E-koolitused

Vähenda hoone energiakulusid ja tegutse jätkusuutlikumalt juba täna

Kas teadsid, et Euroopa Liidus kulub hoonetele 40% energiast ning sellest kuni 50% tarbitakse ebaefektiivselt. Lisaks on ca 40% CO2 heitmetest seotud hoonete või nende ehitamisega. Meil Eestis kulub hoonetele koguni 50% meie kasutatud energiast.

Juba täna on olemas teadmised ja lahendused, millega oluliselt vähendada hoonete energiakasutust ning halduskulusid.

Energiatõhusus on teema, mille vastu tunnevad meie kliendid järjest rohkem huvi. Aitame ja konsulteerime oma kliente igapäevaselt. Meilt uuritakse LEED ehk rohesertifikaadi kohta, kutsutakse kohapeale tegema energiatõhususe ja energiamärgise arvutusi ning mõõtma sisekliima kvaliteeti. Teame oma kogemusest, et juba väga väikesest tegevusest on kasu.

Energiatõhusus - lähiaja väljakutsed

Energiatõhusad hooned – rentnike eelistus

Nõudlus kvaliteetsete ja energiatõhusate pindade osas püsib kõrge. Rentnikud soovivad pakkuda töötajatele parimat ja meeldivat töökeskkonda.

Pariisi kliimalepe

Euroopa Liidu riikidel tuleb 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsus.

Hoonete rekonstrueerimine

Lähiaastatel on riigi, kohalike omavalitsuste ja ka erasektori suurimaks väljakutseks olemasoleva hoonefondi rekonstrueerimine. Näiteks kõik kortermajad peavad saavutama vähemalt C-energiaklassi.

Oma ala hinnatud spetsialistid

Energiasäästlikud hooned on meie tulevik ja nõuded projekteeritavatele majadele ning olemasolevatele hoonetele muutuvad üha rangemaks.

Saame Foruses sind aidata. Meie energiatõhususe osakonnas on koos hinnatud litsentseeritud spetsialistid, kelle huvi on sind kui klienti aidata, et sinu hoone oleks energiatõhus, kulud haldamisele väheneksid ning sinu tegevus oleks keskkonnasõbralik.

Hoonete energiatõhusus – miks kaasata Foruse spetsialistid?

1

Lai kompetents

Oleme jätkusuutliku keskkonna loomisele keskendunud ettevõte. Meil on väga suur majasisene kompetents ja tunneme erinevat tüüpi hooneid.
2

Teame, mis toimib

Teame päriselt, kuidas hooned energiatõhusamaks muuta ning oleme erinevaid lahendusi katsetanud – need töötavad.
3

Kliendid usaldavad meid

Väga tihti saame oma klientidel tagasisidet, kuidas investeeringud on hakanud kiiresti tulemusi näitama – kulud on hoones vähenenud.

Mis teeb hoonest energiatõhusa rohehoone?

  • Vett, energiat ja muid ressursse kasutatakse efektiivselt.
  • Tehnosüsteemid töötavad kooskõlastatult.
  • Rakendatakse taaskasutust ja ümbertöötlemist.
  • Hea siseõhu kvaliteet.
  • Kasutatakse materjale, mis ei ole tervist kahjustavad ning on eetilised ja jätkusuutlikud.
  • Keskkonnaga hoidmise ja jalajäljega arvestatakse hoone planeerimisel, ehitusel ja kasutamisel.
  • Energiavajadus kaetakse vähemalt osaliselt ise toodetud taastuvenergiast, näiteks päikesepaneelide abil.

Teenused

Uudised Kõik uudised