E-koolitused

Miks on tuleohutusjuhend vajalik?

Seadusega kohustuslik hoonetele, kus tuleb kord aastas teha tuleohutusülevaatus.

Ennetus – kaitse oma inimesi ja vara.

Hoiab ära tulekahju puhkemise ohtu ja kehtestab tegevuskahju põlengu korral.

Põhjalik ülevaade, mis on kasulik igale sinu töötajale.

Hõlbustab tulekahju või muu õnnetuse korral päästetöid.

Kõik tegevused tuleohutuse tagamiseks

Hoone tuleohutusjuhend on põhjalik dokument, mis on aluseks kõikide hoone kasutajate tuleohutusalasel juhendamisel.

See on kohustuslik objektidel, kus tuleb korra aastas viia läbi tuleohutusülevaatus. Tuleohutusjuhendi eesmärk on hoida ära tulekahju puhkemise ohtu, tagada ohutus ning kehtestada tegutsemisnõuded tulekahju korral. Foruse tuleohutusspetsialistid võtavad juhendi koostamisel arvesse kõike, mis on oluline ühes hoones ohutuse tagamisel.

Küsi pakkumist

Mida tuleohutusjuhend sisaldab?

 • Võimalikud tuleohtlikud olukorrad.
 • Mida on täpsemalt ette võetud või võetakse ette, et vähendada tulekahju puhkemise ohtu (ennetavad meetmed).
 • Tuleohutuse eest vastutavad isikud.
 • Mida on ette võetud või plaanitakse ette võtta, et vähendada tule ja suitsu levikuga tekkivat ohtu inimestele (kaitsemeetodid).
 • Kuidas inimesed peavad tulekahju korral tegutsema, kas on mingi selge rollide jaotus (tulekahju korral tegutsemise plaan).
 • Info, juhendamise ja koolituse vajadus ning kuidas seda läbi viiakse.

Tuleohutusjuhend – millal tuleb uuendada?

Objekti tuleohutusjuhend kuulub üle vaatamisele juhul, kui hoones puhkeb tulekahju, võetakse kasutusele uued päästevahendid või mõne õigusakti muutumisel. Pea meeles, et kui sinu asutus või ettevõte peab esitama tuleohutusaruande või on saanud ettekirjutuse, tuleb kindlasti kontrollida ka tuleohutusjuhendit.

Tuleohutusjuhendi koostamisel võtame arvesse erinevaid õigusakte ja ehitise ning selles toimuva tegevuse eripärasid.

Miks tellida tuleohutusjuhend Foruse spetsialistidelt?

 • Pakume sulle kõiki tuleohutusteenuseid– sul on kliendina vähem muret.
 • Põhjalikud ja kvalifitseeritud tuleohutusspetsialistid.
 • Meie kliendiportfell on lai ja tunneme väga hästi erinevat tüüpi hooneid.
 • Operatiivsus ja paindlikkus.
 • Personaalne lähenemine – iga kliendi ohutus on meile päriselt oluline.
 • Sajad rahulolevad kliendid üle terve Eesti.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised