E-koolitused

Tuletööde koolitus – miks minu ettevõttel seda on vaja?

Koolitus on kohustuslik, kui tuletööd tehakse majanduslikul eesmärgil.

Tuletöö tegija enda kindlus – olen ohtudest teadlik ja tegutsen õigesti.

Kõikide töötajate turvalisus ja heaolu.

Teadmised, kuidas korraldada tuletöö ohutult ja seadusele vastavalt.

Tuletööga seotud ohtude nägemine ja nende ennetamine.

Kindlus, et töötaja on tulekahju korral koolitatud ja oskab ohuolukorras reageerida.

Vara ja keskkonna kaitsmine.

Kui sinu ettevõtte töötaja puutub kokku tuletööga, tuleb tal läbida koolitus

Paljudes ettevõtetes töötavad inimesed, kellel tuleb oma igapäevastes ülesannetes kokku puutuda tuletööga. Nende seas on näiteks keevitus- või metallitööd, ketaslõikuri kasutamine, gaasitööd või näiteks kuumaõhupuhuri kasutamine. Eelmainitud tegevuste käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed ning võib tõusta temperatuur. Erinevate tegurite mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades tuleohtliku olukorra või halvemal juhul tulekahju.

Foruse kvalifitseeritud tuleohutusspetsialistid hoolitsevad selle eest, et sinu töötajad oskaks näha tuletööga seotud ohte ning ennetaks tulekahju tekkimist. Lisaks tehakse tutvust esmaste tulekustutusvahenditega ning näidatakse nende korrektset kasutamist.

Küsi pakkumist

Tuletöö tegemise koolitus – mida teada saan?

 • Tuletöö ja selle tuleohtlikkus ning riskid.
 • Tuletöö olemus ja erinevad liigid.
 • Ohutus tuletöö tegemisel.
 • Vajalikud tingimused tuletööks.
 • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
 • Tulekahju korral tegutsemine.
 • Praktilise tulekustutusharjutuse korraldamine.

Tuletöö tegemise koolituse teoreetiline osa kestab vähemalt kuus õppetundi (võimalik ka e-koolitusena), millele lisandub praktiline osa ja teadmiste kontroll. Koolituse hind sõltub asutuse või ettevõtte valdkonnast, kliendi täpsematest soovidest ja osalevate inimeste arvust. Reeglina teeme praktilist koolitust kliendi juures kohapeal. Koolituse läbinud inimesele annab meie tuleohutusspetsialist tuletöötunnistuse. Teeme koolitusi nii eesti kui ka vene keeles.

Tuletöötunnistus kehtib alates selle väljastamise kuupäevast kuni viis aastat. Uue tunnistuse saamiseks läbitakse koolitus kordusena täies mahus. Loe lähemalt sotsiaalministeeriumi määrust “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele”.

Miks valida koolitajaks Foruse tuleohutusspetsialistid?

 • Pikaaegne kogemus erinevate tuleohutusalaste koolituste ja teenuste osutamisel.
 • Teeme aastas sadu tuleohutuskoolitusi – meid usaldatakse.
 • Oma valdkonna spetsialistid, laia kompetentsiga.
 • Oleme paindlikud ja kliendikesksed – lähtume sinu soovidest ning vajadustest on.
 • Nõustame erinevaid suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid – tunneme erinevaid hooneid ning nende tuleohutust.
 • Eesti suurim tuleohutusspetsialistide arv.
 • Koolitame erinevates Eestimaa paikades.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised