E-koolitused

Miks on mul enesekontrolli tuleohutusaruannet vaja?

Ennetab tulekahju – säästame iseenda, oma lähedaste ja teiste inimeste elusid. Lisaks vara ja keskkonda.

Paljudel hoonetel iga aasta seadusest tulenev kohustus.

Saad oma hoones õigeaegselt avastada tuleohutusalased riskid ning panna paika tegevused nende kõrvaldamiseks.

Teadmised, millele pea omanikuna tähelepanu pöörama oma ehitises tuleohutuse kontrollimisel.

Kas sinu hoone kasutamine on ohutu ja inimesed saavad end tunda turvaliselt?

Enesekontroll tähendab, et saame sisuliselt ise kontrollida oma tegevust ja käitumist. Tuleohutuse tagamisel peame hoone omanikuna või valdajana samuti kontrollima, kas tegutseme ohutult ja turvaliselt.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne on paljudele hoone valdajatele seaduslik kohustus ja abimees. See annab teadmise, kas minu valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumide ning seadmete kasutamine on ohutu ja nõuetekohane. Foruse tuleohutusspetsialistid koostavad iga aasta sadu aruandeid koolides, haiglates, kõrghoonetes ja kaubanduskeskustes.

Küsi pakkumist

Kellel on enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustus?

 • Lasteaiad ja koolid
 • Majutusasutused
 • Ravi- ja hoolekandeasutused
 • Kaubanduskeskused
 • Üle 28 meetri kõrgused büroohooned ning tööstus- ja laohooned
 • Elutähtsat või kommunaalteenust osutavad asutused

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele on kehtestatud siseministri määrusega nr 1. Tuleohutusaruandeid ei pea esitama eramud, kortermajad, väiksemad asutused ja ettevõtted.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne sisaldab:

 • Ehitise üldandmed.
 • Milline tegevus ehitises toimub.
 • Kas tuleohutuspaigaldised ja päästevahendid on korras.
 • Ettevõtte või asutuse tuleohutuskorraldus.
 • Valmisolekut tulekahju korral tegutsema.
 • Enesekontrolli käigus avastatud puudusi ja nende kõrvaldamise meetmeid.
 • Muu oluline info.

Enesekontrolli aruanne – miks kliendid meilt seda tellivad?

Aruande tellimise eeliseks meie meeskonnalt on see, et oleme oma valdkonna asjatundjad ja vaatame korra aastas kõrvalise pilguga hoones ringi. Tihti harjume me omanikuna enda hoones rutiiniga ja ei märka enam olulisi puuduseid ja ei ole kursis uusimate õigusaktide muudatustega.

Kas teadsid, et tuleohutusaruanne tuleb hoone valdajal esitada elektrooniliselt üks kord aastast hiljemalt 31.03. Kindlasti tuleks meeles pidada, et tuleohutuse enesekontrolli tuleb teostada ka teistes hoonetes, aga selle esitamise kohustust Päästeametile ei ole. Meie koostatud põhjalik aruanne annab tuleohutuse eest vastutavale isikule väga selge ülevaate, kas hoone on turvaline ja tuleohutusnõuded täidetud. d  

Võta meiega ühendust ja lepime sulle sobiva aja kokku.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne – miks Forus on parim partner?

 • Kvalifitseeritud ja hinnatud eksperdid.
 • Pakume kõiki sinule vajalikke tuleohutusteenuseid – kõik ühest kohast.
 • Konsulteerime ja pakume välja lahendusi.
 • Läheneme igale kliendile personaalselt.
 • Oleme oma töös paindlikud ja operatiivsed.
 • Tegutseme üle terve Eesti.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised