E-koolitused

Miks peaksid hoones olema evakuatsiooniskeemid?

Skeemid on üks osa evakuatsiooniplaanist – enesekontrolli tuleohutusaruande või tuleohutusülevaatuse kohustusega ettevõtetele ja asutustele on see seadusega kohustuslik.

Teadmine, kus asuvad tuleohutuspaigaldised ja evakuatsioonitee.

Inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine.

Turvalisus – hoone valdaja või omanikuna hoolid oma inimestest ja varast.

Skeemid – oluline osa tulekahju korral tegutsemise plaanist

Teeme Foruses ettevõtetele ja asutustele evakuatsiooniskeeme vastavalt seaduses ette nähtud nõuetele. Evakuatsiooniskeem tuleb koostada iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed. Skeemid on üks osa evakuatsiooniplaanist, mis on kohustuslik tuleohutuse enesekontrolli või tuleohutusülevaatuse kohustusega ettevõtetele/asutustele. Evakuatsiooniskeemid koos tuleohutuse tegevuskavaga aitavad tagada inimeste ohutuse ja kaitsta vara.

Küsi pakkumist

Evakuatsiooniskeemidel märgitakse ära:

  • Tulekahju teatenuppude asukohad
  • Tulekustutite asukohad
  • Tuletõrje voolikusüsteemi kappide paiknemised
  • Evakuatsioonitee
  • Vajadusel muud olulised tähistused

Evakuatsiooniskeemi õige asukoht

Pea meeles, et evakuatsiooniskeemi puhul on soovituseks panna see hoones nähtavasse kohta.
Saame eraldi skeemi juurde teha tuleohutusmeelespea, mis sisaldab lühidalt juhiseid tulekahjust hoidumiseks või tulekahju korral tegutsemiseks.

Koostame evakuatsiooniskeeme nii olemasolevatele digiprojektidele kui ka paberil olevatele hoone joonistele, mis eelnevalt digitaliseeritakse.

Miks valida evakuatsiooniskeemide koostamisel partneriks Forus? 

  • Pakume kõiki tuleohutusteenuseid – tagame sinu turvalisuse ja ohutuse.
  • Aastakümnetepikkuse kogemusega hinnatud tuleohutusspetsialistid.
  • Oleme operatiivsed ning oma töös põhjalikud – meie tööd hinnatakse.
  • Iga kliendi turvalisus on meie jaoks väga oluline.
  • Jõuame sinuni kõikjal üle Eesti.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised