E-koolitused

Miks mulle on operatiivkaarti vaja?

Kohustuslik enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtetes, kultuuriväärtuslikes hoonetes ning kõrghoonetes.

Õnnetusjuhtumi korral sinu inimeste ja vara kaitsmiseks.

Hõlbustab tulekahju või muu õnnetuse korral päästetöid.

Lihtne ülevaade, kus on info ehitise ning tuleohutuspaigaldiste kohta.

Koos riskianalüüsiga selgitab välja ohud, mida saad hoone omaniku või haldajana ennetada.

Kogu info tuleohutuspaigaldistest ja abimees päästetööde läbiviimisel

Meie tuleohutusspetsialist koostab operatiivkaardi ehitiste kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju.  

Operatiivkaart annab õnnetusjuhtumi korral esmase info päästetöö läbiviimiseks. See annab hea ülevaate ehitise tehniliste andmete, tuleohutuspaigaldiste asukoha, lähima tuletõrje veevõtukoha kauguse ja muu olulise kohta, mis aitab päästemeeskonnal sündmust operatiivselt ning turvaliselt lahendada. 

Küsi pakkumist

Operatiivkaart – millistele hoonetele kohustuslik? 

  • Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes.  
  • Kümne- ja enamakorruselises majas (sh hooned, mis on kõrgemad kui 26 m). 
  • Kultuuriväärtuslikus hoones. 
  • Hoones, milles hoitakse mälestisi.

 

Operatiivkaart – kes koostab?

Operatiivkaardi koostab hoone omanik ning selles sisalduv teave esitatakse Päästeametile. Operatiivkaardi infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist. Sellest teavitatakse Päästeametit.

Päästeametiga kooskõlastatud operatiivkaart peab asuma päästemeeskonna infopunktis. Kui viimast ei ole, paigutatakse operatiivkaart päästemeeskonna sisenemisteele või võimalikult sissepääsu lähedale.

Koos operatiivkaardiga soovitame teha ka hoone riskianalüüsi, mille käigus selguvad potentsiaalsed ohud, mida oleks võimalik vähendada või ennetada.

Operatiivkaardi koostamine – miks kaasata partnerina Forus?

  • Suure kompetentsiga tuleohutusspetsialistide tiim.
  • Pakume kõiki teisi tuleohutusteenuseid ja korraldame koolitusi– kliendid hindavad, kui saavad kõik teenused ühest kohast.
  • Meie kliendiportfell on lai – suurettevõtetest kuni koolide ning lasteaedadeni välja.
  • Tagame operatiivsuse ja paindlikkuse.
  • Iga klient on meie jaoks väga oluline – peame oluliseks personaalsust.
  • Oleme sinu jaoks olemas Saaremaast kuni Narvani.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised