E-koolitused

Miks on vaja turvavalgustussüsteeme hooldada?

Hoone omanikuna on tuleohutuspaigaldiste kontroll sulle kohustuseks.

Sinu inimeste ohutus – turvaline evakueerumine ja väljapääs.

Hooldus tagab süsteemide töökindluse ja pikendab nende eluiga

Kindluse saamine ja vähem muret – süsteemid toimivad.

Ehitise omaniku ja valdajana tuleb sul kindlustada süsteemide regulaarne hooldus

Turvavalgustus peab tagama ohutuse. Turvavalgustussüüsteemi eesmärk on tavavalgustuse kadumise korral tagada sinu inimene ohutu väljapääs ja evakueerimine. Selleks, et turvavalgustus korrektselt töötaks, tuleb lasta seda pädeval spetsialistil regulaarselt kontrollida ja hooldada.

Küsi pakkumist

Turvavalgustussüsteemi hooldus sisaldab:

 

 • Turvavalgustuse testimine ning kontroll.
 • Akuvalgustite mahtuvuse testimine.
 • Hooldusgraafikute koostamine ja täitmise jälgimine.
 • Vajaminevate mõõtmiste ja seadusandlusest tulenevate kolmandate osapoolte kontrolltoimingute organiseerimine.
 • Vajadusest sõltuvalt muud tööd ja kontroll.

 

Hooldamine – ainult pädevalt spetsialistilt

Turvavalgustuse täishooldust tuleb lasta teha ainult kutsetunnistusega tehnikul, kellel on elektrialane ettevalmistus. Meie saame Foruses tagada sulle regulaarse ja korrektse turvavalgustussüsteemide hoolduse.

Kas teadsid, et turvavalgustussüsteemid jagunevad evakuatsiooni, paanikavältimis- ja riskialavalgustuseks?

Millest turvavalgustussüsteem koosneb?

Evakuatsioonivalgustus

Valgustus on ette nähtud selleks, et ohtu sattunud inimesed leiaksid kiiresti üles evakuatsioonitee ja sellel paiknevad tuletõrje- ning päästevahendid ja esmaabipunktid.

Paanika vältimise valgustus

Paanika ärahoidmiseks ettenähtud turvavalgustus. See peab võimaldama inimesel jõuda kohta, kus evakuatsioonitee on nähtav.

Riskivalgustus

Tuleb paigaldada kõrgendatud riskiga tööpiirkonda.

Tegemist on turvavalgustuse osaga, mis on ette nähtud potentsiaalselt ohtlikus tegevuses või situatsioonis olevate inimeste ohutuse tagamiseks ning seadmete ja protsesside ohutuks  väljalülitamiseks.

Millest turvavalgustussüsteem koosneb?

Evakuatsioonivalgustus

Valgustus on ette nähtud selleks, et ohtu sattunud inimesed leiaksid kiiresti üles evakuatsioonitee ja sellel paiknevad tuletõrje- ning päästevahendid ja esmaabipunktid.

Paanika vältimise valgustus

Paanika ärahoidmiseks ettenähtud turvavalgustus. See peab võimaldama inimesel jõuda kohta, kus evakuatsioonitee on nähtav.

Riskivalgustus

Tuleb paigaldada kõrgendatud riskiga tööpiirkonda.

Tegemist on turvavalgustuse osaga, mis on ette nähtud potentsiaalselt ohtlikus tegevuses või situatsioonis olevate inimeste ohutuse tagamiseks ning seadmete ja protsesside ohutuks  väljalülitamiseks.

Nõuded turvavalgustusele

Kui sinu hoonesse on paigaldatud turvavalgustus, tuleb sul hoone valdajana seda välise vaatluse teel kontrollida korra nädalas.

Turvavalgustus kuulub hoones tuleohutuspaigaldiste hulka ja tuleohutusele on väga ranged nõuded. Seepärast tuleb sul korra kuus lasta turvavalgustus üle kontrollida professionaalsel hooldustehnikul. Aasta jooksul tuleb tehnikul läbi viia ka põhjalikum hooldus.

Kindlasti ei tohi sinu hoones süsteeme hooldada inimene, kellel puudub pädevus või kutsetunnistus. Riskid on liiga suured.

Miks valida turvavalgustussüsteemide hooldus Forusest?

 • Meil on Eesti suurim hooldusmeistrite tiim.
 • Hinnatud spetsialistid ja põhjalik töö.
 • Tunneme kõiki erinevaid tuleohutuspaigaldisi.
 • Pakume lisaks hooldusele ka tuleohutussüsteemide projekteerimist ja paigaldust.
 • Saame vajadusel sind nõustada tuleohutuses ja viia läbi koolitusi.
 • Tagame kvaliteetse teenuse nii suurettevõtetele kui ka väiksematele äridele.

Sinu pöördumisele vastab meie kvalifitseeritud hooldusmeister 

 

Sinu pöördumisele vastab meie kvalifitseeritud hooldusmeister 

 

Uudised Kõik uudised