E-koolitused

Tuleohutusülevaatus – miks mul seda on vaja?

Seadusest tulenev kohustus büroohoonetele, tööstus- ja laohoonetele, garaažidele jne.

Minu inimeste ning materiaalse vara turvalisuse tagamiseks.

Kindlus, kas minu hoones on tuleohutusnõuded täidetud.

Teadmine, et minu inimesed on valmis ning neil on oskused tulekahju korral tegutseda.

Tuleohutus on olulise tähtsusega. Väiksemgi nõuete eiramine võib endaga kaasa tuua traagilisi tagajärgi.

Ära jäta ülevaatust viimasele minutile - kutsu spetsialist kohe appi

Tuleohutusülevaatuse käigus hindavad spetsialistid, kas hoones ja seda ümbritseval territooriumil on tuleohutusnõuded täidetud.

2021. aastal jõustunud tuleohutuse seaduse muudatus tähendab tuhandetele büroodele, tööstus- ja laohoonetele ning garaažidele uut kohustust – senise enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise asemel tuleb kohale kutsuda spetsialist, kelle ülesanne on hoones teha põhjalik tuleohutusülevaatus. Foruses on üks suurimaid spetsialistide tiime, kes kannab igapäevaselt hoolt, et sinu inimesed tunneksid end turvaliselt ja ettevõtete vara oleks kaitstud. Palun ära kindlasti jäta ülevaatust viimasele minutile, sest kõik tuleohutusspetsialistid võivad olla aasta viimastel kuudel ülevaatustega hõivatud.

Küsi pakkumist

Esmakordne kohustuslik tuleohutusülevaatus tuleb läbi viia:

 • büroohoonetel pindalaga üle 750 m2, tähtaeg hiljemalt 1. jaanuar 2023.
 • tööstus- ja laohoonetel pindalaga üle 1000 m2, hiljemalt 1. jaanuar 2024.
 • garaažidel pindalaga üle 1000 m2, hiljemalt 1. jaanuar 2025.

Ülevaatuse kohustust ei ole:

 • hoones, mis on kõrgem kui 28 meetrit.
 • ohtlikus ettevõttes vastavalt kemikaaliseadusele.

Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord on kehtestatud siseministri 2021. a määrusega nr 7. Tuleohutusülevaatuse akt esitatakse päästeinfosüsteemis.

Mida tuleohutusspetsialist täpsemalt kontrollib?

1

Nõuetele vastavus

Tuleohutusülevaatus hindab kogu objekti ja selle tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele.
2

Tuleohutuspaigaldised

Kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas ning kas need on töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele.
3

Dokumentatsioon

Vaatame, kas sinu hoone dokumendid on korras ja korrektsed.
4

Kasutamise eesmärk

Tegevuse vastavust hoone peamisele kasutusviisile.
5

Töötajate teadmised

Hoone tuleohutust ja selles töötavate inimeste valmisolekut tulekahju korral evakueeruda ja tegutseda.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas ma tean, kas pean tuleohutusülevaatuse tellima?

Esmakordne kohustuslik tuleohutusülevaatus tuleb läbi viia:

 • büroohoonetel pindalaga üle 750 m2, tähtaeg hiljemalt 1. jaanuar 2023.
 • tööstus- ja laohoonetel pindalaga üle 1000 m2, hiljemalt 1. jaanuar 2024
 • garaažidel pindalaga üle 1000 m2, hiljemalt 1. jaanuar 2025.

Vastava teate tuleohutusülevaatuse kohustuse kohta edastab Päästeamet.

Kes peab ülevaatuse eest hoolt kandma?

Tuleohutusülevaatuse tegemise korraldab ehitise valdaja. Kui objekti kasutab mitu valdajat, korraldab tuleohutusülevaatuse tegemise ehitise omanik.

Kes Eestis tuleohutusülevaatust läbi viivad ja kuidas leida hea spetsialist?

Ülevaatuse viib läbi spetsialist, kellel on vastavalt kutsestandardile tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutsetunnistus või tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Oma ala professionaalid leiad Forusest.

Kas tuleohutusspetsialisti leiab igast Eesti maakonnast?

Jah, meie tuleohutusspetsialistid teevad ülevaatusi kõikjal üle Eesti.

Kui palju ülevaatus maksab?

Täpne hind kujuneb objekti suurusest ning töö mahust. Saada Forusele päring, et saaksime teha konkreetse hinnapakkumise.

Mida saan enne ülevaatus ise hoones ära teha?

Palume sul valmis panna erinevad dokumendid, nagu näiteks hoone projekt, erinevate tuleohutuspaigaldiste ehitamise ning hoolduslepingud ja tulekahju korral tegutsemise plaan. Tuleohutusspetsialist ütleb sulle enne objektile tulemist, milliseid dokumente ta täpsemalt vajab.

Oluline on, et ehitise valdaja peab ülevaatuse tegijal võimaldama siseneda tema valduses olevale ehitisse ja kõikidesse ruumidesse ning esitama kõik asjakohased andmed ja dokumendid.

Mis juhtub, kui ma ei jõua tähtajaks tuleohutusülevaatus ära teha?

Nende büroohoonete omanikele ja valdajatele, kelle hoonetes ei ole õigeks ajaks tuleohutusülevaatus tehtud, saadab Päästeamet tähtajalisi ettekirjutusi. Palun ära jäta ülevaatust viimasele minutile, sest tuleohutusspetsialiste Eestis ei ole palju ning aasta lõpus võivad kõik ülevaatustega hõivatud olla.

Mis juhtub, kui minu hoone tuleohutuses ilmneb puuduseid?

Foruse spetsialist koostab peale igat ülevaatust ehitisele tuleohutusülevaatuse akti. Puuduste ilmnedes anname asjalikku nõu nende likvideerimiseks ning lepime hoone valdajaga kokku aja uueks kohtumiseks. Kui tuvastatakse puudused, mida on võimalik kiirelt kõrvaldada, siis tuleohutusülevaatuse tegija lepib ehitise omaniku/valdaja/volitatud esindajaga kokku esmastes puuduste kõrvaldamise tähtaegades.

Kui puudused likvideeritakse 30 päeva jooksul, siis koostatakse akt ehitise korrasoleku kohta.

Loe puuduste kõrvaldamisest põhjalikumalt Päästeameti kodulehelt.

Kui tihti peab tuleohutusülevaatust hoones tegema?

Kui tuleohutusülevaatuse käigus ühtegi puudust ei leita, korraldab ehitise omanik või valdaja järgmise tuleohutusülevaatuse hiljemalt 6 aasta pärast. Juhul kui hoones esineb puudusi, tuleb järgmine ülevaatus teha 3 aasta pärast.

Miks peaksin tuleohutusülevaatuse tellima Foruse spetsialistidelt?

 • Eesti üks suurimaid tuleohutusspetsialistide tiime.
 • Oleme ülevaatuse tegemisel põhjalikud – sinu inimeste ning vara ohutus on meile oluline.
 • Oleme väga hästi kursis erinevate hoonete hingeeluga– meil on kogemus.
 • Puuduste ilmnemisel saame need koos lahendada, anda sulle asjalikku nõu ja vajadusel viia läbi koolitusi.
 • Lisaks tuleohutusülevaatuse tegemisele pakume paljusid teisi tuleohutusteenuseid, nagu riskianalüüs, tulekahju korral tegutsemise plaani koostamist ning erinevaid õppuseid.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised