E-koolitused

Miks mul on hoone elutsükli analüüsi vaja?

Muutub hoone omanikele kohustuslikuks, kui Euroopa Liidus jõustub uuendatud hoonete energiatõhususe direktiiv – nõuded hoonetele ja nende ehitusele muutuvad üha karmimaks.

Teadmised, kuidas oma tegevusega jalajälge vähendada.

Hea planeerimise, projekteerimise ja ehitamise ning kasutusperioodil korraliku hoolduse tagamine aitab hoone elukaart pikendada.

Laiem ülevaade objekti elutsükli keskkonnamõjudest, mitte ainult kliimamõjust

Saad teada tootmise suurimad heitkoguste allikad ja koostada tegevuskava nende vähendamiseks.

Keskkonna hoidmine tulevikus üks hankekriteerium. Ei valita ainult hinna, vaid ka jalajälje järgi.

Hoone omanikule oluline rohesertifikaadi taotlemisel.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Kui suure jälje hoone ehitamisega jätad?

Ehitamine ning hoone kasutamine avaldab keskkonnale väga suurt mõju.

Me liigume ühiskonnas kliimaneutraalsuse poole ja jalajälje vähendamine on saanud oluliseks pea kõikides eluvaldkondades. Soovid hooneomanikuna, arendajana või ehitajana teada, milline on sinu tegevuse jalajälg ning kuidas keskkonnasõbralikumalt ning säästvalt majandada?

Hoone elutsüklianalüüs (LCA- ingl. k Life Cycle Assessment) võimaldab üksikasjalikult kindlaks teha kogu hoone eluaega seotud keskkonnamõju. Forus aitab sul kaardistada hoone ehitamise või terve kinnisvaraportfelli elukaare jalajälje.

Küsi pakkumist

Millised etapid hoone elutsükli (LCA) juurde kuuluvad?

 • Tootmine
 • Transport
 • Hooldus ja uute materjalidega asendamine
 • Kasutusaegne energia tarbimine
 • Kasutusaegne vee tarbimine
 • Lammutus ja kõrvaldamine

Hoone elutsükkel – mis mängib suurimat rolli?

Ehitustegevuse jalajälg on globaalselt umbes 50 protsenti kogu jalajäljest – materjalid tulevad väga kaugelt, need kaevandatakse, tehakse valmis ning tuuakse meieni teisest maailma otsast. Sellel on väga suur mõju keskkonnale.

Suurim osa ehitustööstuse CO2 heitkogustest tuleb hoonete kasutamisest. Tooraine kaevandamine, tootmine ja transport avaldavad kliimale hoone ehitamise etapis samuti märkimisväärset mõju.

Hoone elutsükli analüüs võimaldab uurida keskkonnaaspekte ja võimalikke mõjusid kogu ehitise elukaare jooksul, alates tooraine hankimisest kuni tootmise, kasutamise ja lammutamiseni.

LCA – kuidas kujuneb hind?

Meie litsentseeritud energiatõhususe spetsialistid teevad hoone elutsükli analüüsi tarkvaraga One Click LCA.

LCA sisaldab suurt hulka andmeid ja teavet. Arvestame analüüsis hoone elutsükli kõiki faase, sealhulgas energiatarbimist, veetarbimist, kõiki materjale, jäätmeid ja transpordiheitmeid.

Kaardistame erinevaid materjale, mida hoone ehitamisel kasutatakse – kuidas need on täpsemalt toodetud ning millest koosnevad, kust kohast transporditud, kui palju tuleb materjale tulevikus välja vahetada jne.

Miks valida partneriks Forus?

 • Meil on suure kogemusega energiatõhususe meeskond ja eraldi sertifitseeritud LCA-spetsialist.
 • Kõik kinnisvara energiatõhususega seotud lahendused ühest kohast.
 • Oleme teinud koostööd paljude kinnisvaraarendajate ning tellijatega. Tunneme erinevat tüüpi hooneid. Meil on kogemus ja teadmised.
 • Pakume praktilist kogemust koos lahendustega.
 • Seisame oma ettevõttes keskkonnasõbralikkuse ja jätkusuutlikkuse eest.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kinnisvara jätkusuutlikkuse juht.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kinnisvara jätkusuutlikkuse juht.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Uudised Kõik uudised