E-koolitused

Turvariskide analüüs – miks ma seda vajan?

Inimeste ning vara kaitsmiseks.

Ohtude hindamine ja turvariskide kaardistamine.

Riskide maandamine ning õnnetuste (samuti tööõnnetuste) vältimine.

Kindlus – kas minu inimesed on koolitatud ja tehnilised vahendid tasemel.

Saan olulist teavet oma objekti kohta.

Suurõnnetuse ohuga ettevõttele on analüüs kohustuslik.

Kas ja milliseid riske minu tegevus kaasa toob?

Forusel on aastatepikkune kogemus erineva keerukus- ja riskiastmega objektide valvamisel, riskide hindamisel ning turvalahenduste väljatöötamisel.

Omanikuna mõnda äripinda ehitades või hiljem hoonet või laopinda kasutades on vaja läbi mõelda, mis üks või teine tegevus kaasa toob ning mis võib minna teisiti, kui esialgu kavandatud. Kuidas ette näha ootamatuid olukordi? Millised riske minu ettevõtte tegevus võib kaasa tuua ning kas näiteks piirkonnas või hoone läheduses esineb kuritegevust või on ohtlikke objekte? Siin tuleb Forus oma põhjalike teadmistega appi.

Turvariskide analüüs tähendab, et hindame sinu objekti turvalisust ning teeme
ettepanekuid selle parendamiseks. Kemikaaliseaduse järgi on riskianalüüs suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte jaoks kohustuslik dokument. Analüüsi koostamisel ning ettepanekute tegemisel lähtume enda pikaajalistest kogemustest ja õigusaktide nõuetest.

Küsi pakkumist

Turvariskide analüüs – kellele soovitame?

 • Büroohooned
 • Kaubanduskeskused
 • Avalikud hooned (koolid, lasteaiad, kultuurimajad jne)
 • Meditsiiniasutused
 • Lao- ja tööstushooned
 • Suurõnnetuse ohuga ettevõtted (kohustuslik)
 • Ehitusobjektid

Kliendi soovidest ja vajadustest lähtuvalt testime objektide turvalisust – mängime läbi erinevaid stsenaariume ja toome mängu nii-öelda „näitlejad“, et lavastada päriselu situatsioone. Läbi selle saab hinnata, kas töötajad on piisavalt koolitatud ning oskavad ohte hinnata.

Võimalused, kuidas saad oma hoones riske maandada?

Valve

Valveseadmete paigaldus või nende täiustamine. Vajadusel saab appi võtta turvatöötaja, kes hoiab territooriumil silma peal.  

Seadmete regulaarne ja õige hooldus

Tehnoseadmed peavad olema töökorras ja õigesti hooldatud – vastasel juhul need ei täida oma eesmärki ja võivad põhjustada õnnetusi.  

Tuleohutuspaigaldiste kontroll

Tuleohutusele on ranged reeglid, hooneomanikuna on sul seaduslik kohustus neid korrektselt hooldada.  

Koolitamine

Sinu inimesed peavad teadma, kuidas tulekahju korral käituda ja evakueeruda.

Aedade ja piirete ehitamine ning haljastus

Saad hooneomanikuna kanda hoolt, et võõrad ei saaks sinu territooriumile siseneda. 

Fassaadile valgustuse rajamine

Ohutuse ja turvalisuse tagamiseks on täiendavatest valguslahendustest alati abi.

Korduma kippuvad küsimused

Kellele on turvariskide analüüs kohustuslik?

Kemikaaliseaduse järgi on riskianalüüs suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte kohustuslik dokument. Lisaks kuulub riskianalüüs ühes turvaplaaniga erinevate meelelahutus- ja spordiürituste korraldamise reeglitesse.

Millal ma tean, et vajan turvariski analüüsi?

Kui oled avaliku hoone haldaja või sulle kuulub mõni büroo- ja laohoone. Kui sinu ettevõte tegevus on seotud suurema õnnetuse ohuga, on see sulle kohustuslik.

Kuidas on seotud riskianalüüs ja HOLP ning mis on nende vahe?

HOLP ehk hädaolukordade lahendamise plaan põhineb riskianalüüsil. HOLP aitab riske minimeerida.

Kui kaua turvariskide analüüs aega võtab?

Riskianalüüs on pikk protsess ning eeldab objektile vähemalt paari külaskäiku.

Tavaliselt tuleb arvestada umbes kuuga, kuid suuremahuliste objektide puhul on läinud ka pool aastat. Võta meiega ühendust ja arutame läbi, arvestades sinu objekti eripärasid.

Kui suur meeskond on Forusest analüüsi kaasatud?

Turvariski analüüsi viib läbi inimene, kellel on turvajuhi kutsetunnistus ehk seda viib läbi turvatöötaja, kellel on kutsestandard on 5.

Meeskonna suurus sõltub objektist. Kui klient soovib põhjalikumalt hinnata protseduure ja seadmeid, oleme kaasanud turvariskide analüüsi ka kutsetunnistusega tehnikuid.

Lisaks saame kaasata läbipääsutehnikuid, kes tunnevad läbipääsu seadmeid. Aeg-ajalt tuleb kaasata samuti tuleohutuseksperte, kui näeme, et objektil tuleks ehituslikule poolele anda eksperthinnang.

Kokkuleppel kliendiga ja tema soove ning vajadusi arvestades komplekteerime meeskonna.

Kui palju keskmiselt turvariskide analüüs maksab?

Keskmiselt jääb riskianalüüsi maksumus 3000 euro piiresse (näiteks paarituhande ruutmeetrise hoone puhul).

Kui tegemist on suurhoonega, millel alla kuulub mastaapne territoorium, võib analüüsi hind ulatuda samuti 12 000 euroni. Kõik oleneb objekti tüübist, suurusest ning kliendi vajadustest.

Erinevatel spordi- ja meelelahutussündmustel on see teenus tavaliselt mehitatud valve sees.

Miks tellida turvariskide analüüs Forusest?

 • Oleme oma töös väga põhjalikud ja kliendile pühendunud.
 • Kogemus erineva keerukus- ja riskiastmega objektidega – me tunneme hoonete hingeelu.
 • Tegutseme üle terve Eesti.
 • Pikaaegne kogemus ja kindel kvaliteet.
 • Usaldusväärne ja tuntud bränd.
 • Mitmekesine kliendiportfell, kuhu kuuluvad haiglad, tööstusettevõtted, kaubanduskeskused jne.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud spetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud spetsialist.

 

Uudised Kõik uudised