E-koolitused

Miks on mul hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) vaja?

Kemikaaliseaduse järgi suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte kohustuslik dokument.

Koolide ja avalike asutuste puhul on saanud heaks tavaks ja praktikaks.

Ennetus tagab suurema turvalisuse. Parem karta kui kahetseda.

Sinu inimeste, materiaalse vara ja keskkonna kaitsmiseks.

Riskide minimeerimine – oskan kriisis tegutseda ja kannatanuid abistada.

Tean, kuidas kriise lahendada ja teisi aidata.

Esmane juhis hädaolukorras tegutsemiseks

Elus võib juhtuda kõike ning ennetus on alati parem kui tagajärgedega tegelemine. Hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP) on dokument, mis kirjeldab hädaolukordades ja ohu korral tegutsemist. Tegemist on riskide minimeerimise plaaniga, et oleksid valmis ohtude korral reageerima ja neid lahendama.

Plaani peamine eesmärk on olla kriisi korral valmis kannatanute abistamiseks ja takistada kriisi süvenemist. Lisaks tagada võimalikult lühikese aja jooksul tavapärane töö- ja elukorraldus.

Küsi pakkumist

Mis on hädaolukord?

Hädaolukorrana käsitatakse enamasti sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab inimeste elu ja tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju. Sinna hulka kuulub näiteks rünnak, plahvatus tootmishoones, kahtlaselt käituv isik koolimajas või töökohal, epideemia, uputus jne.

HOLP – millistest osadest koosneb?

Võtmeisikud ja tegevused

Paneb paika hädaolukorra lahendamisega seotud inimesed ja nende ülesanded.

Juhtimine

Kuidas hädaolukorrale reageerida, kuidas käib selle juhtimine ja koordineerimine.

Infovahetus

Kuidas töötajad/õpilased/lapsed omavahel suhtlevad. Kuidas teavitada lähedasi.

Hädaolukorra ajal tegutsemine

Kuidas ja kas jätkub hädaolukorra ajal õppe- või töökorraldus.

Kahjude hindamine

Kas ja millist kahju hädaolukord tõi. Kuidas taastada normaalne elukorraldus.

Tavaellu naasmine.

Tegevused pärast kriisiolukorda. Millal lugeda hädaolukord lõppenuks.

HOLP – kaasa pädev spetsialist

Hädaolukorra lahendamise plaan lase koostada ainult koolitatud spetsialistidel. Meil on Foruses aastatepikkune kogemus ja kvalifitseeritud inimesed, kes teavad ohutuse tagamisest kõike.

Kõige tavapärasem praktika Foruse jaoks on hädaolukorra lahendamise plaan koolidele, lasteaedadele, avalikele asutustele ja ohtlikele ettevõtetele. Viimastele on keemiaseaduse järgi HOLP kohustuslik. Hädaolukorra lahendamise plaan põhineb eelneval riskianalüüsil ja selle kooskõlastab Päästeamet.

Läbi hädaolukorra lahendamise planeerimise oleme võimalikeks kriisideks valmis ning teame, kuidas tegutseda ja kaitsta oma inimesi.

Miks tellida HOLP plaan Foruse spetsialistidelt?

  • Kogemus riskianalüüside tegemisel – oskame erinevaid hädaolukordi kaardistada ja ette näha.
  • Staažikad spetsialistid, kes on pääste-, politsei- ja ohutusvaldkonna taustaga.
  • Meie spetsialistid on klientide seas väga hinnatud.
  • Kõik ohutusteenused ühest kohast – sinul kliendina on lihtne ja mugav.
  • Viime läbi ohutuskoolitusi ja õppuseid.
  • Tegutseme üle terve Eesti.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie tuleohutusspetsialist.

 

Uudised Kõik uudised