E-koolitused

Professionaalne valveteenus sinu objektile ja üritustele

Oleme Eesti üks suurimaid mehitatud valveteenuse pakkujaid. Forusel on tuhandeid kliente, kes on usaldanud oma turvalisuse meie kätesse. Tänapäevad tehnilised vahendid on küll efektiivsed, aga oma silm on kuningas. Mehitatud valve tähendab, et meie turvatöötaja viibib sinu objektil või üritusel vastavalt kokkulepitud graafikule kohapeal.  

Mehitatud valve ja tehniline valve

Turvatöötaja peamiseks ülesandeks on erinevate ohuolukordade ettenägemine ja kriisisituatsioonis operatiivne tegutsemine. Tänapäeval on üha olulisemaks saanud ka turvatöötaja kui klienditeenindaja roll.

Turvatöötajat toetab sageli lisaks tehniline valve. See annab hooneomanikuna kindluse – turvatöötajal on nii-öelda lisasilmad ja objekt on paremini kaitstud.

 

Mehitatud valveteenus Forusest – meis võid kindel olla

Pikaaegne kogemus

Oleme pakkunud mehitatud valveteenust aastakümneid – tunneme väga erinevat laadi objektide ja ürituste eripärasid.

Usaldusväärne partner

Meid usaldavad suured riigiettevõtted, büroohoone omanikud, kaubanduskeskuste valdajad, tehaste omanikud, ürituste korraldajad jne.

Professionaalne meeskond

Koolitame oma turvatöötajaid ja tagame seeläbi parima teenuse.

Turvajuhi roll

Kaasame igale objektile ja üritusele kogenud turvajuhi, kes tagab sujuva valveteenuse.

24/7 tugi

Ohuolukorras võib vaja minna täiendavat jõudu. Meie turvatöötajale on vajadusel toeks on Foruse juhtimiskeskus ning patrullekipaažid.

Üle Eesti

Meie mehitatud valveteenuse saad tellida oma objektile või sündmusele üle Eesti.

Millised on mehitatud valveteenuse suurimad eelised?

Füüsiline kohalolu ja operatiivsus

Meie praktikas on näiteid, kuidas turvatöötaja aitab poes varguseid tabada, päästab kiire reageerimisega kaubanduskeskuse veeuputusestja aitab operatiivselt kriisiolukordi lahendada.. Tehniliste valveseadmed seda nii kiirelt ei võimalda. Turvatöötajale on vajadusel abiks samuti Foruse juhtimiskeskus.

Klienditeenindus

Objektist olenevalt viibib turvatöötaja väga palju sinu hoones. Ta jääb inimestele meelde ning turvatöötajast saab nii-öelda esindusnägu, kes vajadusel abistab ka hoone haldurit ja tagab sujuva klienditeeninduse.

Täiendav roll

Vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele saame kokku leppida, et turvatöötaja teostab lisaks turvalisuse tagamisele kergemaid tehnilisi töid, tal on klienditeeninduse kompetents, oskab kasutada elustamisaparaati (AED) jne.

Kontakt kliendiga

Kui turvatöötaja viibib objektil või üritusel kohapeal, saab ta ohu- või kriisiolukorral vahetult klienti informeerida ja selgitada täpsemat olukorda.

Millised on mehitatud valveteenuse suurimad eelised?

Füüsiline kohalolu ja operatiivsus

Meie praktikas on näiteid, kuidas turvatöötaja aitab poes varguseid tabada, päästab kiire reageerimisega kaubanduskeskuse veeuputusestja aitab operatiivselt kriisiolukordi lahendada.. Tehniliste valveseadmed seda nii kiirelt ei võimalda. Turvatöötajale on vajadusel abiks samuti Foruse juhtimiskeskus.

Klienditeenindus

Objektist olenevalt viibib turvatöötaja väga palju sinu hoones. Ta jääb inimestele meelde ning turvatöötajast saab nii-öelda esindusnägu, kes vajadusel abistab ka hoone haldurit ja tagab sujuva klienditeeninduse.

Täiendav roll

Vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele saame kokku leppida, et turvatöötaja teostab lisaks turvalisuse tagamisele kergemaid tehnilisi töid, tal on klienditeeninduse kompetents, oskab kasutada elustamisaparaati (AED) jne.

Kontakt kliendiga

Kui turvatöötaja viibib objektil või üritusel kohapeal, saab ta ohu- või kriisiolukorral vahetult klienti informeerida ja selgitada täpsemat olukorda.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas ma tean, kui palju turvatöötajaid objektile vajan?

Ära selle pärast muretse. Tuleme kohale, vaatame hoone üle ja anname sulle nõu. Meil on kogemused erinevat tüüpi hoonetega ja oskame sind aidata.

Arvestame alati sinu kui kliendi soove. Anname nõu, milline teenus sulle kõige paremini sobib ning millal on lisaks mehitatud valvele mõistlik paigaldada ka tehniline valve.

Mis kuulub turvatöötaja varustuse juurde? 

Foruse turvatöötajad kannavad meie logodega vormiriietust ja raadiosaatjaid. Turvatöötaja erivarustuse juurde kuuluvad käerauad, pipragaas ja kumminui. Lisaks võib eriväljaõppe saanud turvatöötaja kanda relva.

Kuidas kujuneb mehitatud valve hind? 

Iga objekt või sündmus on erinev. Hind sõltub valveobjekti ja ürituse suurusest, asukohast ja eripäradest, turvatöötajate arvust, valveteenuse kestvusest, patrullteenuse vajadusest, turvatöötajatele ette nähtud ülesannetest, kliendi ootustest, turvatöötaja varustusest ning lepingu kestvusest.

Milline väljaõpe on Foruse turvatöötajatel? 

Kõik Foruse turvatöötajad, kes on töötanud turvavaldkonnas enam kui neli kuud, on kutsetunnistusega, läbinud 50-tunnise põhiõppe ning oskavad anda esmaabi. Turvatöötaja on teinud kutse saamiseks Eesti Turvaettevõtete Liidus (ETEL) eksami. Kõik turvatöötajad läbivad iga aasta 16-tunnise täienduskoolituse. Sõltuvalt rollist, tagab tööandja täiendava väljaõppe.

Kas saan mehitatud valveteenust tellida ka lühemaks ajaks? 

Jah, meie juurest saad mehitatud valveteenust täpselt nii lühikeseks või pikaks perioodiks, nagu ise soovid. Võta meiega ühendust ja räägime läbi.

Milles seisneb ürituste turvamine?

Pakume turvateenust üritustelt üle terve Eesti. Meie turvatöötajat täidavad vastavalt sündmuse tüübile ning kliendi soovidele järgmiseid ülesandeid: ohutuse ja turvalisuse tagamine, pileti- ja turvakontroll, külastajate suunamine, ohutuse tagamine, tehnika valve, avaliku korra tagamine, erinevate pääslate valve, liiklus- ja parkimiskorraldus ning veekoguga üritustel vetelpääste teenus.

Ehitusobjekti valve – millisel juhul kaasata turvatöötaja?

Tihti jääb ehitusobjektil tehnika seisma, et järgmisel päeval tööga jätkata. Sellisel juhul on kõige kindlam lisaks tehnilisele valvele võtta appi mehitatud valve. Meie turvatöötaja hoiab sinu varal silma peal ning reageerib, kui tekib kahtlus või oht varguseks.

Soovi korral saame kliendiga kokku leppida turvatöötajale täiendavad ülesanded. Näiteks objektil saadetiste vastuvõtmine, aedade lukustamine, öiste ringkäikude tegemine jne.

Võta meiega ühendust ja räägime läbi.