E-koolitused

Miks on mul ATS süsteemi hoonesse vaja?

Paljudele hoonetele kohustuslik tulenevalt Päästeameti nõuetest ja tuleohutuse seadusest.

Aitab varakult avastada tulekahju.

Elude päästmine ja vara kaitsmine.

Inimeste turvatunde loomine.

Osadele hoonetele vajalik kasutusloa saamiseks.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) on väga oluline osa hoone turvasüsteemist

Mõnikord võib tulekahju põhjus olla hooletu sigareti kustutamine või vanad elektriseadmed. Viimane on ka kõige levinum põhjus, miks puhkevad tulekahjud.

ATS süsteem sisaldab erinevaid andureid tänu millele saab hoones viibijaid võimalikult kiiresti teavitada tulekahjust. Nii päästad inimelusid ja kaitsed vara. Soovime Foruses sulle tagada igapäevast turvalisust ning pakume ATS-i projekteerimist, paigaldust ja hooldust.

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemid peavad olema paigaldatud litsentseeritud ettevõtte poolt. Meil on väljaõppe saanud turvatehnikud, kes on kutsetunnistusega ning oma ala spetsialistid.

Küsi pakkumist

Millistes hoonetes on ATS kohustuslik?

ATS on kohustuslik eelkõige kõrgendatud riskiga objektidel, kus tulekahju korral võivad ohus olla inimeste elu ja tervis ning tekkida suured varalised kahjud.

 • Laste- ja majutusasutused
 • Büroohooned
 • Kaubanduskeskused
 • Tööstusobjektid
 • Sotsiaalasutused, haiglad ja muud raviasutused jne.

 

Mida ATS süsteem sisaldab?

ATS koosneb enamasti keskseadmest, anduritest (muu hulgas suitsu- temperatuuri, leegi- ja, tulekahjuandur) teatenuppudest ja häirekelladest. Andurid avastavad tekkinud tulekahju ja edastavad selle info automaatselt keskseadmele. Viimane käivitab häirekellad ja teavitab selliselt hoones viibijaid ja vajadusel ka Häirekeskust tulekahjust. Läbi keskseadme liigub häire Päästeametisse või hoone haldajale.

Forus pakub nii konventsionaalseid kui adresseeritavaid tulekahjusignalisatsiooni süsteeme. Teeme koostööd tuntud tootjatehastega, nagu Esser ja Bosch.

Konventsionaalne ja adresseeritud ATS – milles seisneb nende erinevus?

Konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon

 • Mõeldud eelkõige väiksematele pindadele ja lihtsama ruumide jaotusega hoonetesse.
  Eeliseks lihtsam ülesehitus ja soodsam hind.
 • Miinuseks on tuleohu avastamiskoha mõnevõrra tülikam kindlakstegemine, sest süsteemis ühendatakse samasse häireahelasse kuni 20 andurit. Indikatsioon keskseadmel näitab ainult ahela numbrit.
 • Häire tekkimisel võetakse ette keskseadme juures olev korruseplaan ja käiakse läbi ruumid kuni leitakse häire põhjustanud andur.

 

Adresseeritav tulekahjusignalisatsioon

 • Aitab tulekahju kiiremalt ja täpsemalt avastada.
 • Kasutatakse suuremates hoonetes ja majutusasutustes ning inimeste kogunemiskohtades (teatrid, kinod, kaubanduskeskused jne).
 • Võimaldab tuleohu koha kindlaks määrata anduri täpsusega. Igal seadmel (anduril või tulekahju teatenupul) oma aadress ning sündmus (ka seadme rike) tuvastatakse seadme asukoha täpsusega.
 • Keskseadme juures peavad asuma hooneplaanid koos tulekahjusignalisatsiooni paiknemisega ja keskseadme kasutusjuhendid.
 • Lisaväärtus on paindlikud lisavõimalused juhtida hoones olevaid erinevaid tehnosüsteeme.

Konventsionaalne ja adresseeritud ATS – milles seisneb nende erinevus?

Konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon

 • Mõeldud eelkõige väiksematele pindadele ja lihtsama ruumide jaotusega hoonetesse.
  Eeliseks lihtsam ülesehitus ja soodsam hind.
 • Miinuseks on tuleohu avastamiskoha mõnevõrra tülikam kindlakstegemine, sest süsteemis ühendatakse samasse häireahelasse kuni 20 andurit. Indikatsioon keskseadmel näitab ainult ahela numbrit.
 • Häire tekkimisel võetakse ette keskseadme juures olev korruseplaan ja käiakse läbi ruumid kuni leitakse häire põhjustanud andur.

 

Adresseeritav tulekahjusignalisatsioon

 • Aitab tulekahju kiiremalt ja täpsemalt avastada.
 • Kasutatakse suuremates hoonetes ja majutusasutustes ning inimeste kogunemiskohtades (teatrid, kinod, kaubanduskeskused jne).
 • Võimaldab tuleohu koha kindlaks määrata anduri täpsusega. Igal seadmel (anduril või tulekahju teatenupul) oma aadress ning sündmus (ka seadme rike) tuvastatakse seadme asukoha täpsusega.
 • Keskseadme juures peavad asuma hooneplaanid koos tulekahjusignalisatsiooni paiknemisega ja keskseadme kasutusjuhendid.
 • Lisaväärtus on paindlikud lisavõimalused juhtida hoones olevaid erinevaid tehnosüsteeme.

ATS süsteemid – hooldus ja hinna kujunemine

(ATS) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hind sõltub kinnisvara tüübist, suurusest, seal viibivate inimeste arvust ning süsteemi tüübist (konventsionaalne või adresseeritav). Viimane nendest on kallim, kuna võimaldab tulekahju kiiremini ja täpsemalt avastada.

Süsteem on töökindel ainult siis, kui seda korrektselt hooldada. Omanik on kohustatud sõlmima hoolduslepingu pädeva ettevõttega, nagu näiteks Forus. Hooldust tuleb teha vähemalt kord kvartalis.

ATS süsteemiga seonduv regulatsioon on kirjas siseministri määruses „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“.

Miks tellida ATS süsteemid Forusest?

 • Pikaaegne kogemus ohutusteenuste pakkumisel.
 • Litsents süsteemide paigaldamiseks ja professionaalsed kutsetunnistusega turvatehnikud.
 • Oleme paigaldanud süsteeme sadadele hoonetele.
 • Pakume teenust üle terve Eesti.
 • Lisaks projekteerimisele ning paigaldamisele teeme lisateenusena hooldustöid.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Uudised Kõik uudised