E-koolitused

Miks kasu saan LEED sertifikaadist?

Sertifitseeritud hooned säästavad raha, tõstavad töötajate efektiivsust ning vähendavad süsinikuheidet.

Sinu inimeste heaolu ja parem töökeskkond.

Üürnikud küsivad rohemärgist – sageli üks oluline kriteerium kinnisvara omanikule.

LEED standardite jälgimine on uute hoonete projekteerimisel muutunud levinuks.

Jätkusuutlikkus ja keskkonna hoidmine on saanud osaks ettevõtete ärikultuurist.

Rohesertifikaat võib anda võimaluse, et saad soodustingimustel pangalaenu.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Energiatõhus hoone ja hea sisekliima

LEED on rahvusvaheliselt enim kasutatud rohehoonete hindamissüsteem. See annab sõltumatu kolmanda osapoole (United States Green Building Council) kinnituse, et hoone on projekteeritud, ehitatud ja igapäevaselt juhitud inimeste ning keskkonna tervist säästvalt.

LEED sertifitseering tähendab, et hoone asukoht on jätkusuutlik, sealne sisekliima vastab kvaliteedinõuetele ning vett, energiat ja muid materjale kasutatakse energiatõhusalt.

Küsi pakkumist

LEED sertifikaat – millistele hoonetele/objektidele mõeldud?

 • Büroo- ja ärihooned
 • Lao- ja tööstushooned
 • Meditsiini- ja terviseasutused
 • Jaekaubandushooned
 • Avalikud hooned
 • Kortermajad
 • Üksikud rendipinnad
 • Välialad/naabruskonnad

Hooned on väga suured energia ja ressursside tarbijad. Rohesertifikaat säästab aga raha, tõstab efektiivsust, vähendab süsinikuheidet ning inimesed tunnevad end tervemana. Nii aitab LEED sertifikaat otseselt kaasa ka ESG eesmärkide saavutamisele.

LEED kui kvaliteedinäitaja

Sertifikaat on muutumas nii uusarenduste kui ka vanemate hoonete puhul kindlaks kvaliteedimärgiks, mida üürnikud majja kolides üha rohkem küsivad.

Foruse abiga on üle 30 hoone saanud LEED sertifikaadi. Oleme ehitise planeerimisel või renoveerimisel sinu meeskonna liige, kes hindab lahenduste vastavust LEED nõuetele ja teeb sulle kogu protsessi lihtsaks. Hooned tekitavad peaaegu 40% globaalsetest kasvuhoonegaasidest, mis on seotud energiakasutusega. Kas teadsid, et LEED-sertifitseeritud hoonetel on keskmiselt 34% väiksem CO2 emissioon?

LEED sertifikaat – miks ma peaksin sellele mõtlema?

Keskkonna säästmine ja energiatõhusus

Sinu hoone jalajälg ning kulud energiale on oluliselt väiksemad.

Hea sisekliima

Tähelepanu pole üksnes maksimaalsele energiasäästule. Oluline, et sisekliima ei kannataks – hoone elanikel ja kasutajatel on seal hea olla.

Suuremad renditulud ja konkurentsieelis

Rohehooned on rentnikele atraktiivsemad ning nende eest ollakse valmis maksma kõrgemat üürihinda.

Mõõdetav tulemus ja rahvusvaheline tõendu

Sertifikaat on rahvusvaheliselt tunnustatud kinnitus, millega kaasnevad võrreldes tavapäraste hoonetega hoone säästlikkuse kohta põhjalikud arvutused.

LEED sertifikaat – miks ma peaksin sellele mõtlema?

Keskkonna säästmine ja energiatõhusus

Sinu hoone jalajälg ning kulud energiale on oluliselt väiksemad.

Hea sisekliima

Tähelepanu pole üksnes maksimaalsele energiasäästule. Oluline, et sisekliima ei kannataks – hoone elanikel ja kasutajatel on seal hea olla.

Suuremad renditulud ja konkurentsieelis

Rohehooned on rentnikele atraktiivsemad ning nende eest ollakse valmis maksma kõrgemat üürihinda.

Mõõdetav tulemus ja rahvusvaheline tõendu

Sertifikaat on rahvusvaheliselt tunnustatud kinnitus, millega kaasnevad võrreldes tavapäraste hoonetega hoone säästlikkuse kohta põhjalikud arvutused.

Kuidas see töötab?

LEED on terviklik süsteem.

Valmivat või olemasolevat hoonet hinnatakse terve elukaare jooksul viies põhikategoorias:

 • Asukoht, ligipääsetavus ja hoone ehitamine.
 • Veekasutus ja jäätmed. 
 • Energiakasutus – hoone kütmine, jahutamine ja elektritarbimine. 
 • Materjalide ja ressursside kasutus. 
 • Sisekeskkonna kvaliteet ja seal töötavate inimeste rahulolu. 

LEED sertifikaadil on neli erinevat taset, mida hoone omanik saab vastavalt saadud punktidele. Sertifikaadi saamiseks peab hoone koguma vähemalt 40 punkti. 

Platinum
80+ punkti
Gold
60-79 punkti
Silver
50-59 punkti
Certified
40-49 punkti

Milline on LEED sertifitseerimise protsess?

Sertifitseerimisprotsessi esimene etapp on eeluuring, mille tulemusel seatakse projektile eesmärgiks hoone jaoks optimaalseim LEEDi tase. Peale eeluuringut koostatakse projekti osapooltele (arhitektile, projekteerijatele, omanikujärelvalvele, ehitusmeeskonnale, omanikule) lähteülesanne ja antakse juhised LEED nõuete elluviimiseks.

Korduma kippuvad küsimused

Kust LEED sertifikaat pärit on?

LEED (Leadership on Energy and Environmental Design) sertifikaat on rahvusvaheliselt tunnustatud roheliste hoonete sertifitseerimissüsteem, mis kutsuti 1993. aastal ellu USA Rohehoonete Nõukogu poolt. Sertifikaate väljastab USGBC (United States Green Building Council).

Kui kaua LEED sertifikaadini jõudmine aega võtab ja kui palju see maksab?

LEEDi protsess algab projekteerimise alguses või hoone planeerimise ajal. Lõpeb siis, kui ehitis on valmis. Viimased dokumendid saame kokku panna, kui hoone on valmis. Uue ärihoone puhul tuleb arvestada 2-3 aastaga. Hind oleneb väga mitmetest teguritest ja sõltub hoonest.

Kas sertifikaadi tegemine on keeruline?

Meie Foruses peame oluliseks, et sinul kui kliendil oleks võimalikult mugav ning poleks muret nii nõuetest kui ka keerulisest erialakeelest arusaamisega (LEEDi nõuded tulevad USAst). Oleme teinud nõuetest arusaamise ning kogu protsessi enda jaoks võimalikult lihtsaks ning selgitame seda lihtsas keeles samuti kliendile. Oleme nõustanud väga paljusid hooneid, meie eeltöö on suur ning oleme kogu protsessi kümneid kordi läbi teinud. Teame, mis toimib ja mis ei toimi.

Millistele hoonetele saab LEED sertifikaati teha?

LEED sertifikaati on võimalik teha pea kõikidele hoonetele, kaasa arvatud ainult ühele korrusele. Forus ei ole siiani teinud sertifikaate vaid eramajadele.

Kas LEED sertifikaat on mõeldud ainult uusehitistele?

Ei, LEED sertifikaati saab teha nii vanematele kui ka projekteeritavatele hoonetele. Meil on mitmeid positiivseid näiteid vanematest hoonetest, nagu näiteks Viru keskus, Veerenni tervisekeskus jne.

Miks vahe on uuemale ja vanemale hoonele sertifikaadi tegemisel?

Täiesti uue hoone puhul saab kvaliteedimärgise tähtajatult, kuid juba valmis ja kasutuses olevaid hooneid tuleb resertifitseerida iga kolme aasta tagant, et selgitada välja, kas liigutakse püstitatud eesmärkide suunas ning hoone teeb kestlikkuse osas edusamme.

Milline on konsultandi roll projekti vältel?

Foruse energiatõhususe konsultant on ehitise planeerimise või renoveerimise projektis meeskonna liige, kes hindab lahenduste vastavust LEED nõuetele ja juhendada ülejäänud meeskonda nende täitmise osas.

Konsultant koostab lähteülesanded, annab juhised ja tegeleb sertifikaadi jaoks vajaliku dokumentatsiooni koordineerimise ning koostamisega. Samuti on konsultant see, kes suhtleb taotlusega seotud rahvusvaheliste osapooltega nagu USGBC (U.S. Green Building Council) ja GBCI (Green Business Certification Inc.).

Projekteerimise faasis teostatakse konsultandi abiga ka energiasimulatsioon, mis tagab, et süsteemid töötavad vastavalt planeeritud mõõdikutele. Sertifitseerimisprotsessi lõpus ehk pärast ehitise valmimist tuleb konsultandile esitada viimase dokumendina ka komplekskatsetuste protokoll, mille on läbi viinud ehitaja ja omanikujärelevalve. See dokument on LEED sertifikaadi saamise üks eeldusi.

Miks valida partneriks Forus?

 • Oleme LEED sertifikaatide väljastaja USGBC (United States Green Building Council) esimene ametlik partner Baltikumis.
 • Me ei vaeva klienti keerulistest nõuetest arusaamisega. Teeme kõik lihtsaks ja loogiliseks.
 • Oleme Soome inseneribüroode kõrval enim sertifitseerimisi lõpuni viinud.
 • Meil on akrediteeritud LEEDi spetsialistid.
 • Pakume unikaalset teenust ja läheneme igale kliendile erinevalt vastavalt soovidele ning vajadustele.
 • Meil on pikaajaline kogemus erinevat tüüpi hoonetega ning koolitatud spetsialistid.
 • Oleme nõustanud enm kui 30 LEED sertifitseeritud hoonet ning paljud on töös.
 • Tehnohooldusettevõtte eelis – kaasame oma igapäevatöös vajadusel kütte, ventilatsiooni, jahutuse ja automaatika spetsialiste.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kinnisvara jätkusuutlikkuse juht.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kinnisvara jätkusuutlikkuse juht.

Kairi Nõulik

Kinnisvara jätkusuutlikkuse juht

Uudised Kõik uudised