E-koolitused

Kuidas on Foruse turvakindlustus mulle kasulik?

Täiendav boonus sinu koduvalvele ilma igasuguse lisatasuta

Soovime pakkuda oma koduvalve klientidele täiendavat meelerahu kindlustuse näol, mis katab kulud, mis võivad tekkida veelekkest, tulekahjust, vargusest või vandaalitsemisest.

Hea täiendav kaitse sinu kodukindlustusele

Foruse turvakindlustus täiendab sinu olemas olevat kodukindlustust parimal moel, aidates lahendada paljud erinevad kahjujuhtumid ilma omavastutuseta ja kattes kahjusid, mis ületavad sinu kodukindlustuse hüvitise summat.

Hea viis maandada väiksemaid riske ilma kodukindlustusele kulutamata

Kui sinu kodu pole veel kindlustatud, on Foruse koduvalvega kaasnev turvakindlustus hea võimalus alustada väiksemate riskide maandamist.

Täiendav boonus sinu koduvalvele ilma igasuguse lisatasuta

Soovime pakkuda oma koduvalve klientidele täiendavat meelerahu kindlustuse näol, mis katab kulud, mis võivad tekkida veelekkest, tulekahjust, vargusest või vandaalitsemisest.

Hea täiendav kaitse sinu kodukindlustusele

Foruse turvakindlustus täiendab sinu olemas olevat kodukindlustust parimal moel, aidates lahendada paljud erinevad kahjujuhtumid ilma omavastutuseta ja kattes kahjusid, mis ületavad sinu kodukindlustuse hüvitise summat.

Hea viis maandada väiksemaid riske ilma kodukindlustusele kulutamata

Kui sinu kodu pole veel kindlustatud, on Foruse koduvalvega kaasnev turvakindlustus hea võimalus alustada väiksemate riskide maandamist.

Täiendav meelerahu ja turvalisus kõikidele Foruse koduvalve klientidele.

Foruse turvakindlustus on välja töötatud koostöös If Kindlustusega ning see kaitseb erinevate vee- ja tulekahjude, varguste ning vandalismi kahjude korral. Hüvitame kuni 10 000 euro väärtuses kahjusid iga kindlustusjuhtumi kohta 0-eurose omavastutusega.

Mida Foruse turvakindlustus täpsemalt hüvitab?

Varguse ja vandalismi kindlustusjuhtum on:

Kindlustusobjekti tahtlik ja õigusevastane kahjustamine või hävitamine kolmanda isiku poolt.

Maismaasõiduki otsasõit kindlustusobjektile, kui seda sõidukit juhtis kolmas isik.

Röövimise kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti röövimine kolmanda isiku poolt, s.o vara äravõtmine vägivallaga või sellega ähvardades.

Varguse kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti või selle osade vargus.

 

Veest tingitud kindlustusjuhtum on kindlustusobjektikahjustumine või hävimine, mille põhjuseks on:

Äkiliselt ja ettenägematult purunenud hoonesisesest torustikust välja tunginud vedelik või aur.

Püsivalt torustiku külge ühendatud kodumasina või selle ühendusdetaili purunemise tagajärjel masinast välja voolanud vedelik või aur.

Väljaspool kindlustuskohta asuvast hoonesisesest torustikust (naabri korteris unustati kraani lahti või purunes toru jms) väljatunginud vedelik või aur.

Korterelamus asuva kanalisatsiooni ummistuse tõttu kindlustuskohta tunginud heitvesi, kui ummistuse põhjustas kolmas isik.

Tulekahju korral kindlustusjuhtum on:

Väljaspool küttekollet leviv tuli või sellest tingitud tahm, suits, kustutustegevus.

Pikselöögist tekkinud silmnähtavad mehaanilised purustused või tulekahju.

Plahvatus, mis tekitab purustusi või tulekahju.

Mehitatud õhusõiduki (sh lennuk, kopter), selle osade või lasti allakukkumine, mis tekitab purustusi või tulekahju.

Drooni allakukkumine, mis tekitab purustusi või tulekahju.

Mida Foruse turvakindlustus täpsemalt hüvitab?

Varguse ja vandalismi kindlustusjuhtum on:

Kindlustusobjekti tahtlik ja õigusevastane kahjustamine või hävitamine kolmanda isiku poolt.

Maismaasõiduki otsasõit kindlustusobjektile, kui seda sõidukit juhtis kolmas isik.

Röövimise kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti röövimine kolmanda isiku poolt, s.o vara äravõtmine vägivallaga või sellega ähvardades.

Varguse kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti või selle osade vargus.

 

Veest tingitud kindlustusjuhtum on kindlustusobjektikahjustumine või hävimine, mille põhjuseks on:

Äkiliselt ja ettenägematult purunenud hoonesisesest torustikust välja tunginud vedelik või aur.

Püsivalt torustiku külge ühendatud kodumasina või selle ühendusdetaili purunemise tagajärjel masinast välja voolanud vedelik või aur.

Väljaspool kindlustuskohta asuvast hoonesisesest torustikust (naabri korteris unustati kraani lahti või purunes toru jms) väljatunginud vedelik või aur.

Korterelamus asuva kanalisatsiooni ummistuse tõttu kindlustuskohta tunginud heitvesi, kui ummistuse põhjustas kolmas isik.

Tulekahju korral kindlustusjuhtum on:

Väljaspool küttekollet leviv tuli või sellest tingitud tahm, suits, kustutustegevus.

Pikselöögist tekkinud silmnähtavad mehaanilised purustused või tulekahju.

Plahvatus, mis tekitab purustusi või tulekahju.

Mehitatud õhusõiduki (sh lennuk, kopter), selle osade või lasti allakukkumine, mis tekitab purustusi või tulekahju.

Drooni allakukkumine, mis tekitab purustusi või tulekahju.

NB! Kindlustus kehtib tingimusel, et häiresignaal on edastatud Foruse juhtimiskeskusesse.

Loe kindlustustingimuste kohta lähemalt

Teatan tekkinud kahjust

Kahjust saad teatada If Kindlustuse iseteeninduses kasutades kahjukäsitluse vormi. Järgi juhiseid ja lisa vajalikud dokumendid.

Kahjuteate saatmisel on vaja:

  • Väljasõidu akti või selle puudumisel häirete logi, mille saad alla laadida Foruse iseteenindusest.
  • Fotosid tekkinud kahjust.

Juhul kui sul tekib küsimusi kahjuteate esitamisel, siis kirjutage või helistage telefonil 619 1999 ja aitame kahjukäsitluse taotluse lõpuni viia.

Esitan kahjuteate

Foruse koduvalve

Sobilik koduvalve süsteem igale kodule. Reageerimine üle-Eesti. Juhtmevaba koduvalve stiilsete seadmetega.

Vaata lähemalt

Muu abiinfo

Kampaania „Kaks kodu, kaks kindlust”

Vaata edasi

Juhendid ja tehniline tugi

Olulised juhendid ja seadmete kasutusõpetused.

Vaata edasi

Häired ja väljasõidud

Kuidas käituda häirete ja patrulli väljasõitude korral.

Vaata edasi

Avariid, rikked ja puudused

Tehnoseadmete avariid, rikked ja puudused. Kuidas teatada ja kui kiiresti reageerime.

Vaata edasi

Lepingud, arved ja aktid

Info lepingute, arvete ja aktide kohta.

Vaata edasi

Tingimused ja hinnakiri

Lepingute üldtingimused, andmekaitsetingimused ja hinnakiri.

Vaata edasi