile   (km-ga)
1 tund  55,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 tund 55,00 €

Märkused
Tehniku väljakutse eest tuleb tasuda ka juhul, kui tehnik on objektile saabunud, kuid kliendist tuleneval põhjusel ei ole tal võimalik objektil töid teostada.Väljakutse ei kuulu tasumisele, kui klient tühistab väljakutse vähemalt 1 tund enne kokkulepitud tehniku saabumise aega.

Tehniku täiendav töötund* 

Erakliendile   (km-ga)
1 kord 45,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 kord 45,00 €

Märkused
Hind kuulub tasumisele iga esimesele tunnile järgneva töötunni eest. Arvestust peetakse 0,5 tunni kaupa.    
Hoolduslepingujärgne plaaniline hooldus *

Erakliendile   (km-ga)
Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja hooldusintervallist

Ärikliendile   (+km)
Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja hooldusintervallist.

Tehnilise inseneri väljakutse *

Erakliendile   (km-ga)
1 tund  69,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 tund 69,00 €

Märkused
Turvalahenduste dokumenteerimine, teostusjooniste koostamine, väljavõtete tegemine turvasüsteemidest. Turvasüsteemide integratsioonilahenduste analüüs ja valmistamine.

Turvalahenduste auditeerimine ja kontseptsioonide väljatöötamine ning tehniline nõustamine *

Erakliendile   (km-ga)
1 tund alates 45,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 tund alates 45,00 €

Märkused
Lõplik hind sõltub spetsialisti tööajast ning töö sisust.

Transport objektile

Erakliendile   (km-ga)
1 km 0,40 

Ärikliendile   (+km)
1 km 0,40 

Märkused
Lisandub väljakutse ning tehniku töötundidele, juhul, kui objekt asub kaugemal kui 20 km lähimast esindusest. Hind sisaldab transporti objektile kuni 20 km kaugusele Forus Security AS esindusest.Tehnilise spetsialisti väljakutse korral sisaldab hind transporti objektile kuni 20 km kaugusele Tallinna või Tartu esindusest. Teistel juhtudel arvestatakse töötunni sisse ka edasi-tagasi sõiduaega.

* Hinnad sisaldavad tehniku/spetsialisti transporti Forus Security AS esindusest kuni 20 km kaugusele objektile ja kuni 1 tund tööaega. Iga järgneva töötunni arvestus toimub 0,5 tunni kaupa. Väljatoodud hinnad kehtivad tööpäevadel ajavahemikus 09.00-17.00, väljaspool nimetatud ajavahemikku osutatud teenuste eest kuulub tasumisele hinnakirjas toodud hind korrutatud koefitsiendiga 1,5. Hindades ei sisaldu seadmete, materjalide ning erivahendite kulu. Kiirtööde puhul (väljaspool järjekorda) korrutatakse hinnakirjas toodud hind koefitsendiga 3,0.


TEHNOHOOLDUS

Tehnohoolduse spetsialisti töötunni hind

Spetsialisti väljakutse ja esimene töötund koos transpordiga

E-R vahemikus 8:00-17:00 50 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 60 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 60 € (+km)

Tehnohoolduse spetsialisti töötunni hind alates teisest töötunnist

Handyman

E-R vahemikus 8:00-17:00 35 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 45 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 45 € (+km)

Ventilatsioonitööd

E-R vahemikus 8:00-17:00 45 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 55 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 55 € (+km)

 


Küttesüsteemide tööd

E-R vahemikus 8:00-17:00 45 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 55 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 55 € (+km)

 


Elektritööd

E-R vahemikus 8:00-17:00 45 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 55 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 55 € (+km)
Tulekustutussüsteemide tööd

E-R vahemikus 8:00-17:00 45 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 55 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 55 € (+km)
Külma- ja gaasitehniku tööd

E-R vahemikus 8:00-17:00 50 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 75 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 75 € (+km)

Automaatikatööd

E-R vahemikus 8:00-17:00 55 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 75 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 75 € (+km)

Tööd ATS-, TOA-, suitsueemaldus-, helindus-, elektroonilise valve, häire-, läbipääsu- või videovalvesüsteemides*

E-R vahemikus 8:00-17:00 50 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 75 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 75 € (+km)

* Ei lisandu väljakutsetasu

Tehnikajuhi teenus (kliendi esindamine tehnohoolduse vallas kolmandate osapoolte juures)

E-R vahemikus 8:00-17:00 80 € (+km)

L-P vahemikus 8:00-17:00 80 € (+km)

E-P vahemikus 17:00-8:00 80 € (+km)

NB! Kõik tehnohoolduse tööd hinnastatakse vastavalt töö teostamiseks kulunud tundidele ja kasutatud materjalidele.

Liitumistasu

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 kord 62,95 €

Märkused
Liitumistasu sisaldab häireedastusseadmestiku seadistamist ühe häireedastusseadme kohta eeldusel, häireedastusvahendi paigaldus teostatakse ATS keskseadme (Häire 112 teenus tühistusteenuse puhul ATS häire tühistuskoha juures) juures (max 3 m). Liitumistasu ei sisalda kaablitöid ja häireedastusseadmete paigaldamisele kuluvaid abivahendeid.

Häire 112 teenus

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 29,40 €
Häire 112 teenus tühistusteenusega

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 33,70 €

Märkused
Tühistusteenuse puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks ning häireedastusseadmestikku ei ole kliendil võimalik välja osta.

Häireedastusseadmestik

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 tükk 400,00 €

Märkused
Häireedastusseadmestikku on võimalik ka üürida - sel juhul sisaldub üüritasu Häire 112 teenuse kuutasus. Üürimise puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks.

Häireedastusseadmestiku plaaniline hooldus

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
1 kord 45,00 €

Märkused
Häireedastusseadmestiku plaanilist hooldust teostatakse kord 3 aasta tagant. Plaanilise hoolduse tasu sisaldab hooldustehniku transporti objektile ning hooldustööde teostamist. Tasu ei sisalda aku ega muude seadmete, materjalide ja/või erivahendite kulu. NB! Kui Forus Security teostab samal objektil ATS-süsteemi hooldust, on häireedastusseadmestiku plaaniline hooldus tasuta.

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Objekti ülevaatamine ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskava ja evakuatsiooniskeemide koostamine.

Evakuatsiooniskeem

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist
Evakuatsiooniõppus

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas tutvustatakse töötajatele tuleohutusnõudeid ja -korraldust ettevõttes. Praktilises osas viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon koos tegevuste harjutamisega.

Tuleohutuse koolitus

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist

Märkused
Erinevad koolitused sh tuletöö tegemise koolitus.

Operatiivkaart

Erakliendile   (km-ga)
Teenus ei ole saadaval

Ärikliendile   (+km)
Hind sõltub objektist

FORUSbnb põhipakett

Erakliendile   (km-ga)
1 tükk 20,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 tükk 20,00 €

Märkused
Hind sisaldab FORUSbnb broneerimiskeskkonna kliendikonto haldustasu.

Forus põhipaketile lisandub vastavalt valikule:

FORUSbnb Iseteenindus

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 10,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 10,00 €

Märkused
Läbipääsuteenus, mis seisneb Tellija poolt veebipõhises broneerimiskeskkonnas Objekti läbipääsu broneerimises ja haldamises. Hind on ühe kontrollitava ruumi või ukse kohta.
FORUSbnb Valvelolekuteenus

Erakliendile   (km-ga)
1 kuu 20,00 €

Ärikliendile   (+km)
1 kuu 20,00 €

Märkused
Läbipääsuteenus, mis seisneb Tellija poolt veebipõhises broneerimiskeskkonnas Objekti läbipääsu broneerimises ja haldamises. Sh Tellija või Kasutaja soovil Objekti läbipääsuõiguse taastamises vm sarnases haldamises, samuti 24/7 Häireteate vastuvõtus ja Tellija soovil sellele reageerimises eesmärgiga tuvastada Objekti vastu suunatud rünne või muu oht. Hind on ühe kontrollitava ruumi või ukse kohta.

Turvatöötaja kvalifikatsioonikursus

Erakliendile   (km-ga)
1 inimene 180 €

Ärikliendile   (+km)
1 inimene 150 €

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus

Erakliendile   (km-ga)
1 inimene 360 €

Ärikliendile   (+km)
1 inimene 300 €
Turvatöötaja täiendõpe (16 tundi)

Erakliendile   (km-ga)
1 inimene 86,40 €

Ärikliendile   (+km)
1 inimene 72 €