TEENUSTE HINNAKIRI

Hinnakiri kehtib Forus Security AS ja Forus Turvateenused AS klientidele

TEHNILISE VALVE TEENUSED

HIND ERAKLIENT

HIND ÄRIKLIENT

TEENUS

ÜHIK

Hind käibemaksuga

Hind käibemaksuta

MÄRKUSED

Tehnilise valve täisteenus

Kuu

      alates 19,95 €

Hind sõltub objektist

Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidutasu sisaldub teenuse hinnas.*

Tehnilise valve kombineeritud teenus

Kuu

         alates 14,95 €   

Hind sõltub objektist

Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.

Tehnilise valve infoedastusteenus

Kuu

9,95 €

9,95 €

Lõplik hind sõltub objektist. Autopatrulli väljasõidud on eraldi tasu eest.

Forus Suitsuvalve teenuse stardikomplekt

Kuu

9,90 €

Teenus ei ole saadaval

Häireinfo edastatakse omanikule ja vajadusel reageerib väljakutsetele Foruse meeskond. Väljasõidud eraldi tasustatavad vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Forus Koduvalve teenuse stardikomplekt

Kuu

19,90 €

Teenus ei ole saadaval

Häireinfo edastatakse omanikule ja Forusele automaatselt  ja vajadusel reageerib väljakutsetele  Forus meeskond.Väljasõidud eraldi tasustatavad vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Autopatrulli väljasõit

Kord

20,00 €

20,00 €

 

* Valehäire (häire põhjustas kliendi hooletus, seadmete rike, loomad, niiskus, tolm, temperatuuri muutused, sulgemata sissepääsud, aknad vm avad või muud kliendist tulenevad põhjused) ning korduva väljasõidu (häire põhjus on jäänud korduvalt välja selgitamata ja/või ei ole klient tellinud tehnikut seadmete korrastamiseks ja/või Tellija Kontaktisik ei ole korduvalt käinud Valveobjektil häire põhjust välja selgitamas) puhul kuulub siiski tasumisele hind valeväljakutse eest.

VIDEOVALVE TEENUSED*

HIND ERAKLIENT

HIND ÄRIKLIENT

TEENUS

ÜHIK

Hind käibemaksuga

Hind käibemaksuta

MÄRKUSED

Videovalve teenus

Kuu

Hind sõltub objektist ja seadmest

Hind sõltub objektist ja seadmest

Videojälgimisteenus häirete korral, Videopatrullteenus, Valvesüsteemi kaugjuhtimine, Värava-, ukse või muude seadmete kaugjuhtimine

* Teenuste osutamiseks on vajalik Forus Security juhtimiskeskuse poolt toetatud videosalvesti või serveri olemasolu objektil.

 

 

TEHNILISE-, MEHITATUD- JA VIDEOVALVE LISATEENUSED

HIND ERAKLIENT

HIND ÄRIKLIENT

TEENUS

ÜHIK

Hind käibemaksuga

Hind käibemaksuta

MÄRKUSED

Lepingu ümbervormistamine

Kord

10,00 €

10,00 €

 

Häireedastusvahendi üür

Kuu

4,00 €

4,00 €

Häireedastusvahendi väljaostuhind 180 eurot (lisandub käibemaks).

Ajutine mehitatud valve tehnilise valve objektil

Tund

15,00 €

15,00 €

Hinna arvestus toimub täistunni kaupa.

Valvestamise kontrolli teenus

Kuu

7,50 €

7,50 €

 

Signaalide väljavõte või autopatrulli väljasõiduraport

Kord

2,95 €

2,95 €

Signaalide väljavõtet on võimalik saada kuni 6 kuu ulatuses vastava tellimuse esitamise kuupäevast arvates. Signaalide väljavõtet on võimalik edastada tava- või e-postiga.

Tehnilise valve lepingu peatamine

Kuu

2,50 €

2,50 €

Teenus peatatakse alates kliendi pöördumise hetkest järgneva kuu 1. kuupäevast. Esimesed kolm kuud, mil leping on peatatud, lepingu peatamise eest tasu ei küsita. Hinnakirjas toodud hind kehtib alates 4. peatatud kuust. Lepingut saab peatada kuni 12 järjestikuseks kuuks.

Patrulli täisteenus *

Kord

Alates 7,50 €

Alates 7,50 €

Autopatrull  teostab Valveobjekti välise vaatluse  kokkulepitud ajal või ajavahemikus ja/või  fikseeritud marsruudil või Tellijalt vastavasisulise sooviga telefonikõne ja/või SMS-i saamisel  teostab Autopatrull  Valveobjekti välise vaatluse  kokkulepitud ajal või ajavahemikus.

NFC ehk kontaktivaba autoriseerimise teenus tehnilise ja  mehitatud valve teenuse juurde

Kuu

14,95 €

14,95 €

Ühe kasutaja ligipääs veebirakendusele mis annab täieliku ülevaate Valveobjekti külastustest. Automaatteavitused millega on võimalik lisada info saamine turvatöötaja tegevuste kohta e-posti või SMS teavitusena. Operatiivne lisainfo sisestamise võimalus Valveobjekti kohta. Sisaldab    1-3 kiipi

Võtmete hoiustamine

Kuu

2,50 €

2,50 €

 

Paberkandjal patrulli väljasõiduakti või tehniku väljakutseakti vormistamine

Kord

2,50 €

2,50 €

Forus Security patrullide väljasõiduraportid vormistakse reeglina elektrooniliselt mis saadetakse kliendi e-posti aadressile. Kliendi soovil koostakse paberakt mis on tasuline ja mile eest lisandub ühekordne teenustasu järgmisele.

Tehnilise valve objekti avamise- sulgemise julgestamine

Kord

10,00 €

10,00 €

Teenuse kestus on kuni 30 järjestikust minutit.

TEHNILISED TÖÖD *

HIND ERAKLIENT

HIND ÄRIKLIENT

TEENUS

ÜHIK

Hind käibemaksuga

Hind käibemaksuta

MÄRKUSED

Tehniku väljakutse *

Tund

55,00 €

55,00 €

Tehniku väljakutse eest tuleb tasuda ka juhul, kui tehnik on objektile saabunud, kuid kliendist tuleneval põhjusel ei ole tal võimalik objektil töid teostada.Väljakutse ei kuulu tasumisele, kui klient tühistab väljakutse vähemalt 1 tund enne kokkulepitud tehniku saabumise aega.

Tehniku täiendav töötund* 

Kord

45,00 €

45,00 €

Hind kuulub tasumisele iga esimesele tunnile järgneva töötunni eest. Arvestust peetakse 0,5 tunni kaupa.    

Hoolduslepingujärgne plaaniline hooldus *

 

Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja hooldusintervallist

Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja hooldusintervallist

 

Tehnilise inseneri väljakutse *

Tund

69,00 €

69,00 €

Turvalahenduste dokumenteerimine, teostusjooniste koostamine, väljavõtete tegemine turvasüsteemidest. Turvasüsteemide integratsioonilahenduste analüüs ja valmistamine.

Turvalahenduste auditeerimine ja kontseptsioonide väljatöötamine ning tehniline nõustamine *

Tund

Alates 45,00 €

Alates 45,00 €

Lõplik hind sõltub spetsialisti tööajast ning töö sisust.

 

Transport objektile

Km

0,40 €

0,40 €

Lisandub väljakutse ning tehniku töötundidele, juhul, kui objekt asub kaugemal kui 20 km lähimast esindusest. Hind sisaldab transporti objektile kuni 20 km kaugusele Forus Security AS esindusest.Tehnilise spetsialisti väljakutse korral sisaldab hind transporti objektile kuni 20 km kaugusele Tallinna või Tartu esindusest. Teistel juhtudel arvestatakse töötunni sisse ka edasi-tagasi sõiduaega.

* Hinnad sisaldavad tehniku/spetsialisti transporti Forus Security AS esindusest kuni 20 km kaugusele objektile ja kuni 1 tund tööaega. Iga järgneva töötunni arvestus toimub 0,5 tunni kaupa. Väljatoodud hinnad kehtivad tööpäevadel ajavahemikus 09.00-17.00, väljaspool nimetatud ajavahemikku osutatud teenuste eest kuulub tasumisele hinnakirjas toodud hind korrutatud koefitsiendiga 1,5. Hindades ei sisaldu seadmete, materjalide ning erivahendite kulu. Kiirtööde puhul (väljaspool järjekorda) korrutatakse hinnakirjas toodud hind koefitsendiga 3,0.

112 TULEKAHJU HÄIRETEATE EDASTUSTEENUS

HIND ERAKLIENT

HIND ÄRIKLIENT

TEENUS

ÜHIK

Hind käibemaksuga

Hind käibemaksuta

MÄRKUSED

Liitumistasu

Kord

Teenus ei ole saadaval

62,95 €

Liitumistasu sisaldab häireedastusseadmestiku seadistamist ühe häireedastusseadme kohta eeldusel, häireedastusvahendi paigaldus teostatakse ATS keskseadme (Häire 112 teenus tühistusteenuse puhul ATS häire tühistuskoha juures) juures (max 3 m). Liitumistasu ei sisalda kaablitöid ja häireedastusseadmete paigaldamisele kuluvaid abivahendeid.

Häire 112 teenus

Kuu

Teenus ei ole saadaval

26,95 €

 

Häire 112 teenus tühistusteenusega

Kuu

Teenus ei ole saadaval

30,95 €

Tühistusteenuse puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks ning häireedastusseadmestikku ei ole kliendil võimalik välja osta.

Häireedastusseadmestik

Tükk

Teenus ei ole saadaval

400,00 €

Häireedastusseadmestikku on võimalik ka üürida - sel juhul sisaldub üüritasu Häire 112 teenuse kuutasus. Üürimise puhul sõlmitakse kliendiga tähtajaline leping kaheks aastaks.

Häireedastusseadmestiku plaaniline hooldus

Kord

Teenus ei ole saadaval

45,00 €

Häireedastusseadmestiku plaanilist hooldust teostatakse kord 3 aasta tagant. Plaanilise hoolduse tasu sisaldab hooldustehniku transporti objektile ning hooldustööde teostamist. Tasu ei sisalda aku ega muude seadmete, materjalide ja/või erivahendite kulu. NB! Kui Forus Security teostab samal objektil ATS-süsteemi hooldust, on häireedastusseadmestiku plaaniline hooldus tasuta.

TULEOHUTUSTEENUSED

HIND ERAKLIENT

HIND ÄRIKLIENT

TEENUS

ÜHIK

Hind käibemaksuga

Hind käibemaksuta

MÄRKUSED

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Kord

Teenus ei ole saadaval

Hind sõltub objektist

 Objekti ülevaatamine ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskava ja evakuatsiooniskeemide koostamine.

Evakuatsiooniskeem

Kord

Teenus ei ole saadaval

Hind sõltub objektist

 

Evakuatsiooniõppus

Kord

Teenus ei ole saadaval

Hind sõltub objektist

Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas tutvustatakse töötajatele tuleohutusnõudeid ja -korraldust ettevõttes. Praktilises osas viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon koos tegevuste harjutamisega.

Tuleohutuse koolitus

Kord

Teenus ei ole saadaval

Hind sõltub objektist

Erinevad koolitused sh tuletöö tegemise koolitus.

Operatiivkaart

Kord

Teenus ei ole saadaval

Hind sõltub objektist

 

FORUSbnb LÄBIPÄÄSUTEENUS

HIND ERAKLIENT

ÄRIKLIENT

TEENUS

ÜHIK

Hind käibemaksuga

Hind käibemaksuta

MÄRKUSED

FORUSbnb põhipakett

tk

   
20,00 €

                                               20,00 €

Hind sisaldab FORUSbnb broneerimiskeskkonna kliendikonto haldustasu.

Forus Põhipaketile lisandub vastavalt valikule:

FORUSbnb Iseteenindus

kuu

                                               10,00 €

     
 10,00 €

Läbipääsuteenus, mis seisneb Tellija poolt veebipõhises broneerimiskeskkonnas Objekti läbipääsu broneerimises ja haldamises. Hind on ühe kontrollitava ruumi või ukse kohta.

FORUSbnb Valvelolekuteenus

kuu

        
 20,00 €

                                               20,00 €

Läbipääsuteenus, mis seisneb Tellija poolt veebipõhises broneerimiskeskkonnas Objekti läbipääsu broneerimises ja haldamises. Sh Tellija või Kasutaja soovil Objekti läbipääsuõiguse taastamises vm sarnases haldamises, samuti 24/7 Häireteate vastuvõtus ja Tellija soovil sellele reageerimises eesmärgiga tuvastada Objekti vastu suunatud rünne või muu oht. Hind on ühe kontrollitava ruumi või ukse kohta.

LISATEENUSED

HIND ERAKLIENT

ÄRIKLIENT

TEENUS

ÜHIK

Hind käibemaksuga

Hind käibemaksuta

MÄRKUSED

Turvatöötaja kvalifikatsioonikursus

Inimene

180 €

150 €

 

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus

Inimene

360 €

300 €

 

Turvatöötaja täiendõpe (16 tundi)

Inimene

86,40 €

72 €