E-koolitused

Miks mul on energiamärgist vaja?

Seadusest tulenev kohustus.

Miinimumnõuded on vastavalt hoone tüübile erinevad ja lähevad aina karmimaks.

Energiamärgis vananeb – tuleb uuesti arvutada.

Rentnikud eelistavad üha rohkem energiatõhusat hoonet.

Kõrgem märgis – kõrgem kinnisvara hind.

Väga hea ülevaade hoone kuludest.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Teadmised, kui energiasäästlik on sinu hoone

Ärihoonete rentnikud eelistavad üha rohkem energiatõhusaid hooneid ning seavad selle oluliseks tingimuseks üüripinna valikul. Forus aitab nii uuematel kui ka olemasolevatele hoonetele arvutada energiaklassi ning väljastada energiamärgist.

Mida näitab energiamärgis?

Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa tarbib ruutmeetri kohta aastas energiat.

Lähiaastatel on meie riigi, kohalike omavalitsuste ja ka erasektori suureks väljakutseks hoonete rekonstrueerimine. Võimalikult kõrge energiamärgis ning jalajälje vähendamine on saanud meie ühiskonnaks reaalsuseks. Uutele hoonetele kehtib alates 2020. aasta algusest energiatõhususe miinimumnõue A-klass ehk liginullenergia hoone. Rekonstrueeritavad hooned peavad saavutama C-klassi. Olemasolevad hooned võiksid teha arvutuse, et teada saada, kus on nende tänane tase ja hinnata rekonstrueerimise vajadust.

Küsi pakkumist

Millistele hoonetele energiamärgist arvutame?

 • Büroo- ja ärihooned
 • Kaubanduskeskused
 • Lao- ja tööstushooned
 • Avalikud hooned (haridus- ja kultuuriasutused)
 • Suure energiatarbimisega hooned (näiteks haiglad)
 • Korterelamud

Forus arvutab energiamärgist kõikidele hoonetele, välja arvatud eramutele.

Energiamärgise tellimine ja hind

Hoonetele saab energiamärgist väljastada ainult vastava kutsetunnistustega inimene (energiatõhususe spetsialist, energiaaudiitor, hoone energiamärgise väljastaja). Märgise hind sõltub, kas tegemist on uue või juba kasutuses oleva hoonega. Samuti loeb hoone suurus. Vanema hoone puhul algavad märgise arvutamise hinnad mõnesajast eurost, uuema hoone puhul algab hinnaklass tuhandest eurost.

Ärihoonetele määratakse energiamärgis sarnaselt korterelamutega. Erinevus on hoonetüüpide kasutusgraafikutes.

Korduma kippuvad küsimused

Mida näitab energiamärgis ja millisel kujul seda väljastatakse?

Energiamärgis näitab vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa tarbib köetava pinna ruutmeetri kohta aastas energiat. Forus arvutab nii KEKi (kaalutud energiaerikasutus) kui ka ETAt (Energiatõhususarv).

 

Energiamärgis annab infot projekteeritava või olemasoleva hoone energiavajaduse või tegeliku energiatarbimise kohta. Energiatarbimiseks loetakse kulu, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, elektriseadmete kasutamisele jms.

Mis kasu on mul kõrgemast energiamärgisest?

Eelkõige energia ning kulude kokkuhoid ja parem sisekliima. Hoone energiamärgis on ka oluline kriteerium, mille järgi kinnisvara valitakse.

Energiamärgis on eelduseks ka erinevatele toetusmeetmete saamiseks (näiteks KredEx-i käendus ja laen).

Kas energiamärgist saab määrata kõikidele hoonetele?

Energiamärgist saab väljastada kõikidele hoonetele. See on kohustuslik ehitusloa taotlemisel nii ehitamiseks kui ka renoveerimiseks.

Hoone eraldi kasutatavale osale võib samuti anda iseseisva energiamärgise, kui hoones puudub ühine küttesüsteem.

Kuidas energiamärgise arvutamine käib?

Olemasoleva hoone puhul arvutab Foruse energiatõhususe spetsialist energiamärgise viimase kolme aasta tarbimisandmete põhjal. Lisaks tuleb vaadata seadmete tehnilist infot ja projektdokumentatsiooni.

Uue hoone puhul arvutatakse energiamärgis ehitusprojekti alusel teostaud energiaarvutuste järgselt. Selleks tuleb koostada energiamudel. Selleks kasutame EQUA IDA Indoor Climate and Energy tarkvara.

Kui kaua energiamärgis kehtib?

Energiamärgis kehtib kaks aastat hoone valmimisest arvates (kasutusloa andmisest). Peale seda tuleb hoonele väljastada tegelikul tarbimise kohta antud energiamärgis.

Tegeliku energiatarbimise kohta antud energiamärgis kehtib kümme aastat.  Hiljem antud energiamärgis tunnistab varem samale hoonele või hoone osale antud energiamärgise kehtetuks.

Esimesed energiamärgised väljastati 2008-2009, seega esimesed energiamärgised on juba aegunud ning need tuleb uuendada tellides uus energiamärgis.

Kes saab energiamärgist väljastada?

Alates 01.01.2018 võib nii olemasolevate kui ka uutele (projekteeritavatele) hoonetele energiamärgist väljastada vaid vastavat kutsetunnistust omav isik (energiatõhususe spetsialist, energiaaudiitor, hoone energiamärgise väljastaja).

Meil on Foruses selleks pikaaegse kogemusega energiakasutuse modelleerija (diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 osakutse).

Miks tellida energiamärgis Forusest?

 • Oleme jätkusuutlikule ühiskonnale suunatud ettevõte.
 • Meil on diplomeeritud ning suure kogemusega energiatõhususe spetsialistid – tingimus energiaklassi arvutamiseks.
 • Oma energiatõhususe osakond – hoonete energiatõhusus on meie igapäevatöö ja suur missioon.
 • Lisaks energiamärgise arvutamisele konsulteerime, et saavutaksid kõrgema märgise ja sulle kui kliendile oleks tagatud suurem sääst.
 • Koostame kliendile hoone energiamudeli – lihtsustab hiljem hoone rohesertifikaadi taotlemise protsessi.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kinnisvara jätkusuutlikkuse juht.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kinnisvara jätkusuutlikkuse juht.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Uudised Kõik uudised