E-koolitused

Ürituste korraldajale

Kuidas saab Forus sind abistada?

Kvaliteetne turvateenus

Meil on pikaaegne kogemus suuremate ja väiksemate ürituste turvamisel. Meie turvatöötajad on kvalifitseeritud ja tagavad lisaks turvalisuse tagamisele sujuva klienditeeninduse.

Sujuv korraldus

Sinu sündmuse õnnestumine on meie jaoks oluline. Meie poolt on sulle vastas kogemustega projektijuht, kes annab sulle vajadusel nõu, oskab olukordi vajadusel ümber mängida ja on sinu jaoks telefonikõne kaugusel.

Riskide hindamine

Teeme sinu üritusele riskianalüüsi, et oleksid kõigeks valmis.

Tuleohutusnõuete tutvustamine

Anname nõu, kuidas tagada üritusel maksimaalne tuleohutus. Vajadusel saad meilt tellida tulekustutid.

Taksoteenus

Oleme taksopartneriks erinevat tüüpi sündmustel ja pakume samuti transfeeri. Meie taksod on keskkonnasäästlikud.

Sujuv liiklus

Hoolitseme liiklusskeemide, liikluskorralduse ja parkimise eest.

Kvaliteetne turvateenus

Meil on pikaaegne kogemus suuremate ja väiksemate ürituste turvamisel. Meie turvatöötajad on kvalifitseeritud ja tagavad lisaks turvalisuse tagamisele sujuva klienditeeninduse.

Sujuv korraldus

Sinu sündmuse õnnestumine on meie jaoks oluline. Meie poolt on sulle vastas kogemustega projektijuht, kes annab sulle vajadusel nõu, oskab olukordi vajadusel ümber mängida ja on sinu jaoks telefonikõne kaugusel.

Riskide hindamine

Teeme sinu üritusele riskianalüüsi, et oleksid kõigeks valmis.

Tuleohutusnõuete tutvustamine

Anname nõu, kuidas tagada üritusel maksimaalne tuleohutus. Vajadusel saad meilt tellida tulekustutid.

Taksoteenus

Oleme taksopartneriks erinevat tüüpi sündmustel ja pakume samuti transfeeri. Meie taksod on keskkonnasäästlikud.

Sujuv liiklus

Hoolitseme liiklusskeemide, liikluskorralduse ja parkimise eest.

Kõik sinu sündmuse õnnestumise heaks

Ühe sündmuse korraldamisega käib kaasas väga palju erinevaid tegevusi, millele peaksid mõtlema. Ürituse sujuvaks toimimiseks tuleb hoolega läbi mõelda selle ohutus ja turvalisus. See ei ole koht, kust kokku hoida. Parem karta kui kahetseda. Meie saame sulle ürituse läbiviimisel abiks olla mitmel viisil. Pakume kvaliteetset turvateenust, koostame turvaplaane, nõustame tuleohutuses, korraldame parkimist ja liikluse reguleerimist, pakume koristusteenust jne.

Foruse poolt on sinu vastas alati usaldusväärne partner. Aitame kaasa, et sinu sündmus oleks sujuv ja turvaline.

Ohutus – alusta riskianalüüsist

Kas teadsid, et suurematel sündmustel tuleb korraldajal teha riskianalüüs. See annab kindluse ja tagab valmisoleku, kui tekib hädaolukord või midagi läheb valesti. Suurüritustel võib kõike juhtuda – pead selleks olema valmis. Meil on kogemus erineva riskitasemega sündmustega ja saame sulle teha sulle põhjaliku analüüsi ning pakkuda enda poolt erinevaid teenuseid, mis aitavad kaasa sinu sündmuse õnnestumisele.

Mida pead sündmuse korraldajana kindlasti arvestama?

Turvalisus ennekõike

Kutsu üritust turvama ainult pädevad ja koolitatud turvatöötajad. Lase teha riskianalüüs. Avalik üritus nõuab samuti turvaplaani, millel on märgitud turvalisust tagavate töötajate arv, nende ülesanded, turvatsoonid, keelatud esemed jne.

Tuleohutus

Ürituse korraldajana oled kohustatud kontrollima sündmusega seotud ruumi, ehitise või ajutise ehitise ning atraktsioonide üldist tuleohutusseisundit ning tuleohutuspaigaldiste korrektset toimimist. Kanna hoolt, et evakuatsiooniteed oleks vabad. Tähista liikumisteed.

Meditsiiniabi

Suurüritustel peab kohapeal olema tagatud meditsiiniabi kättesaadavus. Vajadusel saavad esmaabi anda kutsetunnistusega turvatöötajad, kes on reeglina selleks saanud väljaõppe.

Korras elektriseadmed

Kui üritusel kasutatakse ajutist elektripaigaldist, mille peakaitse nimivool on üle 35 ampri, tuleb enne selle kasutusele võttu teha elektripaigaldise audit.

Liikluse reguleerimine ja skeem

Mõtle läbi parkimiskorraldus, et sinu sündmusele saabumine oleks sujuv. Vajadusel kutsu liikluse reguleerija. Kui sinu sündmus vajab liikluse ümber korraldamist, vajad sa ajutist liiklusskeemi.

Territooriumi korrashoid

Korraldaja peab tagama ürituse ajal heakorra ja korrastama avaliku ürituse territooriumi hiljemalt 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

Soovitatud teenused