E-koolitused

Miks mul on tulekahju- ja evakuatsiooniõppust vaja?

Ohutus ja turvalisus ennekõike. Ennetus on kõige olulisem.

Teadmised, kuidas käituda tulekahju korral ning tuleohutuspaigaldiste korrektne kasutamine.

Tulekahjuõppuse korraldamine on ettevõtte või asutuse juhi või tema poolt määratud isiku kohustus.

Tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses tuleks seaduse järgi vähemalt üks kord aastas läbi tulekahjuõppus.

Ohutuks evakueerimiseks ei piisa vaid teoreetilistest teadmistest.

Forus teeb aastas sadu õppuseid ja koolitusi

Kõik ettevõtte või asutuse töötajad ning ka õpilased koolis peavad oskama tulekahju korral tegutseda. Selleks tuleb korra aastas läbida tulekahjuõppus. Tulekahjuõppus annab kindluse, et sinu inimesed oskavad tulekahju või kriisisituatsiooni korral õigesti tegutseda.

Meie kvalifitseeritud ja pikaaegse kogemusega tuleohutusspetsialistid käivad iga nädal erinevaid ettevõtteid koolitamas ning õppuseid läbi viimas. Teeme aastas sadu õppuseid ja koolitusi. Meil on aastakümnete jooksul kogunenud palju usaldusväärseid kliente igas Eestimaa paigas.

Küsi pakkumist

Teoreetiline ja praktiline tulekahjuõppus – millistel objektidel käime?

 • Büroo- ja ärihooned
 • Tootmisettevõtted ja laohooned
 • Haridusasutused, sealhulgas üldhariduskoolid ja lasteaiad
 • Kaubanduskeskused ja kaupluseketid
 • Riigiasutused ja avalikud asutused (muuseumid, kultuurimajad jne)
 • Tervishoiu- ja hoolekandeasutused, teiste hulgas haiglad, hooldekodud tervisekeskused, polikliinikud
 • Kütusetanklad jpt

 

Millistest etappidest õppus koosneb ja kuidas sinuni jõuame?

1

Võta ühendust

Anna meile oma soovist teada ja teeme sulle hinnapakkumuse. Lepime kokku õppuse aja ning millal saame objektiga tutvuda.
2

Tuleme kohale

Objektiga tutvumine ja vajaduste kaardistamine.
3

Legend

Koostame legendi (tulekahju stsenaarium, milliseid isikuid teavitatakse õppuse korraldamisest jne).
4

Teooria

Teoreetiline loeng kohapeal või e-koolitusena.
5

Praktiseerime

Evakuatsiooniõppus simulatsioonina koos praktilise tulekustuti harjutusega.
6

Tulemused ja järeldused

Peale õppust teeme ettevõttele või asutusele kirjaliku kokkuvõtte.

Teoreetiline ja praktiline tulekahjuõppus – mida need sisaldavad?

Teoreetiline osa (võimalik ka e-koolitusena):

 • Mis on tulekahju ja kuidas see areneb.
 • Tulekahjuga kaasnevad ohud ja tagajärjed (inimesele, varale ja keskkonnale).
 • Evakueerumine – kuidas seda ohutult teha.
 • Miks tulekahjud tekivad.
 • Põlengu kustutamise ohutus ja reeglid.
 • Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine (päästmine, teavitamine, tulekustutusvahendite kasutamise põhimõtted).

Praktiline osa:

 • Võimaliku tulekahjustsenaariumi läbimäng.

Kui kiiresti objektile jõuame ja hinna kujunemine

Tuleohutuskoolitusi saab läbi viia vaid kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist (tase 5) või tuleohutusekspert (tase 6).

Soovitame kliendil oma tulekahjuõppuse soovist meile aegsasti teada anda. Alates kontakti võtmisest tuleks arvestada vähemalt nädalaga, et saaksime vajalikud dokumendid kokku panna ja objektiga tutvuda. Õppuse hind sõltub objekti suurusest, tüübist, asukohast ning selle eripäradest. Räägime alati kõik üksikasjad kliendiga läbi ning lähtume sinu soovidest ning vajadusest. Teeme koolitusi nii eesti kui ka vene keeles.

Mis räägib tulekahjuõppuse tellimisel Foruse spetsialistide kasuks?

 • Meie meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kellel on aastakümnetepikkune kogemus nii turva- ja päästevaldkonnas kui ka politseiteenistuses.
 • Suuremate kui ka väiksemate klientide teenindamise kogemus – teame erinevate ettevõtete ning asutuste eripärasid.
 • Oleme operatiivsed ja paindlikud.
 • Läheneme personaalselt ja arvestame sihtgrupi soovide ning vajadustega.
 • Meid usaldatakse. Enamik ettevõtteid ja asutusi kutsuvad meid peale esimest õppust tagasi.
 • Tuleme sinu juurde õppust läbi viima igasse Eestimaa paika.
 • Kliendid hindavad, et saavad kõik turvalisuse ja ohutusega seotud teenused ühest kohast.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised