E-koolitused

Miks on kasulik oma ettevõtte süsiniku jalajälg välja arvutada?

Mõõdetav ja võrreldav arusaam oma ettevõtte või organisatsiooni keskkonnamõjust.

Ülevaade, mis on suurimad süsiniku jalajälje mõjutajad.

Selge mõõdik, mille vähendamise saate seada keskkonnamõjude kärpimisel eesmärgiks.

Saa teada oma ettevõtte või organisatsiooni jalajälg

Sinu ettevõtte või organisatsiooni süsiniku jalajälg on CO₂ ja teiste kasvuhoonegaaside kogus, mis tekib sinu äritegevuse tulemusel. See on üks viis, kuidas mõõta oma tegevuse mõju keskkonnale ja astuda teadlikke samme oma mõju vähendamiseks.

Küsi pakkumist

Kuidas süsiniku jalajälge arvutatakse?

Mõjuala 1

Mõjuala 1 alla arvestatakse otsene heide, mis pärineb organisatsiooni omanduses või kontrolli all olevatest heiteallikatest ja tegevustest, sealhulgas:

 • Organisatsiooni enda poolt toodetud energia süsinikuheide.
 • Organisatsiooni kasutuses olevate sõidukite kütuse süsinikuheide.
 • Erinevatest organisatsiooni kasutuses olevatest külmutus- ja jahutusseadmetest pärinevate fluoritud kasvuhoonegaaside ehk F-gaaside lekkekogus.

Mõjuala 2

Mõjuala 2 alla arvestatakse kaudne heide, mis tuleneb organisatsiooni poolt sisse ostetud ja tarbitud energia tootmisest.

 • Organisatsiooni poolt ostetud elektrienergia süsinikuheide (sh energia, mida kasutatakse nt elektrisõidukite tarbeks).
 • Organisatsiooni poolt ostetud muu energia süsinikuheide.

 

Mõjuala 3

Kogu ülejäänud kaudne süsinikuheide, mis tekib organisatsiooni väärtusahelas ülespoole või allapoole suunatud tegevuste tagajärjel. Kolmanda mõjuala süsinikuheite põhjustajad on tugevas sõltuvuses organisatsiooni tegevusalast ja enamasti moodustab just skoop 3 kuuluv süsinikuheide valdava osa kogu organisatsiooni süsiniku jalajäljest olles samas ka kõige keerukam arvutada. Seetõttu ei ole mõjuala 3 arvutused hetkel veel väga laialt levinud.

Kuidas süsiniku jalajälge arvutatakse?

Mõjuala 1

Mõjuala 1 alla arvestatakse otsene heide, mis pärineb organisatsiooni omanduses või kontrolli all olevatest heiteallikatest ja tegevustest, sealhulgas:

 • Organisatsiooni enda poolt toodetud energia süsinikuheide.
 • Organisatsiooni kasutuses olevate sõidukite kütuse süsinikuheide.
 • Erinevatest organisatsiooni kasutuses olevatest külmutus- ja jahutusseadmetest pärinevate fluoritud kasvuhoonegaaside ehk F-gaaside lekkekogus.

Mõjuala 2

Mõjuala 2 alla arvestatakse kaudne heide, mis tuleneb organisatsiooni poolt sisse ostetud ja tarbitud energia tootmisest.

 • Organisatsiooni poolt ostetud elektrienergia süsinikuheide (sh energia, mida kasutatakse nt elektrisõidukite tarbeks).
 • Organisatsiooni poolt ostetud muu energia süsinikuheide.

 

Mõjuala 3

Kogu ülejäänud kaudne süsinikuheide, mis tekib organisatsiooni väärtusahelas ülespoole või allapoole suunatud tegevuste tagajärjel. Kolmanda mõjuala süsinikuheite põhjustajad on tugevas sõltuvuses organisatsiooni tegevusalast ja enamasti moodustab just skoop 3 kuuluv süsinikuheide valdava osa kogu organisatsiooni süsiniku jalajäljest olles samas ka kõige keerukam arvutada. Seetõttu ei ole mõjuala 3 arvutused hetkel veel väga laialt levinud.

Millised sammud pean läbima, et saada teada oma ettevõtte süsiniku jalajälg?

1

Võta ühendust

Saada alloleva kontaktivormi kaudu meile päring ja võtame sinuga 3 tööpäeva jooksul ühendust.
2

Kohtumine

Lepime kokku kohtumise aja, kus räägime läbi sinu organisatsiooni soovid ja lepime kokku mõõtmise skoobi ning piirid.
3

Andmete kogumine ja korrastamine

Juhendame sind, milliseid andmeid arvutusteks vajame ja sorteerime need vajalikku formaati, mis oleks sobilik arvutusteks.
4

Süsiniku jalajälje arvutamine

Kasutame Eesti-põhiseid heitmefaktoreid ja arvutame saadud andmete põhjal sinu organisatsiooni süsiniku jalajälje mõjualade kaupa. Ühikus on CO₂ ekvivalent tonnides. Numbrist joonistub välja ka see, millel on jalajälje kujunemisele suurim mõju.

Kuidas oma süsiniku jalajälge vähendada?

Viisid oma organisatsiooni süsiniku jalajälje vähendamiseks on individuaalsed ja sõltuvad sellest, mis on suurimad jalajälje tekitajad. Küll aga on olemas mõned üldised põhimõtted, millest lähtudes saab pea iga ogranisatsioon oma jalajälge vähendada:

Eelista taastuvenergiat

Loo võimalused vähemalt osa tarbitavaks elektrienergiast ise toota kasutades selleks näiteks päikesepaneele. Ülejäänud vaja minev energia osta roheenergiana, mille tõestuseks küsi oma elektrimüüjalt ka päritolusertifikaat.

Vähenda sellise transpordi kasutamist, mis töötavad fossiilkütuste jõul

Leia võimalusi, kuidas vähendada äritegevuses selliste transpordivahendite kasutamist, mis vajaksid tööks fossiilkütuseid. Eelista elektrisõidukeid või püüa leida viise, kuidas liigelda nt jala või ühistransporti kasutades.

Vali kütmiseks ja jahutamiseks keskkonnasõbralikumad alternatiivid

Jahutus- ja külmutusseadmetesse vali võimalikult väikese keskkonnamõjuga F-gaasid. Jahutus- ja kütteseadmete puhul võtta appi nõustajad, et leida just enda hoonesse sobivaim ja tervikuna väiksema jalajäljega lahendus.

 • Eelista taastuvenergiat

  Loo võimalused vähemalt osa tarbitavaks elektrienergiast ise toota kasutades selleks näiteks päikesepaneele. Ülejäänud vaja minev energia osta roheenergiana, mille tõestuseks küsi oma elektrimüüjalt ka päritolusertifikaat.

 • Vähenda sellise transpordi kasutamist, mis töötavad fossiilkütuste jõul

  Leia võimalusi, kuidas vähendada äritegevuses selliste transpordivahendite kasutamist, mis vajaksid tööks fossiilkütuseid. Eelista elektrisõidukeid või püüa leida viise, kuidas liigelda nt jala või ühistransporti kasutades.

 • Vali kütmiseks ja jahutamiseks keskkonnasõbralikumad alternatiivid

  Jahutus- ja külmutusseadmetesse vali võimalikult väikese keskkonnamõjuga F-gaasid. Jahutus- ja kütteseadmete puhul võtta appi nõustajad, et leida just enda hoonesse sobivaim ja tervikuna väiksema jalajäljega lahendus.

Kuidas saada nö süsinikuneutraalseks?

Mõned organisatsioonid võivad seada eesmärgiks saada süsinikuneutraalseks. Enamasti ei ole oma emissioonide nulli viimine võimalik ning vajalik on vähemalt teatud osa sellisel juhul nö kompenseerida. Selleks on nii Eestis kui maailmas kasutusel mitmeid erinevaid viise alustades puude istutamise ja ringmajanduse toetamisest kuni taastuvenergia tootmisvõimsuste rajamiseni. Leia enda jaoks vajadusel sobiv viis ja veendu, et kompenseerimist suudetakse ka pädevate sertifikaatidega tõestada.

Loe lähemalt nn vabatahtlikust süsinikuturust.

Korduma kippuvad küsimused

Kas süsiniku jalajälje arvutamine on kohustuslik?

Hetkel ei ole süsiniku jalajälje arvutamine kohustuslik. Kohustuslikuks muutub see suurettevõtetele Kestlikkusaruandluse direktiivist tulenevalt aastast 2025, mil tuleb koos majandusaruandega esmakordselt esitada ka ESG raport 2024. aasta kohta.

Milliseid kasvuhoonegaase GHG Protocol arvesse võtab?

GHG Protocol arvestab süsinikdioksiidi (CO₂), metaani (CH₄), dilämmastikoksiidi (N₂O), fluorosüsivesiniku ühendeid (HFC), perfluorosüsiniku ühendeid (PFC), väävelheksafluoriidi (SF₆) ja lämmastiktrifluoriidi (NF₃).

Kuidas saada aru, kas minu süsiniku jalajälg on suur või väike?

Käesoleval hetkel ei ole Eestis paika pandud süsiniku jalajälje norme või võrdlusskaalasid, mistõttu on täna lihtsalt numbrit vaadates keeruline hinnata, kas jalajälg on suur või väike. Küll aga hakkavad järk-järgult tekkima võrdlusbaasid sarnaste ettevõtete või tegevusvaldkondade pinnalt, millele toetudes on paremad võimalused hinnata ka enda organisatsiooni jalajälge võrrelduna teistega. Sellest olenemata on jalajälje arvutamine mõistlik, kuna annab hea ülevaate, mis on jalajälje tekkimisel kõige suuremad mõjurid, võimaldab seada eesmärgi jalajälje vähendamiseks ning tekitab harjumuse tegeleda enda jalajälje mõtestatud ja järjepideva vähendamisega.

Miks võtta süsiniku jalajälje arvutamisel appi Forus?

 • Meil on kogenud spetsialistid ja pakume ekspertnõuandeid.
 • Omame pikaajalist kogemust ja teadmisi just kinnisvara valdkonnas, mis on oluline mõjur organisatsioonide süsinikujalajälje kujunemisel.
 • Muretu ja mugav protsess. Teeme arvutused sinu eest ja toetame igakülgselt andmete kogumisega.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Uudised Kõik uudised