E-koolitused

Miks peaksin tulekustuteid oma hoones kontrollima?

Ainult töökorras tulekustutist on kasu.

Seadusest tulenev kohustus ja tootjapoolsed soovitused.

Tuleohutusse tuleb suhtuda tõsiselt – kaalul on inimeste elu ja tervis.

Oma vara kaitsmiseks.

Kindluse saamine ja vähem muret – tuleohutuspaigaldised on töökorras.

Keegi ei soovi, et hädaolukorras tulekustuti alt veaks

Hoone omaniku või valdajana ei tea sa kunagi, millal vajad tulekustutit. Üks on kindel – tulekustuti peab olema töökorras kogu aeg.

Selleks tuleb teostada regulaarne tulekustuti kontroll:

 • Kord aastas, kui kustuti on kohas, kus sellele mõjub niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumine.
 • Kord kahe aasta jooksul, kui kustuti on kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas. 

Tulekustuteid tuleb sul omanikuna ise kontrollida korra kvartalis ja iga paari aasta tagant tuleb kustutite siserõhku kontrollima kutsuda kvalifitseeritud ja erialase ettevalmistusega tehnik.
Meil on Foruses pädevad spetsialistid olemas, kes tagavad sulle kindluse ja turvalisuse.

Küsi pakkumist

Tulekustuti kontroll – mida spetsialist täpsemalt teeb?

 • Väline vaatlus – kustuti on ilma mehhaaniliste vigastuste ja roosteta.
 • Kas kustutil paikneb trükitud juhend, vajadusel uuendamine.
 • Päästiku, ventiili, plommi töökindlus ja vooliku kontroll.
 • Rõhu kontroll (välja arvatud süsihappegaaskustutil).
 • Süsihappegaaskustuti puhul kontrollkaalumine.
 • Pulberkustuti puhul – pulber pole paakunud ega kivistunud.
 • Kustuti vastavus standarditele.
 • Kontrollilipikuga varustamine.

Kui tulekustuti läbib kontrolli, asetame sellele vastavasisuline kontrollkleebise, millele on märgitud järgmise kontrolli kuupäev.

Korduma kippuvad küsimused

Kui sageli tuleb tulekustutit kontrollida?

Tulekustutit kontrollitakse vastavalt tootja soovitustele, rikke kahtluse korral koheselt. Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, kontrollitakse tulekustutit korra aastas (kui seda hoitakse kohas, kus sellele mõjub niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumine) või kord kahe aasta jooksul, kui seda hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.

Mul tuleb kord kvartalis ise tulekustutit vaadelda. Milles see seisneb?

Omanikuna pead üks kord kvartalis üle vaatama tulekustutite seisukorra. Selle käigus veendu, et:

 • Kustuti on selleks ettenähtud kohas.
 • Ei ole millegagi varjatud ja kasutamisjuhisega pealdis on loetav.
 • Ei ole märgatavalt kahjustatud.
 • Rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis ning plommid, tõkised (edaspidi plomm) on vigastamata. 

Kui vaatlusel on kahtlus, et tulekustuti on katki, tuleb sul omanikuna rikke tuvastamiseks tellida pädevalt tehnikult tulekustuti kontroll ja hooldus.

Mis juhtub, kui minu tulekustuti ei läbi kontrolli?

Kui kontrolli käigus selgub, et tulekustuti ei täida enam oma eesmärki, anname sellest sulle teada ja soetada tuleb uus.

Kui sinu tulekustutiga on kõik korras, kleebib meie tehnik sellele vastava kontrollkleebise, millele on märgitud järgmise kontrolli kuupäev.

Tulekustutite kontroll – miks kutsuda Forus?

 • Usaldusväärne ja kindel partner
 • Hoolime sinu ohutusest ja varast.
 • Hinnatud ja pädevad hooldustehnikud.
 • Tunneme kõiki tuleohutuspaigaldisi – kõik ühelt teenusepakkujalt.
 • Tegeleme tulekustutite paigaldusega.
 • Nõustame ja konsulteerime.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud hooldusmeister.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud hooldusmeister.

 

Uudised Kõik uudised