E-koolitused

Miks on mul elektripaigaldiste audit vaja?

Kõrgeima pädevusega tehnikud – hoolitseme kõikide elektripaigaldiste eest.

Pikaaegne kogemus ja kvaliteetne töö.

Läheneme igale kliendile individuaalselt.

Tunneme erinevat tüüpi hooneid ja nende süsteeme – meil on kogemus.

Oleme Eesti suurim hooldusettevõte.

Tegeleme ka käidukorralduse ja elektrisüsteemide renoveerimisega.

Kõik sinu hoone elektripaigaldised peavad vastama nõuetele

Audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on välja selgitada, kas sinu elektrisüsteemid on korras ja nende kasutamine on ohutu. Audit tuleb läbi viia kvalifitseeritud tehnikul, kes tunneb elektripaigaldisi ja nende toimimist. Meil on Foruses pädevad hooldusmeistrid olemas.

Audit jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.

Küsi pakkumist

Elektripaigaldise audit tuleb teha:

 • Uuele hoonele – eeldus võrgulepingu sõlmimiseks.
 • Kasutusloa saamiseks uuendatud või ajutisele elektrisüsteemile, mille peakaitse on üle 35 ampri.
 • Auditi kehtivusaja möödumisel – sõltub hoone tüübist ja ehitusaastast (näiteks kortermajades iga 5 või 10 aasta tagant, sõltuvalt ehitusajast).
 • Kui lased hoonele paigaldada päikesepargi.

Mis juhtub, kui süsteemides on puuduseid?

Peale kontrolli väljastame elektripaigaldise auditi protokolli. Kui tulemus on positiivne, võid end muretult tunda – sinu elektripaigaldised on ohutud ja neid võib kasutada.

Kui selgub, et süsteemides esineb puuduseid, tuleb omanikul või hoone valdajal elektripaigaldised korda teha.

Kui probleemid süsteemides on ohtlikud, teeme omanikule ettepaneku elektriseade või -paigaldis kohe elektrivõrgust välja lülitada ja selle kasutamine lõpetada. Kui ohtu kohe ei kõrvaldata, on meil kohustus teavitada olukorrast tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametit.

Mida elektripaigaldise audit sisaldab?

Paigaldiste visuaalkontroll

Hindame, kas elektripaigaldis on ehitatud projekti kohaselt ja kasutamiseks ohutu.

Dokumentatsiooni kontroll

Hindame, kas elektripaigaldised on kooskõlas dokumentidega ja järgitakse seadmete tootja poolt ettenähtud tegevuskava. Vajadusel võib auditi tegija küsida juurde lisadokumente.

Kontrollarvutused, mõõtmised ja katsetamine

Katsetame erinevate mõõtmistega, kas elektripaigaldised on ohutud ja vastavad nõuetele. Kui esineb puuduseid, anname sellest koheselt teada elektriseadme või -paigaldise omanikule.

Korduma kippuvad küsimused

Mida audit täpsemalt sisaldab?

Auditi tegija hindab visuaalselt sinu elektripaigaldise olukorda, tutvub dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega. Vajadusel teeb täiendavaid kontrollmõõtmisi. Kogu info ja mõõtmiste põhjal teeb tegija otsuse, kas paigaldis vastab nõuetele ja on kasutamiseks ohutu.

Mis vahe on kasutuselevõtule eelneval, korralisel ja erakorralisel auditil?

 • Kasutuselevõtule eelnev audit tuleb hoones teha enne elektripaigaldise kasutuselevõttu ehk pärast uue elektripaigaldise valmimist või vana ümberehitamist.
 • Korralist auditit teostatakse kasutuses olevates elektripaigaldistes perioodiliselt, sõltuvalt elektripaiagaldise liigist.
 • Erakorraline audit tehakse vastavalt vajadusele ja selle ulatuse ja kontrollimisel aluseks võetavad normdokumendid määrab tellija.

Kui tihti tuleb korralist auditit teha?

Korralist auditit tuleb uuesti teha:

 • Esimese liigi elektripaigaldises (kõrgendatud ohutasemega paigaldised, näiteks plahvatusohutsoonis või seda sisaldavad elektripaigaldised) kord viie aasta jooksul.
 • Teise liigi (üle 35 amprise peakaitsmega madalpinge-elektripaigaldised, ntäri- ja büroohooned, tööstushooned jne) elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul.
 • Kolmanda liigi (peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem) elektripaigaldistes kord viieteistkümne aasta jooksul.

Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha järgmise perioodilisusega:

 • Esimese liigi elektripaigaldises kord kolme aasta jooksul.
 • Teise liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul.
 • Kolmanda liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul.

Elektripaigaldise korraline ja erakorraline audit – kui palju maksab?

Auditi hind sõltub enamasti elektripaigaldise tehnilistest näitajatest, keerukusest ja korrektsest dokumentatsioonist. Lisaks sellest, mida oled hooneomanikuna seni teinud, et sinu elektrisüsteemid oleksid korras.

Miks tellida elektripaigaldise audit Forusest?

 • Kõrgeima pädevusega tehnikud – hoolitseme kõikide elektripaigaldiste eest.
 • Pikaaegne kogemus ja kvaliteetne töö.
 • Läheneme igale kliendile individuaalselt.
 • Tunneme erinevat tüüpi hooneid ja nende süsteeme – meil on kogemus.
 • Oleme Eesti suurim hooldusettevõte.
 • Tegeleme ka käidukorralduse ja elektrisüsteemide renoveerimisega.

Võta meiega ühendust. Sinu päringule vastab meie pädev hooldusmeister.

 

Võta meiega ühendust. Sinu päringule vastab meie pädev hooldusmeister.

 

Seotud teenused:

Uudised Kõik uudised