E-koolitused

Ära oota esimese õnnetusjuhtumini, vaid tegele ennetusega kohe

„Minuga niikuinii midagi ei juhtu“ on üsna üsna levinud väljend, mida oma tööpraktikas väga tihti kuuleme. Seda lauset kuuleme nii tuleohutusülevaatust tehes, tehnoseadmeid hooldades kui ka õppuseid ja koolitusi läbi viies.

Loomulikult loodame, et midagi ei juhtu, kuid oma kogemuse põhja näeme, et alati võib midagi valesti minna. Selleks, et erinevaid riske oma äritegevuses minimeerida, saame sulle teha põhjaliku riskianalüüsi. Riskianalüüs tähendab meie töös kõige lihtsamalt öeldes erinevate turvalisuse ja ohtusega seotud riskide hindamist ja soovitusi meetmetele, kuidas õnnetusjuhtumeid vältida.

Võimalikke stsenaariume ja riske on väga palju. Need algavad juba hoonest väljas. Soovitame õnnetusjuhtumite vältimiseks teha riskianalüüs kõikidel asutustel.

Riskianalüüs – mida pean sellest teadma?

Kemikaaliseaduse järgi on riskianalüüs suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte jaoks kohustuslik dokument.

Avalikud üritused

Ühes turvaplaaniga kuulub riskianalüüs erinevate meelelahutus- ja spordiürituste korraldamise reeglitesse.

Nõuded läbiviijale

Riskianalüüsi võib läbi viia ainult kvalifitseeritud spetsialist, kellel on turvajuhi kõrgeim kutsestandard 5. Meil on Foruses pädevus ja hinnatud eksperdid olemas.

Mõned näited riskidest, mida äritegevuses hinnata?

  • Tulekahju, süütamine või muu tulega seotud õnnetusjuhtum.
  • Tööõnnetused objektil.
  • Vandaalitsemine, sissemurdmine või rööv.
  • Ekstreemsed ilmastikunähtused.
  • Tehnilised rikked üritustel.
  • Ümbruskonna turvalisus.
  • Minu äritegevuse mõju ümbritsevatele objektidele või keskkonnale.

Riskianalüüs – väikesed tegevused loevad

Näeme oma praktikas sageli, kuidas näiteks hoonetes on evakuatsiooniteedel takistusi või põlevmaterjali ladustatakse hoonele liiga lähedal. Nende puuduste likvideerimine ei ole omaniku jaoks keeruline.

Kas teadsid, et sageli võivad esmapilgul väikesed parendusettepanekud riske oluliselt hajutada – täiendavate tulekustutite hankimine, lisavalgustuse või valveseadmete paigaldamine jne.

Lase riskianalüüs alati teha pädeval ettevõttel, nagu Forus.

Millised etappe riskianalüüs sisaldab?

1

Info kogumine

Tuleme kohale ja hindame sinu objektil riske nii väli- kui ka sisealal. Sageli teeme külaskäike mitu korda, et ükski detail ei jääks kahe silma vahele.
2

Võimalike õnnetuste väljaselgitamine

Kui oleme info ära kaardistanud ja sinu äritegevusega lähemalt tutvunud, saame oma kogemuse põhjal hinnata erinevate õnnetusjuhtumite esinemise tõenäosust.
3

Tõenäosuste väljaselgitamine

Riski lõpphinnangud baseeruvad riski mõju ja tõenäosuse korrutisel. Kui on näiteks tõenäosus, et õnnetus võib juhtuda korra kuus ja selle tagajärjel äritegevus katkeb või juhtub kellegagi õnnetus, on tegemist kõrgeima taseme riskiga.
4

Tagajärgede hindamine

Iga riski puhul tuleb hoolikalt mõelda, milliseid tagajärgi see võib ka kõige hullema stsenaariumi puhul kaasa tuua.
5

Riskide järjestamine

Läbi objekti ülevaatuse annavad meie eksperdid hinnangu, kui tihti võib üks või teine õnnetusjuhtum aset leida.
6

Ennetusmeetmete kaardistamine

Iga riski puhul teeme ettepanekud, kuidas neid saaks ennetada. Näiteks valgustuse lisamine, süsteemide välja vahetamine jne.

Uudised Kõik uudised