E-koolitused

Energiatõhususe konsultatsioon – miks ma seda vajan?

Teadmised, kas minu hoone energiakasutus on efektiivne.

Edaspidine kulude kokkuhoid ja säästlik majandamine.

Kiire tasuvusajaga ettepanekud, mida kohe ellu viia.

Panus keskkonda – lahendused ellu viies vähendan jalajälge.

Ressursse raiskavate puuduste likvideerimine.

Teadmised uutest energiatõhusatest tehnoloogiatest.

Kvaliteetne töökeskkond ja produktiivsemad töötajad.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Mõtle energiatõhususele juba hoone planeerimisel

Kui oled hoone omanik või rentnik, tasub enne ehitamist investeerida teadmistesse, kuidas hoone oleks võimalikult energiatõhus. See aitab kulusid kokku hoida ning tagab töötajate heaolu. Lisaks vähendad oma ettevõtte keskkonnajalajälge.

Energiatõhususe konsultatsioon tähendab tarbimisandmete põhjal analüüsi, mille järgi saad teha edaspidi otsuseid, kuidas oma hoone või rendipind energiatõhusamaks muuta. Forus annab sulle vajalikud teadmised, millele mõelda.

Küsi pakkumist

Mida teeme?

 • Analüüsime sinu tarbimisandmeid ja koostame energiabilansi.
 • Teeme võrdlust sarnaste hoonete tarbimisandmetega.
 • Teeme konkreetseid parendusettepanekud ja arvutame energiasäästu (kWh).

Nõustame nii uusi kui ka juba kasutusel ärihooneid.

Mis kasu mul on energiatõhusast hoonest?

Raha säästmine

Keskkonnasäästlikum hoone tagab sulle väiksemad kommunaal- ja halduskulud.

Hea sisekliima

Produktiivsemad töötajad ning parem keskkond.

Väiksem keskkonna jalajälg

Annan panuse jätkusuutlikuma ühiskonna hüvanguks.

Energiatõhususe konsultatsioon – mida mulle annab?

Konsultatsioon üksi ei taga sulle kokkuhoidu. Meie eesmärk on Foruses leida just sulle sobivad lahendused, mis on kiire tasuvusajaga.

Juba täna on olemas väga palju nutikaid ja ka lihtsaid võimalusi, millega oluliselt kuludelt kokku hoida ning muuta hoone sisekliima kasutajatele mõnusaks ja heaolu soodustavaks.

Maksimaalse tulemuse saavutamiseks tuleks energiatõhususele mõelda juba hoone planeerimisel, kuid palju saab ära teha ka projekti faasis või valmis hoone puhul. Parima võimaliku lahenduseni jõudmiseks pöörame igas etapis tähelepanu erinevatele aspektidele.

Millele erinevates etappides mõelda?

Planeerimine

 • Hoone asend krundil
 • Fassaadilahendused ning akende paigutus ja osakaal
 • Väliala lahendused
 • Transpordiligipääsud
 • Parkimislahendused
 • Vihmavee kogumissüsteemid
 • Taastuvenergialahendused
 • Ökonoomne ruumide paigutus ja ligipääsud
 • Päevavalguse ligipääs ja head vaated

Projekteerimine

 • Materjalide valik
 • Valgustuslahendused
 • Tehnosüsteemid ja energiakasutus
 • Sisekliima
 • Energia- ja veekasutus ning mõõtmissüsteemid
 • Keskkonnasõbralik ehitus
 • Hooneautomaatika ja juhtimissüsteemid
 • Elektriautode laadimislahendused

 

Valmis hoone

 • Energiaaudit, et leida parimad lahendused rekonstrueerimiseks
 • Hoone kasutajate küsitlus, et tuvastada võimalikud mured
 • Säästlikumad hooldus- ja haldustegevused
 • Prügimajandus
 • Koristamine – keskkonnasõbralikud vahendid ja seadmed
 • Õuealade haljastus
 • Roheenergia leping

Millele erinevates etappides mõelda?

Planeerimine

 • Hoone asend krundil
 • Fassaadilahendused ning akende paigutus ja osakaal
 • Väliala lahendused
 • Transpordiligipääsud
 • Parkimislahendused
 • Vihmavee kogumissüsteemid
 • Taastuvenergialahendused
 • Ökonoomne ruumide paigutus ja ligipääsud
 • Päevavalguse ligipääs ja head vaated

Projekteerimine

 • Materjalide valik
 • Valgustuslahendused
 • Tehnosüsteemid ja energiakasutus
 • Sisekliima
 • Energia- ja veekasutus ning mõõtmissüsteemid
 • Keskkonnasõbralik ehitus
 • Hooneautomaatika ja juhtimissüsteemid
 • Elektriautode laadimislahendused

 

Valmis hoone

 • Energiaaudit, et leida parimad lahendused rekonstrueerimiseks
 • Hoone kasutajate küsitlus, et tuvastada võimalikud mured
 • Säästlikumad hooldus- ja haldustegevused
 • Prügimajandus
 • Koristamine – keskkonnasõbralikud vahendid ja seadmed
 • Õuealade haljastus
 • Roheenergia leping

Miks valida konsultatsioon Forusest?

 • Oleme konsulteerinud väga paljusid arendajaid ja hoone omanikke. Tunneme erinevat tüüpi äri- ja büroohooneid.
 • Kõik hoone jätkusuutlikkusega seotud teemad ühest kohast.
 • Professionaalne ja suure kogemusepagasiga tiim.
 • Hoolime sinu kinnisvara, kui enda omast ja aitame kulusid kokku hoida.
 • Meil pole vaid teoreetikud, vaid pakume praktilist kogemust koos lahendustega.
 • Peame jätkusuutlikkust oma ettevõttes oluliseks ja südamelähedaseks teemaks.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kinnisvara jätkusuutlikkuse juht.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kinnisvara jätkusuutlikkuse juht.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Uudised Kõik uudised