E-koolitused

Mis on patrullteenuse eelised?

Objekt on pidevalt kontrolli all – hoiab eemal vandaale ja vähendab varguseid.

Ennetab probleeme juba enne, kui need alguse saavad.

Tagab ohutu keskkonna inimestele ja materiaalsele varale.

Kiire reageerimine hädaolukordadele.

Regulaarne kontroll soodsam kui mehitatud valve.

Tuvastab hädaolukordi ja tulekahjusid.

Kiire teavitus kohalikele õiguskaitseorganitele ning tuletõrje- ja hädaabiteenistustele.

Suudab vajadusel kiirelt lahendada erinevad väiksemad probleemid.

Sinu vara ei vaja igapäevast valvet, kuid soovid kindlustunnet ning paremat kaitset?

Turvafirma patrullteenus täidab sinu soovid ning vajadused – kõik teenused, mida ratastel liikudes on võimalik täita.

Tehnilised videovalve lahendused on tänapäeval üha efektiivsemad, kuid oma silm on kuningas ja kohalolu tagab kiirema tegutsemine. Foruse patrullteenus kannab igapäevaselt hoolt sinu ning vara turvalisuse eest. Teeme oma kliendi juurde regulaarseid ringkäike kokkulepitud ajal ning kohas. Näiteks patrullime ohutuse ja turvalisuse tagamiseks hoonetes ning nende ümbruses. Samuti tagame turvalisust vajavate saadetiste transpordi, kontrollime erinevat liike objekte, meie kontrolli all olevaid ehitusobjekte, spordiväljakud jne.

Patrullid paiknevad meil üle terve Eesti, välja arvatud Hiiumaal ja väikesaartel.

Küsi pakkumist

Patrullteenus – kus kõige enam kasutatakse?

 • Avalik ruum – pargid, mänguväljakud, bussipeatused
 • Spordirajatised
 • Avalikud asutused ja nende ümbrus
 • Hotellid
 • Ehitusobjektid ja soojakud
 • Parklad

Milleks saan patrullteenust kasutada?

Regulaarseks kontrolliks

Sinu turvalisuse tagamiseks käime kokkulepitud aegadel sinu objektil või territooriumil ringkäigul.

Ühekordseks kontrolliks

Kui sinu objektilt saabub häire, tuleb see Foruse juhtumiskeskusesse. Saadame patrulli olukorda kontrollima.

Posti ja pisisaadetiste turvalisuse tagamiseks

Täiendavat turvalisust vajavate saadetiste transport valitud sihtkohta.

Spordirajatitse ja parkide valve

Regulaarsed ringkäigud avalikus ruumis aitavad vandaalitsemist ära hoida.

Tehnilise valve seadmete kontroll

Väikehoolduste või muudet tegevuste teostamiseks, mis vajavad inimesepoolset sekkumist.

Ehitusobjekti kontrollimiseks

Poolelioleval ehitusobjektil on sageli palju väärtuslikku tehnikat ja tööriistu.

Turvafirma patrullteenus – kuidas toimib?

Patrullteenus tähendab piirkonna või hoone regulaarset kontrollimist ning vastavalt kokkuleppele kliendiga muude ülesannete teostamist objektil. Lisaks reageerib patrull operatiivselt häiretele, abistab ning julgestab kohapeal ja on pidevas ühenduses Foruse juhtimiskeskusega.

Meie patrullekipaažid on varustatud GPS-seadmetega ja neil on 24/7 ühendus juhtimiskeskusega. Viimane näeb patrullide asukohta ja liikumist. Kui Foruse juhtimiskeskus saab häireteate, edastatakse teade lähimaile patrullekipaažile, kes sõidab koheselt sündmuskohale.

Sündmuspaigal teostab patrull objekti ülevaatuse. Samal ajal läheb teade kliendile või tema määratud kontaktisikutele. Vajadusel kaastakse politsei ja päästeamet.

Väärtuste vedu – kokkuleppel kliendiga

Foruse patrullekipaažid tagavad kokkuleppel samuti turvalist väärtuste vedu. Teenuse sisu ja selle teostamine lepitakse kokku kliendiga.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on patrulli peamised ülesanded?

Patrulli peamine ülesanne on tagada regulaarse kontrolliga kliendi vara ning piirkonna turvalisus. Aidata klienti olukorras, kus ta ise oma objektil viibida ei saa. Samuti vähendada kuritegevust, vandalismi ning varguseid.

Kui kiiresti patrull häirele reageerib?

Reageerimiskiirus sõltub piirkonnast ja olukorra tõsidusest. Patrull reageerib koheselt ja tema liikumiskiirus erineb sõltuvalt liiklusoludest ja kliendi objekti paiknemisest.

Milline varustus on Foruse patrullil?

Kõik turvatöötajad on varustatud isikukaitsevahenditega ja erivahenditega, mille hulka kuuluvad käerauad, pipragaas, erinevad kaitsevahendid ja vajadusel ka alkomeeter. Lisaks on patrullautodes tulekustutid ja esmaabivahendid.

Kõik patrullteenust osutavad turvatöötajad on kutsetunnistusega ning on läbinud täiendkoolituse evakueerimises, esmaabi andmises ja oskavad reageerida ohuolukorras.

Miks tellida patrullteenus Forusest?

 • Võimekus pea üle terve Eesti + kiire reageerimine.
 • 24/7 juhtimiskeskuse tugi.
 • Kõik turvalisusega seotud teenused ühest kohast – vajadusel tehnilised seadmed koos paigalduse ning patrullteenusega.
 • Kasutame hübriidautosid – väiksem keskkonnajalajälg.
 • Tihe koostöö korrakaitseüksuste ja päästeametiga.
 • Mõtleme „kastist välja“ ja oleme valmis täitma kliendi erinevad soovid.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Uudised Kõik uudised