E-koolitused

Kohalikule omavalitsusele

Kuidas Forus sind abistab?

Turvame erinevaid objekte

Pakume nii tehnilist kui ka mehitatud valveteenust – vara, territooriumi, hoonete, alade ja sündmuste turvalisus.

Ohutusteenused ennekõike

Avalikele asutustele ja koolidele erinevad tuleohutusteenused ning koolitused. Sinna hulka kuulub ka vetelpäästeteenus.

Tehnohooldus

Kvaliteetne hooldusteenus erinevatele tuleohutuspaigaldistele (ATS süsteem jne) ja hoone eriosadele. Hooldustööd üle terve Eesti.

Teekattemärgistus

Teeme teedele, ülekäiguradadele, parklatele ja spordiväljakutele erinevaid markeerimis- ning joonimistöid.

Elektriautode laadimispunktid

Elektriautode laadimispunkt on lähiaastate oluline prioriteet. Paigaldame elektriautode laadijad ning teeme juurde teekattemärgistuse.

Turvame erinevaid objekte

Pakume nii tehnilist kui ka mehitatud valveteenust – vara, territooriumi, hoonete, alade ja sündmuste turvalisus.

Ohutusteenused ennekõike

Avalikele asutustele ja koolidele erinevad tuleohutusteenused ning koolitused. Sinna hulka kuulub ka vetelpäästeteenus.

Tehnohooldus

Kvaliteetne hooldusteenus erinevatele tuleohutuspaigaldistele (ATS süsteem jne) ja hoone eriosadele. Hooldustööd üle terve Eesti.

Teekattemärgistus

Teeme teedele, ülekäiguradadele, parklatele ja spordiväljakutele erinevaid markeerimis- ning joonimistöid.

Elektriautode laadimispunktid

Elektriautode laadimispunkt on lähiaastate oluline prioriteet. Paigaldame elektriautode laadijad ning teeme juurde teekattemärgistuse.

Turvaline keskkond ja energiasäästlik majandamine

Oleme linnadele ja valdadele oluliseks partneriks hoonete renoveerimise planeerimisel, turva- ja tuleohutusteenuse tagamisel, teede märgistamisel, elektriautode laadimislahenduste paigaldamisel ning paljude muude oluliste teenustega.

Kohalike omavalitsuste üks oluline ülesanne on hoolitseda oma elanike turvalisuse ja heaolu eest. Seda saab teha läbi ohutu ja mõnusa elukeskkonna. Praegu on mitmeid aktuaalseid teemasid, millega linnadel ning valdadel tuleb lähiaastatel aktiivselt tegeleda. Saame Foruses sind aidata.

Suur eesmärk – hooned keskkonnasäästlikuks

Hoonete renoveerimine ja energiatõhusamaks muutmine on üks lähiaastate suuri väljakutseid. Meie energiatõhususe osakond on viimasel ajal konsulteerinud erinevaid omavalitsusi ja teinud energiaauditeid, kuidas näiteks koolimajad ning teised avalikud hooned muuta energiasäästlikumaks. Tänud auditile saavad omavalitsused osaleda erinevates toetusmeetmetes.

Energiatõhusad hooned – kuidas selleni jõuda?

Ülevaade majade energiatarbimisest

Tuleme kohale ja teeme erinevaid mõõtmisi (sisekliima, termokaameratest, hoone välispiirete vaatlus jne). Kogume kokku tarbimisandmed ja vaatame maja projektdokumentatsiooni.

Energiatõhususe lahendused

Saame välja pakkuda erinevad võimalused, kuidas muuta hoone energiatõhusamaks – välisseinte ja fassaadi soojustamine, akende vahetus, mehaaniline ventilatsioon, päikesepaneelid, virtuaalne elektrijaam jne.

Maksumuse ja tasuvusaja hindamine

Mängime läbi erinevaid lahendusi, kui palju üks või teine tegevus energiat säästab ning kui suur on investeeringu tasuvusaeg. Näiteks, millise säästu toob pikema aja jooksul päikesepaneelide paigaldamine või seinte soojustamine.

Soovitatud teenused