E-koolitused

Turvalisus ja heaolu on meie kõigi enda kätes

Kuidas kaitsta hooneomanikuna oma inimesi ja materiaalset vara? Kas minu ehitises on kõik tuleohutuspaigaldised nõuetekohased, töökindlad ja korrektselt hooldatud? Olen ma veendunud, et minu töötajad oskavad tulekahju korral tegutseda? Milliseid riske üldse minu tegevus kaasa toob?

Need ning paljud teised olulised küsimused peaksid olema iga ettevõtte, hooneomaniku või valdaja prioriteediks. Kui mul on äripind või olen tööstusettevõtte juht, tuleb hoolitseda ohutuse eest. Seda igal sammul.

Kus peavad seaduse järgi olema ohutusteenused tagatud?

  • Büroo- ja ärihooned
  • Tööstus- ja laohooned
  • Kaubanduspinnad
  • Haridusasutused
  • Majutushooned
  • Sotsiaalasutused, haiglad ja muud raviasutused
  • Spaad, veekeskused, ujulad

Ohutusteenused – ainult pädeval spetsialistil

Tuleohutus ja ohutus üldisemalt on rangelt reglementeeritud valdkonnad. Seda kindla põhjusega – me räägime inimelude hoidmisest ja päästmisest. Nii nagu ohutusteenustele on seadusest tulenevad nõudmised, tuleb hoolega valida teenusepakkujat. Ohutusteenused tuleb tellida ainult pädevalt ettevõttelt ja kvalifitseeritud spetsialistidelt.

Julgeme öelda, et oleme Eestis üks hinnatumaid teenusepakkujaid. Teeme oma tööd pühendumusega, anname sulle alati asjakohast nõu, teeme parendusettepanekuid ja viime läbi koolitusi.

Iga meie spetsialist hoolib oma tööst ja sinu heaolust.

Millised on hooneomanikuna minu kohustused?

Järgida kõiki tuleohutusnõudeid

Ohutus on rangelt reglementeeritud valdkond. Sul on seaduse ees kohustused, et kaitsta oma inimesi ja vara.

Nõuetekohane paigaldus ja hooldus.

Kontrollin regulaarselt oma valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi või seadmete ohutust ja nõuetekohasust. Hoolitsen hooldustööde eest.

Õnnetuste ärahoidmine

Tagan süsteemide ja paigaldiste kasutamisel ning tuletöö tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale. Minu hoones on vajalikud tuleohutuspaigaldised ja päästevahendid.

Inimeste koolitamine

Vastavalt seadusele kutsun spetsialistid tuleohutuskoolitusi ja -õppuseid korraldama, et tagada oma inimeste valimisolek tulekahju ning hädaohukorral tegutseda.

Ennetus

Teen kõik endast oleneva, et hoiduda tegevusest, mis võivad põhjustada tulekahju. Suhtun tuleohtusse täie tõsidusega.

Uudised Kõik uudised