E-koolitused

Miks on vaja hoone automaatikat regulaarselt hooldada?

Süsteemide töökindluse saavutamiseks.

Kulude kokkuhoid – valesti hooldatud seadmed toovad lisakulusid.

Hea sisekliima saavutamiseks.

Sinu inimeste heaolu – mõnusam töökeskkond.

Hooldamata seadmed lähevad kiiremini rikki.

Süsteemide eesmärgipärane töö ja kulude kokkuhoid

Hooneautomaatika (BMS) seob sinu hoones kõik tehnosüsteemid kokku ühtseks tervikuks ja võimaldab sul kontrollida ning reguleerida sisekliimat. Õigesti seadistatud ning hooldatud süsteemid töötavad efektiivselt ja aitavad energiakulusid optimeerida.

Hooneautomaatika hooldus sisaldab nii regulaarset kontrolli kui ka süsteemide seadistamist. Meie kogenud hooldustehnikud aitavad sul nii värskelt valminud kui ka olemasolevad automaatikasüsteemid tööle häälestada.

Küsi pakkumist

Jälgime, et süsteemid töötaksid eesmärgipäraselt. Hooldame sinu hoone automaatikat vastavalt kokkulepitud hooldusplaanile, milles arvestame süsteemide tootja soovitusi. Saame vajadusel süsteem reguleerida kaugjuhtimise teel. Foruse eeliseks on 24/7 juhtimiskeskuse tugi. See tähendab, et meie tehnikud saavad avariidele ja kõrgema kategooria häiretele operatiivselt reageerida.

Mida hooneautomaatika hooldus sisaldab?

  • Korraline hooldus objektil vastavalt kokkuleppele ja hooldusplaanile.
  • Pidev kontroll läbi kaughalduse.
  • Süsteemi veateadetele edastamise kontroll. Platsiseadmete ja automaatikaarvuti kontroll.
  • Häirete põhjuste välja selgitamine.
  • Kontrollime, kas süsteem reageerib häiretele 24/7.
  • Koostöös kliendiga vajadusel süsteemide töörežiimide muudatused

Hooneautomaatika hooldus enne talve ja suve

Paraku näeme oma kogemuse põhjal väga tihti, kuidas valesti seadistatud ja hooldatud hooneautomaatika põhjustab kliendile ootamatuid kulusid. Oluline on hooldusplaani jälgida – see tagab süsteemide töökindluse.

Eriti oluline on süsteemide seadistamine ja hooldus enne talve- või suveperioodi, et tagada tehnosüsteemide efektiivne töö. Leiame iga kliendi jaoks sobivaima lahenduse.

Kui Forus juba hooldab sinu hoone või ettevõtte tehno-, turva- või tuleohutussüsteemi, soovitame ka muud hooldustööd meilt tellida. Nii on sul hooneomanikuna lihtsam ja sul on usaldusväärne partner kogu aeg olemas.

Hooneautomaatika hooldus – miks valida partneriks Forus?

  • Eesti suurim tehnosüsteemide hooldustiim.
  • Kvalifitseeritud, kogenud ja hinnatud tehnikud.
  • Hooldame nii suuremaid büroohooneid kui ka kauplusekette.
  • Võimekus kõikide tehno-, turva- ja ohutussüsteemide hooldamisel.
  • Konsulteerime, anname nõu ja leiame koos õiged lahendused.
  • Võimekus ehitada lihtsamaid ja keerukamaid tehnosüsteeme.
  • Peame oluliseks jätkusuutlikkust ja ressursside efektiivset kasutamist.
  • Hoolime päriselt sinu kinnisvarast.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab kvalifitseeritud hooldusmeister

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab kvalifitseeritud hooldusmeister

 

Uudised Kõik uudised