E-koolitused

Miks minu töötajatel on tuleohutusalast juhendamist vaja?

Seadusest tulenev kohustus.

Ohutuse ja turvatunde tagamine – sinu inimesed soovivad end tunda kindlalt ja kaitstult.

Teadmised tuleohutusnõuetest, kuidas käituda tulekahju korral ja kuidas sellest teisi teavitada.

Oskus kasutada erinevaid tuleohutusseadmeid.

Kuidas käituda tulekahju korral ja aidata teisi?

Igal töötajal tuleb tööle või teenistusse asudes läbida tuleohutusalane juhendamine, et ta oskaks tulekahju korral õigesti ning operatiivselt tegutseda. Lisaks on paljudes asutustes ja ettevõtetes eraldi tuleohutuse eest vastutavad inimesed, kes tagavad sujuva tuleohutuse korraldamise ja juhtimise.

Meil on Foruses aastakümnete pikkune koolitamise ja tuleohutusalase juhendamise kogemus ning see on üks meie igapäevatöödest. Juhendame ja koolitame erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone üle terve Eesti. Oleme oma töös paindlikud.
Juhendamine on meie jaoks objektipõhine ning teeme seda lähtuvalt sinu inimeste töö iseloomust.

Küsi pakkumist

Mida sisaldab töötajate tuleohutusalane juhendamine?

 • Tuleohutusnõuete tutvustamine.
 • Objekti üldise tuleohutusjuhendiga tutvumine.
 • Tule- ja plahvatusohtlikkuse riskide ning hoone eripärade tutvustamine.
 • Võimalikest tulekahjupõhjustest ja nende vältimise meetmetest arusaamine.
 • Tegutsemise plaani tulekahju või muu õnnetuse korral (tulekustutus- ja päästemeeskonna väljakutsumine, inimeste evakueerimine, esmaste tulekustutusvahendite kasutamine jms).
 • Teadmisi, kuidas teavitada tulekahjust.

Vastavalt kliendi soovidele

Töötajate tuleohutusalane juhendamine koosneb nii teoreetilisest (umbes 1,5 tundi) osast kui ka praktilisest tulekustuti harjutusest. Selle saab läbi viia kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist või ettevõtte määratud isik, kes on saanud vastavad teadmised ning läbinud koolitused. Ettevõtte- või struktuuriüksuse juht määrab juhendamise sageduse sõltuvalt objekti tuleohtlikkusest, kui tuleohutusalane juhendamine tuleb seadusest tulenevalt läbi viia inimese tööle võtmisel ja täiendavalt kord aastas.

Keskmiselt jõuame kliendi juurde alates esimesest kontaktist nädalaga, kuid alati sõltub kõiki kliendi soovidest ja vajadustest. Teeme koolitusi eesti ja vene keeles.

 

Tuleohutusalane juhendamine – miks eelistada partnerina Forust?

 • Eesti üks suurimaid ja hinnatumaid ohutusspetsialistide meeskondi.
 • Oleme operatiivsed.
 • Lähtume objekti eripäradest ja peame oluliseks kliendi soove.
 • Meil on aastakümneid kogemust ja praktikat. Teeme iga aasta umbes 500 erinevat tuleohutusalast koolitust ja õppust.
 • Sadu kliente üle terve Eesti.
 • Pakume kõiki tuleohutusalaseid teenuseid (koolitamisest kuni tuleohutusseadmete paigalduse ja hoolduseni välja).
 • Katame kõiki Eesti maakondi.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised