E-koolitused

Miks on tulekahju korral tegutsemise plaan vajalik?

Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega hoonetes seadusega kohustuslik. 

Inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine. 

Sisaldab konkreetseid tegevusi, kuidas ohutult evakueeruda. 

Teadmine, kus täpselt asuvad tuleohutuspaigaldised.

Turvaline evakuatsioon ja tean, kus on selleks vajalik varustus.

Ahti Kuusk

Ohutusteenuste osakonna juht

Veendu, et sinu töötajad oskavad tulekahju korral tegutseda

Tuleohutuse nõuded näevad ette, et valdajal või omanikul tuleb välja töötada tulekahju korral tegutsemise plaan.  Kõige lihtsamalt öeldes on see hoone tegevuskava ja skeemid, mis aitavad hoone kasutajatel tulekahjuks valmis olla ning vajadusel operatiivselt tegutseda.  

Skeemidelt näeb korruse põhiplaani, oma asukohta plaani lugemise hetkel, väljapääse ning erinevate tulekustutuspaigaldiste asukohti. Evakuatsiooniskeem tuleb teha iga korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja viibivad inimesed.  Plaani koostamise tagab ehitise valdaja, kellel tuleb kaasata kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist. Siinkohal saab Forus sulle appi tulla, sest meil on pikaaegne kogemus ja võimekus erinevate tuleohutusteenuste osutamisel.   

Küsi pakkumist

Mida sisaldavad tegevuskava ja evakuatsiooni­skeemid? 

Tegevuskava 

Konkreetsed tegevused evakuatsiooni läbiviimiseks ja vastutavad isikud.

Teave, kuidas on objektil ehituslikult tagatud evakuatsioonivõimalused (evakuatsiooniteed ja pääsud, tuletõkkesektsioonide asukohad jms).

Evakuatsiooni tagamiseks vajaliku varustuse asukohad ning kasutamise juhised.

Evakuatsiooniskeemid 

Korruseplaanid ning evakuatsiooniteed- ja pääsud.

Tuleohutuspaigaldiste, sidevahendite, isikukaitsevahendite  ja elektrilülitusseadmete asukohad.

Hädaväljapääsud.

 

Mida sisaldavad tegevuskava ja evakuatsiooni­skeemid? 

Tegevuskava 

Konkreetsed tegevused evakuatsiooni läbiviimiseks ja vastutavad isikud.

Teave, kuidas on objektil ehituslikult tagatud evakuatsioonivõimalused (evakuatsiooniteed ja pääsud, tuletõkkesektsioonide asukohad jms).

Evakuatsiooni tagamiseks vajaliku varustuse asukohad ning kasutamise juhised.

Evakuatsiooniskeemid 

Korruseplaanid ning evakuatsiooniteed- ja pääsud.

Tuleohutuspaigaldiste, sidevahendite, isikukaitsevahendite  ja elektrilülitusseadmete asukohad.

Hädaväljapääsud.

 

Evakuatsiooniplaan – millal tuleb uuendada?

Väljatöötatud tulekahju korral tegutsemise plaani tuleb tutvustada kogu asutuse või ettevõtte personalile. Selle alusel viiakse iga aasta läbi kohustuslik evakuatsiooniõppus.

Hoone valdajal tuleb evakuatsiooniplaani uuendada näiteks juhul, kui tulekahjuõppuse või tulekahju järgselt selgub, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane ning ei tööta.

Samuti tuleb plaani uuendada seaduse muutumisel.

Miks valida tulekahju korral tegutsemise plaan Forusest? 

  • Eesti üks suurimaid tuleohutusspetsialistide meeskondi.
  • Oma valdkonna spetsialistid, kes on laia kompetentsiga.
  • Meie juures saad kõik tuleohutusteenused ühest kohast – mugav ning säästad aega.
  • Võtame iga ettevõtte või asutuse puhul arvesse selle hoone erisusi, mis võivad mõjutada tulekahju korral tegutsemist.
  • Oleme paindlikud ja tegutseme üle terve Eesti.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised