E-koolitused

Tuleohutuse riskianalüüs – miks ma seda vajan?

Suurõnnetuse ohuga ettevõttele seaduslik kohustus.

Inimeste ja vara kaitsmiseks.

Ohtude hindamine ja riskide kaardistamine.

Kindlus – olen teadlik võimalikest riskidest ja oskan neid ennetada.

Teadmine, milliseid täiendavad meetmed tarvitusele võtta (valveteenus jne).

Saan olulist teavet oma objekti kohta.

Ahti Kuusk

Ohutusteenuste osakonna juht

Kutsu ekspert riske hindama juba täna – parem karta kui kahetseda

Tuleohutuse riskianalüüs tähendab, et meie spetsialistid hindavad väga põhjalikult, millistel juhtudel võib sinu hoones või ettevõttes alguse saada tuleõnnetus. Pakume sulle analüüsi käigus välja lahendusi, kuidas riske maandada ning kuidas õnnetusjuhtumi korral tegutseda.

Riske võivad põhjustavad näiteks hooletu suitsetamine, tuletööd, elektriseadmete rike, ohtlikud ilmastikuolud, plahvatus, tuleohutussüsteemide tehniline rike või hoone läheduses kulu põletamine.

Kemikaaliseaduse järgi on suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte jaoks tuleohutuse riskianalüüs kohustuslik.

Küsi pakkumist

Tuleohutuse riskianalüüs – kellele soovitame?

 • Suurõnnetuseohuga ettevõtted (seaduse järgi kohustuslik)
 • Ärihooned
 • Kaubanduskeskused
 • Avalikud hooned (koolid, lasteaiad, muuseumid jne)
 • Meditsiiniasutused
 • Lao- ja tööstushooned
 • Ehitusobjektid

Tuleohutuse riskianalüüs sisaldab nii hoone sise- kui ka väliala riskide hindamist – tulekahju võib alguse saada ka hoonest väljas. Me ainult ei kaardista erinevaid olukordi, mis võivad põhjustada tulekahju, vaid teeme ka ettepanekuid, kuidas riske vältida ning milliseid meetmeid selleks kasutusele võtta.

 

Leiame koos lahendused

Meil on Foruses hinnatud ja kvalifitseeritud tuleohutusspetsialistid, kellel on pikaaegne kogemus nii suurettevõtete kui ka avalike hoonete riskide hindamisel. Oskame oma kogemuse põhjal erinevaid olukordi ette näha ja leida lahendused, kuidas õnnetusjuhtumeid ära hoida.

Ohutuses on esmatähtis tegeleda ennetusega – õnnetused ei hüüa tulles. Erinevad riskid saadavad meid igal pool. Oluline on neid ette näha ja riskide tõsidust hinnata. Sina hooneomaniku või ettevõtte juhina pead tagama, et sinu äritegevus oleks ohutu ja turvaline.

Millistest osadest tuleohutuse riskianalüüs koosneb?

1

Ohutegur ja riski tüüp

Selgitame välja, mis sinu hoonet võib ohustada. Näiteks hoone läheduses kulu põletamine, hooletu suitsetamine, tuletöö, välk, tahtlik süütamine jne.
2

Ohu iseloomustus

Kõikvõimalikud stsenaariumid, mis võivad viia potentsiaalse ohuni – suitsetamise tagajärjel süttib põlevmaterjal jne.
3

Turvameetmed enne riskianalüüsi

Kas objektil on turvatöötaja ja videovalve? Kas töötajad teavad, kuidas tulekahju korral tegutseda? Kas hoonel on nõuetekohased tuleohutuspaigaldised ja piksekaitsed? Kui tihti niidetakse väljas muru, kellel on õigus territooriumile siseneda jne.
4

Esinemise tõenäosus

Kui suur on tõenäosus, et keegi minu territooriumil hooletult suitsetab või hoonesse sisse murrab? Hindame, kui suur on ühe või teise riski tõenäosus.
5

Kahju suurus

Millised on ühe või teise stsenaariumi puhul võimalikud kahjud – inimelud, materiaalne vara, kahju keskkonnale.
6

Meetmed riskide maandamiseks

Teeme analüüsi käigus ettepanekuid, kuidas erinevaid riske maandada (turvaseadmete paigaldus, täiendavad tuleohutuspaigaldised, inimeste koolitamine jne).

Korduma kippuvad küsimused

Kellele on tuleohutuse riskanalüüs kohustuslik?

Kemikaaliseaduse järgi on riskianalüüs suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte kohustuslik dokument.

Kui mul pole kohustust, miks peaksin analüüsi tellima?

Eelkõige riskide ennetamiseks. Äritegevus võib endaga kaasa tuua väga palju erinevaid riske. Hoolitse oma inimeste ja materiaalse vara eest ning taga oma hoones ja selle ümbruses maksimaalne ohutus.

Kui kaua analüüs aega võtab?

Tuleohutuse riskianalüüs on põhjalik protsess. See eeldab sageli, et meie tuleohutusspetsialist külastab objekti mitu korda.

Tavaliselt tuleb arvestada umbes kuuga, kuid suuremahuliste objektide puhul on läinud ka pool aastat. Kõik oleneb sinu hoone eripäradest. Võta meiega ühendust ja arutame läbi.

Kes tuleohutuse riskianalüüsi läbi viib?

Turvariski analüüsi viib läbi meie kvalifitseeritud tuleohutusekspert, kes on kutsetunnistusega.

Kui klient soovib põhjalikumalt hinnata protseduure ja seadmeid, oleme kaasanud turvariskide analüüsi ka oma tehnikuid. Meeskonna suurus sõltub objektist.

Kui palju keskmiselt analüüs maksab?

Hind sõltub väga palju objekti tüübist, suurusest ning kliendi vajadustest. Võta meiega ühendust ja saame sulle pakkumise teha.

Miks tellida tuleohutuse riskianalüüs Forusest?

 • Hinnatud ja kogenud eksperdid, kes teavad tuleohutusest kõike.
 • Oleme põhjalikud ja hoolime sinu turvalisusest.
 • Kogemus erineva keerukus- ja riskiastmega objektidega – me tunneme hoonete hingeelu.
 • Kvaliteetne teenus.
 • Mitmekesine kliendiportfell, kuhu kuuluvad haiglad, tööstusettevõtted, kaubanduskeskused jne.
 • Tegutseme üle terve Eesti.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Seotud teenused:

Uudised Kõik uudised