E-koolitused

Miks on evakuatsiooni hädavalgustus vajalik?

Tulenevalt Päästeameti nõuetest ja tuleohutuse seadusest osadele hoonetele kohustuslik.

Sinu inimeste heaolu ja kindlus.

Turvaline väljapääs evakuatsiooniteedel.

Tuletõrjevahendite ja turvavarustuse lihtsam ülesleidmine.

Taga tulekahju korral oma inimestele turvaline väljapääs

Kodumajapidamises ei pruugi elektrikatkestuse korral suuremat ohtu tekkida, kuid suure rahvahulgaga tööstushoonetes või büroodes võib valgustuse puudumisel olla evakueerimine raskendatud. Selliste olukordade vältimiseks on mõeldud evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid.

Forus on partnerina abiks ja paigaldab sinu hoonesse sobiva hädavalgustussüsteemi, mis tagab ohu korral töötajate ning külastajate turvalise evakueerimise.

Küsi pakkumist

Evakuatsioonivalgustus – kõigile nähtav

Evakuatsioonivalgustus kuulub seaduse järgi tuleohutuspaigaldiste hulka. Selle peamine ülesanne on luua vajalik nähtavus trepikodades, väljapääsudes, suure riskiga aladel ja teistes ohtlikes kohtades. Evakuatsioonivalgustus tagab ruumisviibijatele turvalise väljapääsu evakuatsiooniteedel ja tagada tuletõrjevahendite ning turvavarustuse lihtne ülesleidmine ja kasutamine. Selleks paigaldame visuaalsed suunamärgid ja -viidad.

Evakuatsioonivalgustust peab evakuatsiooni ajal nägema evakuatsioonitee igas punktis ning valgustitel olev tekst peab olema loetav ja sümbolid nähtavad.

Evakuatsioonivalgustus peab olema:

 • Majutushoones.
 • Ravi-, hooldus- ja erirežiimiga asutuses.
 • Kogunemishoones (sh toitlustuskohad, postkontorid, erinevad avalikud hooned ja asutused).
 • Kuue- ja enama korruselise elamu ja büroohoone loomuliku valgustuseta evakuatsioonitrepikojas.
 • Mitmekorruselises keldris

Evakuatsioonivalgustus peab hoones võimaldama evakueeruda, vähendada paanika tekkimist, lõpetada tegevused ning välja lülitada seadmed või peatada protsessid. Lisaks teha vajadusel päästetöid.

Evakuatsioonivalgustus - millised on erinevad variandid?

Väljapääsutee valgustus

Väljapääsutee valgustus sisaldab muu hulgas ka evakuatsiooniteed ja trepikoda. See valgustus markeerib ohutut teekonda pingekatkestuse korral hoonest või hooneosast välja. Tavaliselt lülituvad need sisse pinge katkemisel.

Paanikavastaseks valgustus

Paanikavastased hädavalgustid paigaldatakse ruumidesse, kus pingekatkestuse korral võib tekkida paanika. Nende valgustite ülesandeks on inimeste ohutu liikumise tagamine väljapääsude poole ja sealt edasi evakuatsiooniteele.

Ohtliku tööpiirkonna valgustus

Valgustus on ette nähtud potentsiaalselt ohtlikus tegevuses või olukorras olevate inimeste ohutuse tagamiseks. Valgustus paigaldatakse kõrgendatud riskiga tööpiirkonda, näiteks tehnosüsteemide või nende juhtimisruumi.

Ohutusmärgi valgustus

Ohutusmärkide hulka kuuluvad väljapääsutee suunda näitavad märgid, hädaväljapääsu märgid ja kõik muud ohutusmärgid, mis hädaolukorras peavad olema loetavad. Ohutusmärk peab olema valgustatud nii, et evakuatsiooni ajal on see märk selgelt näha, märgil olev tekst hästi loetav ja sümbolid nähtavad .

Evakuatsioonivalgustus - millised on erinevad variandid?

Väljapääsutee valgustus

Väljapääsutee valgustus sisaldab muu hulgas ka evakuatsiooniteed ja trepikoda. See valgustus markeerib ohutut teekonda pingekatkestuse korral hoonest või hooneosast välja. Tavaliselt lülituvad need sisse pinge katkemisel.

Paanikavastaseks valgustus

Paanikavastased hädavalgustid paigaldatakse ruumidesse, kus pingekatkestuse korral võib tekkida paanika. Nende valgustite ülesandeks on inimeste ohutu liikumise tagamine väljapääsude poole ja sealt edasi evakuatsiooniteele.

Ohtliku tööpiirkonna valgustus

Valgustus on ette nähtud potentsiaalselt ohtlikus tegevuses või olukorras olevate inimeste ohutuse tagamiseks. Valgustus paigaldatakse kõrgendatud riskiga tööpiirkonda, näiteks tehnosüsteemide või nende juhtimisruumi.

Ohutusmärgi valgustus

Ohutusmärkide hulka kuuluvad väljapääsutee suunda näitavad märgid, hädaväljapääsu märgid ja kõik muud ohutusmärgid, mis hädaolukorras peavad olema loetavad. Ohutusmärk peab olema valgustatud nii, et evakuatsiooni ajal on see märk selgelt näha, märgil olev tekst hästi loetav ja sümbolid nähtavad .

Evakuatsioonisüsteemide valgustus – miks Forusest?

 • Pikaaegne kogemus tuleohutussüsteemide projekteerimisel ja paigaldamisel.
 • Pakume kõigi teiste turvasüsteemide ja läbipääsusüsteemide hooldamist, seadistamist ja paigaldamist, sealhulgas ATS, videovalve, erinevad läbipääsulahendused jne.
 • Professionaalsed kutsetunnistusega turvasüsteemide tehnikud.
 • Oleme paigaldanud süsteeme hoonetele üle terve Eesti.
 • Pakume lisateenusena hooldustöid.
 • Anname paigaldatud süsteemidele ja lahendustele paariaastase garantii.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Uudised Kõik uudised