E-koolitused

Miks pean tuleohutuspaigaldisi kontrollima ja hooldama?

Tuleohutus on esmase tähtsusega – kaalul on inimeste elu ja tervis.

Õigusaktidest tulenev kohustus.

Tootjad on seadmetele välja töötanud kindlad hooldusjuhendid.

Hooldamata jätmisel seadmed lihtsalt üks päev ei toimi.

Oma vara kaitsmiseks.

Kindluse saamine ja vähem muret – minu seadmed on töökorras.

Kõiki tuleohutusseadmeid tuleb regulaarselt kontrollida

Tuleohutussüsteemide puhul on olulise tähtsusega, et need oleksid alati töökorras ja nõuetekohaselt hooldatud. Vastavalt seadmete hooldusjuhendile ja õigusaktidele tuleb sul kutsuda kohale kvalifitseeritud tehnik, kes hindab süsteemi terviklikku toimimist.

Meil on Forusess selleks pädevad inimesed olemas. Oskame anda sulle nõu, kuidas süsteemid peavad korrektselt töötama ning kuidas omanikuna saad ise visuaalse vaatluse käigus kontrolli läbi viia. Hooldusvajadusest ning protseduuridest ülevaate saamiseks peame hoolduspäevikut.

Küsi pakkumist

Mida meie tehnikud kontrollivad ja hooldavad?

 • Suitsueemaldussüsteemid
 • Tulekustutid
 • Tuletõkkeuksed
 • Tuletõrjevoolikukapid
 • Märgtõusutorud
 • Tuletõrjehüdrandid
 • Tuletõkkesektsioonid jne

 

Tulekustutite ja tuletõkkeuste kontroll

Tulekahju korral eralduvad mürgised gaasid, mille sissehingamisel võivad olla kurvad tagajärjed. Selle vältimiseks tuleb hoonetesse paigaldada spetsiaalsed suitsutõrje ja suitsueemaldussüsteemid. Nende süsteemide kontroll ja hooldus on esmase tähtsusega.

Sageli unustavad omanikud, et tuletõkkeuksed on samuti hoone tuleohutussüsteemi. Igal aastal peab kontrollima ka hoone tuletõkketsoonide terviklikkust ja vastavalt standarditele ventilatsioonitorustiku puhtust. Tulekustuteid tuleb sul omanikuna ise kontrollida korra kvartalis ja iga paari aasta tagant tuleb kustutite siserõhku kontrollima kutsuda tehnik.

Kas teadsid, et süsteemide regulaarse hooldamisega vähendad majaomanikuna ohtu oma varale.

Miks valida tuleohutuspaigaldiste kontroll ja hooldus Forusest?

 • Usaldusväärne ja kindel partner, kes hoolib sinu ohutusest ja varast.
 • Kutsetunnistusega ja hinnatud hooldustehnikud.
 • Pakume teenust nii suurettevõtetele kui ka väiksematele asutustele.
 • Tunneme kõikide tuleohutuspaigaldiste hingeelu.
 • Pakume soovi korral tuleohutussüsteemide projekteerimist ja paigaldust.
 • Nõustame ja konsulteerime.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud hooldusmeister.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud hooldusmeister.

 

Uudised Kõik uudised