Kõik kinnisvara korrashoiuga ja turvalisusega seotud teenused ühest kohast!

Foruse kaubamärk sündis USS Security Eesti AS, Securitas Eesti AS ja Ermeesia OÜ ühendamisel ühiste väärtuste ja kaubamärgi alla. 

TEHNOHALDUS

Oleme 2019 kinnisvara hooldaja. Pakume klientidele terviklikke lahendusi, võttes kinnisvara tehnosüsteemide halduse ja hoolduse enda hoolde. Me juhime kogu teenust kompleksselt ja vastutustundlikult nii, et tekib sünergia kõigi osapoolte vahel.

Loe rohkem

MEHITATUD VALVE

Foruse professionaalne mehitatud valve, koos tänapäevase valvetehnikaga, on parim turvalahendus suurte ja keerukate objektide valvamisel. 


Loe rohkem

TULEOHUTUSTEENUSED

Forusel on aastatepikkune kogemus kõigi tuleohutusteenuste pakkumisel puidutöötlemis- ja keemiaettevõtetele, kaubanduskeskustele ja büroohoonetele.


Loe rohkem

HALDUSPROGRAMM

Digihaldur näol on tegemist ärikinnisvara omaniku, halduri, hooldusvastutuse kandja ja üürilevõtja vahelise infovahetuse keskkonnaga, kuhu talletatakse ärikinnisvara igapäevase kasutusega seonduv ja antakse ülevaade hoone tehnilisest seisukorrast.

Loe rohkem

TEHNILINE VALVE

Foruse tehniline valve on turvateenuste klassika. Ühtlasi kõige levinum ja odavam valveteenus, mis sobib igale ettevõttetüübile.Loe rohkem

VIDEOVALVE

Tänapäevaste videovalveseadmetega on võimalus kõike aastaringselt ja ööpäev läbi jälgida ning valvata. Analüütilist videosüsteemi saab kasutada lisaks valve otstarbele ka näiteks läbipääsulahendusena ja paljuks muuks. 

Loe rohkem

ENERGIATÕHUSUS

Umbes 40% Euroopa Liidus kasutatavast energiast kulub hoonetele ning sellest kuni 50% tarbitakse ebaefektiivselt. Hoonete energiatõhususe parendamiseks tuleb kasutada läbimõeldud ja optimeeritud lahendusi.

Loe rohkem

DROONITEENUSED

Meie droonivalve on suurematel mehitatud valveobjektidel abiks nii tava- kui automaatsete ringkäikude teostamisel. Hoiab kokku inimressurssi ja annab parema ülevaate objekti terviklikkusest.

Loe rohkem

SISEPUHASTUS

Oleme valmis pakkuma ka operatiiv- ja valvepuhastust. Lähtume kliendi soovidest ja eripäradest ning oleme paindlikud teie kinnisvara puhtana hoidmiseks.

Loe rohkem

UUDISED

Turul on uus tegija - FORUS

FORUS on Eesti turul uus ja ainulaadne teenuspakkuja, kus me ühe kaubamärgi alt haldame, hooldame ja valvame kinnisvara ning juhime kliendisuhet. Kõik kolm suurt kinnisvara teenustegruppi koos mugavalt ühest kohast, see ongi suures pildis FORUS.

partnerid

Oleme Eesti Turvaettevõtete Liidu liige.

Eesti Olümpiakomitee

Oleme Eesti Olümpiakomitee toetaja aastast 2017. Olümpialiikumist toetades anname oma panuse noorte sportlaste arengusse ja populariseerime sportlikku eluviisi.

Oleme USGBC ametlik liige, mis on LEED sertifikaati välja andev organisatsioon USAs.

Alates aastast 2019 oleme American Chamber of Commerce Estonia liikmed. AmCham on ettevõtjate ühendus, mille eesmärk on arendada vastastikku kasulikke majandussuhteid Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi vahel.

Oleme AJAX Systems autoriseeritud paigaldaja aastast 2020.

Oleme Honeywell life safety sertifitseeritud partner.