E-koolitused

Sinu inimeste ja vara ohutus on meie prioriteet

Kõik me soovime end oma igapäevastes tegemistes tunda ohutult. Turvalisus on teema, mis saadab meid nii kodus, töökohal kui ka väljas ringi liikudes.

Õigusaktides on tuleohutusele kehtestatud väga ranged reeglid ja seda põhjusega. Kui oled hoone omanik või valdaja tuleb sul tagada, et objekt koos seadmetega oleks sinu inimestele, varale ja keskkonnale ohutu. Forusest leiad usaldusväärsed ja kvalifitseeritud tuleohutuseksperdid, kes on üle Eesti väga hinnatud. Sinu ohutus ja turvalisus on meie jaoks väga oluline.

Kui objektil on puuduseid või näeme riske, anname professionaalset nõu nende kõrvaldamiseks. Seega pole sul hooneomanikuna kindlasti põhjust eksperti karta – meie töö on sind abistada.

Tuleohutus – seadusest tulenevad kohustused

Hoone omanikul tuleb korra aastas esitada näiteks tuleohutuse enesekontrolli aruanne. Tööstus-, büroo- ja laohoonetel ning suurematel garaažidel tuleb aga kutsuda tuleohutusülevaatust läbi viima kutsetunnistusega spetsialist.

Hoone kasutajad peavad teadma, kuidas hoiduda tegemistest, mis võivad põhjustada tulekahju ja teadma, kuidas põlengu korral tegutseda ning ohutult evakueeruda. Selleks tuleb regulaarselt koolitada oma inimesi ja kutsuda spetsialistid õppuseid läbi viima.

Hoone omanikuna on mul kohustus:

Järgida kõiki tuleohutusnõudeid

Valdaja või omanikuna on mul seaduse ees kohustused, et kaitsta oma inimesi ja vara.

Tagada nõuetekohasus

Kontrollin regulaarselt oma valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi või seadmete ohutust ja nõuetekohasust. Hoolitsen hooldustööde eest.

Õnnetusi ära hoida

Tagan küttesüsteemide ja muude seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning tuletöö tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale.

Tagada päästevahendid

Minu hoones on vajalikud tuleohutuspaigaldised ja päästevahendid.

Ennetustegevus

Rakendan tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ja hoidun tegevusest, mis võivad põhjustada tulekahju. Samuti tagan ohutu evakueerimise.

Teavitustöö

Teavitan isikute elu ja tervist ähvardavast ohust ettevõtte või asutuse juhti ning päästeametit.

Teenused

Uudised Kõik uudised