E-koolitused

Ehitiste tarinditel ja hoonetes paiknevatel tehnosüsteemidel võivad esineda avariid, rikked ja puudused. Need võivad ohustada inimelusid ja tekitada olulist materiaalset ning keskkonnakahju.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on avarii ja kui kiiresti Forus avariidele reageerib?

Avarii on olukord, mis ohustab, kas inimelusid või on tekitanud/tekitab olulist materiaalset kahju, sh keskkonnale.

Meie tehnikud lokaliseerivad tavapraktikas avarii 2 h jooksul alates avariist teadasaamisest. Avariide puhul reageerime ainult lepingulistele klientidele ehk neile, kes on Forusest tellinud avariide likvideerimise teenuse. Avariijärgse esmase rikke kõrvaldame tavapraktikas 48 h jooksul alates avarii lokaliseerimisest.

Kõrgema taseme avariile reageerib politsei või päästeamet.

Mis on rike ja kui kiiresti rikkele reageerime?

Rikkele reageerivad meie tehnikud tavapraktikas 48 h jooksul alates rikkest teada saamisest.

Rike tähendab, et seade või süsteem (paigaldis), kas seiskub või jätkab tööd nõuetele mittevastavalt või mitteusaldusväärselt. Rikke ilmnemisega ei kaasne otsest ohtu inimeludele või (olulist) materiaalset kahju. Häiritud on normaalne töö- ja elukorraldus hoones ning selle üksikutes ruumides ja kasvab avarii tekke oht.

Mis on puudus ja kui kiirelt puudustele reageerime?

Puudusele reageerimine 5 tööpäeva jooksul alates puudusest teada saamisest.

Puudus tähendab mittevastavust ettenähtud tingimustele (Näiteks sinu tehnosüsteem teeb ebatavalist häält vms). Puudus ei too reeglina kaasa süsteemi seiskumist ega pruugi tuua kaasa kahju.

Kas saan ise Foruse tehnikule helistada?

Erinevate avariide ja rikete kõrvaldamine käib läbi Foruse juhtimiskeskuse. Saad meile helistada numbril +372 619 1899. Meie juhtimiskeskuse töötajad hindavad probleemi tõsidust ning suunavad vastavalt olukorrale tehniku objektile. Osadel juhtudel saame kõrvaldada rikke või puuduse ka kaugjuhtimise teel.

Kas võin ka ise proovida avariisid ja rikkeid kõrvaldada?

Hooldus- ja remonttööd tuleb lasta teha ainult pädeval ning kvalifitseeritud spetsialistil. Kui sul selleks pädevust ei ole, palun ära hakka ise seadmeid remontima. Kui midagi valesti läheb, võib kahju olla väga suur.

Kui tekib olukord, kus soovid oma seadmeid hooldama või remontima kutsuda mõne teise ettevõtte või spetsialisti, tuleb sul see kindlasti enne oma hoolduspartneriga läbi rääkida.

Muu abiinfo

Kampaania „Kaks kodu, kaks kindlust”

Vaata edasi

Juhendid ja tehniline tugi

Olulised juhendid ja seadmete kasutusõpetused.

Vaata edasi

Häired ja väljasõidud

Kuidas käituda häirete ja patrulli väljasõitude korral.

Vaata edasi

Lepingud, arved ja aktid

Info lepingute, arvete ja aktide kohta.

Vaata edasi

Tingimused ja hinnakiri

Lepingute üldtingimused, andmekaitsetingimused ja hinnakiri.

Vaata edasi

Turvakindlustus

Kaitse vee- ja tulekahjude, varguste ning vandalismi kahjude korral.

Vaata edasi