E-koolitused

Vali endale sobiv viis

Püsiv töö

Turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisse panustavad igapäevaselt üle 1500 foruslase erinevates ametites ja valdkondades. Meile on oodatud turvatöötajad, puhastusteenindajad, tehnikud ning spetsialistid ja juhid, kes tunnevad kutset luua parem homne. 

Tööampsud

Otsid võimalust teha endale sobival ajal ja kohas tööampse? Tiim Forus annab sulle selleks võimaluse. Boonusena saad osa ägedatest spordisündmustest või kontsertidest. 

Suvetöö noortele

Tahad suvel lubada endale midagi kallimat kui jäätis või üks arbuus? Vanematelt raha lunimine pole sinu teema?

Töö alltöövõtjana

Tahad olla iseenda tööandja, kuid saada osa Foruse võimalustest? 

Üheskoos loome turvalist ja jätkusuutlikku keskkonda. Liitu foruslastega ja anna oma väärtuslik panus!

Foruses hindame tööelu paindlikkust. Nii oleme loonud võimalused saada osaks Foruse tööperest ja kogukonnast ka neile, kes soovivad teha tööampse või ise ettevõtjana olla meie partner.

Meie mitmekesine tööpere

Meie tegevus on laiahaardeline. Tegutseme turva- ja ohutusvaldkonnas, kanname hoolt hoonete ja neid ümbritseva territooriumi heakorra eest, haldame kinnisvara ning paigaldame ja hooldame hoonete tehnosüsteeme. Lisaks pakume erinevaid teenuseid, mis aitavad vähendada hoonete energiatarvet, luua paremat sisekliimat ja jätta väiksem keskkonnajalajälg.

Turvalisus

Eesti ühe suurima turvaettevõttena tagame ligi 1200 turvatöötaja abil tuhandete era- ja äriklientide turvalisust. Turvalisuse vallas saad end rakendada turvatöötajana väga erinevat tüüpi objektidel, patrullekipaaži turvatöötajana või juhtimiskeskuse operaatorina.

Lennundusjulgestus

Lennundusjulgestajana hoolitsed Tallinna lennujaama töötajate ja külastajate turvalisuse eest ning hoiad silma peal sellel, et lennujaama vara ei saaks kahjustatud. Olenevalt sinu täpsest positsioonist võid teha jalgsipatrulli tööd lennujaama terminalis ja trammipeatuses, valvata perimeetrit autopatrullis või töötada lennujaama juhtimiskeskuses tehes koordineerivat tööd ning jälgides videovalve kaameraid.

Heakord

Puhastusteenindaja või kojamehena hoolitsed selle eest, et meie klientide ruumid ja neid ümbritsev territoorium oleks alati laitmatus korras. Selle juures toetavad sind kogenud töödejuhatajad.

Tehnika

Foruslaste hulgas on sadakond erineva spetsialiseerumisega tehnikut, hooldusmeistrit ja tehnikajuhti. Meie tiimis saad oma oskused käiku panna nõrkvoolusüsteemide paigaldamisel ja hooldamisel, elektrikuna või kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete paigaldaja või hooldajana.

Ohutus

Tuleohutusspetsialisti või projektijuhina koolitad ja nõustad meie kliente tuleohutuse vallas ning kontrollid tuleohutusseadmete ja -paigaldiste nõuetele vastavust. Nii annad suure panuse Eesti hoonete tuleohutuse tõstmisel.

Kinnisvarahaldus

Kinnisvarahaldurina oled asendamatu virtuaalne liige meie klientide meeskondades. Hoolitsed selle eest, et hoone toimiks täpselt nii nagu peab. Selleks vastutad strateegilise korrashoiukava eest ning viid kava ka ellu.

Energiatõhusus ja jätkusuutlikkus

Analüütiku, modelleerija või projektijuhina on sinu tööks leida klientidele parimad lahendused, mis võimaldaks neil teha teadlikke otsuseid hoonete energiatõhususe parandamiseks ja keskkonnajalajälje vähendamiseks.

Klienditeenindus ja müük

Klienditoe spetsialisti, halduri või müügiinimesena oled meie klientide esmaseks kontaktisikuks ja nõustajaks. Aitad neil leida parimad lahendused ning toetad teenuste kasutamisel nõu ja jõuga.

Toetavad rollid

Ettevõtte igapäevast tegevust toetavad oma väärtuslike oskuste ja teadmistega kümned spetsialistid ja juhid väga erinevates valdkondades. Olgu selleks siis finants, personalitöö, IT või turundus ja kommunikatsioon.

Miks liituda Forusega?

Sinu tööl on mõju

Ükskõik, mis alal või kellena Foruses töötad, sinu tööl on päriselt mõju! Kõik meie tegevusvaldkonnad on igapäevaelu sujuvaks toimimiseks üliolulised. Just sina võid aidata kellelgi tunda end turvalisemalt, hoolitseda selle eest, et meid ümbritsev ruum oleks puhas, hooned, kus elame, töötame või toimetame ohutud ning inim- ja loodussõbralikud ja meist tulevastele põlvedele maha jääv keskkonnajalajälg väiksem.

Mitmekülgsed võimalused

Foruse tegevusvaldkond on väga lai! Turvateenusest heakorrani, ohutusest taksoteenuseni, kinnisvarahaldusest ehituseni ning tehnohooldusest energiatõhususeni. Nii on ka sinu igapäevatöö vaheldusrikas ning karjääri- ja arenguvõimalused ettevõtte sees mitmekülgsed.

 

Toetav ja tahtmist täis meeskond

Meil on tahtmist täis meeskond. Otsime pidevalt võimalusi teha asju teistmoodi, nutikamalt ja paremini. Nii areneme ja kasvame meeskonnana ning ka individuaalselt.

Väärtustame sinu heaolu ja tervist

Foruse loovad meie inimesed. Inimesed, kellel on nii Foruses kui väljaspool Forust hea olla. Panustame meie töötajate füüsilisse ja vaimsesse tervisesse pakkudes mitmekülgseid sportimisvõimalusi ja täiendavat tervisekindlustust ning lisapuhkusepäevi, et saaksid end tööst ka välja lülitada.

Usaldusväärne ja kindel tööandja

Oleme pika ajalooga Eesti ettevõte ja omame oma tegevusvaldkondades vähemalt 20-aastast kogemust. Peame kinni oma lubadustest nii tööandjana kui partnerina klientidele.

Miks liituda Forusega?

Sinu tööl on mõju

Ükskõik, mis alal või kellena Foruses töötad, sinu tööl on päriselt mõju! Kõik meie tegevusvaldkonnad on igapäevaelu sujuvaks toimimiseks üliolulised. Just sina võid aidata kellelgi tunda end turvalisemalt, hoolitseda selle eest, et meid ümbritsev ruum oleks puhas, hooned, kus elame, töötame või toimetame ohutud ning inim- ja loodussõbralikud ja meist tulevastele põlvedele maha jääv keskkonnajalajälg väiksem.

Mitmekülgsed võimalused

Foruse tegevusvaldkond on väga lai! Turvateenusest heakorrani, ohutusest taksoteenuseni, kinnisvarahaldusest ehituseni ning tehnohooldusest energiatõhususeni. Nii on ka sinu igapäevatöö vaheldusrikas ning karjääri- ja arenguvõimalused ettevõtte sees mitmekülgsed.

 

Toetav ja tahtmist täis meeskond

Meil on tahtmist täis meeskond. Otsime pidevalt võimalusi teha asju teistmoodi, nutikamalt ja paremini. Nii areneme ja kasvame meeskonnana ning ka individuaalselt.

Väärtustame sinu heaolu ja tervist

Foruse loovad meie inimesed. Inimesed, kellel on nii Foruses kui väljaspool Forust hea olla. Panustame meie töötajate füüsilisse ja vaimsesse tervisesse pakkudes mitmekülgseid sportimisvõimalusi ja täiendavat tervisekindlustust ning lisapuhkusepäevi, et saaksid end tööst ka välja lülitada.

Usaldusväärne ja kindel tööandja

Oleme pika ajalooga Eesti ettevõte ja omame oma tegevusvaldkondades vähemalt 20-aastast kogemust. Peame kinni oma lubadustest nii tööandjana kui partnerina klientidele.

Meie väärtused

Koostööle orienteeritud

  • Hea suhte ja mõnusa õhkkonna loomine on meie kõigi teha
  • Peame kinni oma lubadustest ja kokkulepetest
  • Oleme avatud meelega ja hetkes kohal

Arengule suunatud

  • Oleme uuendusmeelsed, julgeme katsetada ja eksida
  • Märkame ja muudame seda, mis ei toimi
  • Oleme uudishimulikud ja õpihimulised

Kliendist lähtuv

  • Hoolime oma kliendist ja teame, mis on tema jaoks päriselt tähtis
  • Lisame igasse teenindushetke positiivse emotsiooni
  • Loome üheskoos kliendiga paremaid lahendusi

Töötame koos sulle sobivalt

Püsiv töö

Turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisse panustavad igapäevaselt üle 1500 foruslase erinevates ametites ja valdkondades. Meile on oodatud turvatöötajad, puhastusteenindajad, tehnikud ning spetsialistid ja juhid, kes tunnevad kutset luua parem homne.

Loe lähemalt Loe lähemalt

Tööampsud

Otsid võimalust teha endale sobival ajal ja kohas tööampse? Tiim Forus annab sulle selleks võimaluse. Boonusena saad osa ägedatest spordisündmustest või kontserditest.

Loe lähemalt Loe lähemalt

Töö alltöövõtjana

Tahad olla iseenda tööandja, kuid saada osa Foruse võimalustest?  

Loe lähemalt Loe lähemalt