E-koolitused

Miks minu asutusel on vaja korraldada äkkrünnaku õppust?

Ennetus on parim meede – parem karta kui kahetseda.

Teoreetilistest teadmistest ainuüksi ei piisa.

Aitab märgata ohte ja äkkrünnaku korral käituda.

Sinu personali ja inimeste turvalisuse tagamine ning kindlus.

Meil on Eestis oma äkkrünnaku kogemused, muust maailmast rääkimata.

Hädaolukorras ei piisa vaid teoreetilistest teadmistest

Maailmas ringi vaadates ning erinevaid sündmuseid jälgides peame olema valmis reageerima erinevatele hädaolukordadele. Üks nendest situatsioonidest on äkkrünnak, mille puhul üksnes teoreetilistest teadmistest ei piisa.

Äkkrünnaku õppus annab ülevaate äkkrünnakust ja selle tõsidusest, õpetab äkkrünnaku korral käitumist ning panustab ennetustegevusele. Äkkrünnaku õppus on üks osa hädaolukorra lahendamise plaanist (HOLP) ning imiteerib reeglina konkreetset kriisiolukorda, mis võib ootamatult tekkida. Forus on siiani viinud õppuseid läbi nii koolides kui ka erinevates avalikes asutustes. Läheneme igale kliendile personaalselt.

Küsi pakkumist

Mida äkkrünnak õppusena hindab?

 • Oskus reageerida erakorralistele olukordadele.
 • Käitumist vastavalt asutuse hädaabiolukorra plaanile (HOLP).
 • Oskus anda esmaabi erakorralises situatsioonis.
 • Oma juhi korralduste täitmist kriisisituatsioonis.
 • Evakuatsiooni läbiviimist ja selle edukust.

 

Õppus aitab kaasa ennetustegevusele

Äkkrünnak koolitusena kestab keskmiselt 1,5 tundi, millele järgneb arutelu. Igale õppusele eelneb planeerimine. Konsulteerime kliendiga, millist situatsiooni äkkrünnaku käigus lavastame ning mis on õppuse laiem eesmärk. Teeme äkkrünnaku õppust reeglina kliendi juures.

Õppus annab muu hulgas ka teadmised, kuidas rünnakuks valmis olla, millal on oht möödas ning miks on vajalik endale selgeks teha evakuatsiooniteed ja varuväljapääsude asukohad. Peame Foruses oluliseks vähendada ennetusega ja õppustega äkkrünnakute toimepanemise tõenäosust. Õppused annavad võimaluse tuua välja kitsaskohti, millele suunata edasist arendustegevust.

Teeme koolitusi eesti ja vene keeles.

Miks valida õppuse läbiviimisel partneriks Forus?

 • Pakume ohutusalaseid koolitusi sadadele asutustele ja ettevõtetele üle terve Eesti.
 • Lai kompetents. Meil on pikaaegse kogemusega kvalifitseeritud spetsialistid, kellel on nii pääste-, politsei- kui ka ohutusvaldkonna taust.
 • Usaldusväärne partner ja bränd, milles võib kindel olla.
 • Arvestame kliendi soove ja vajadusi – iga koolitus on meie jaoks personaalne.
 • Oleme paindlikud ja operatiivsed.
 • Aitame koostada ka hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP), mis on paljudele elutähtsatele asutustele kohustuslik.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised