E-koolitused

Kohustusliku tuleohutusaruande tähtaeg läheneb – miks on oluline kutsuda kontrolli tegema kvalifitseeritud spetsialist?

Paljude hoone omanike ja valdajate kohustus on märtsi lõpuks esitada Päästeametile enesekontrolli tuleohutusaruanne, et näidata hoone tuleohutust ja selle turvalisust kasutajatele. Kuigi teadlikum hoone omanik saab aruannet esitada ise, tasub alati kaasata kvalifitseeritud tuleohutusspetsialist – see lisab meelerahu ja turvatunde.

Enesekontrolli tuleohutusaruande kohutus on näiteks lasteaedadel ja koolidel, majutusasutusel, ravi- ja hoolekandeasutustel, kaubanduskeskustel, elutähtsat või kommunaalteenust osutavatel asutustel ning üle 28 meetri kõrgustel büroohoonetel.

Enesekontroll ei tähenda ainult andmete sisestamist Päästeameti ohutusportaali, vaid veenduda tuleb hoone ohutuses. Kvalifitseeritud tuleohutusspetsialisti kaasamisel vaatab ekspert muu hulgas tuletõkkesektsioone ja nende terviklikkust. Lisaks jälgib spetsialist, kas tuleohutuspaigaldised on regulaarselt ja nõuetekohaselt hooldatud.

Hea nõu ja kindlus

Forus teeb aastas enesekontrolli aruannet sadadele asutustele. Foruse ohutusteenuste valdkonna juht Ahti Kuusk kinnitab, et hoone omanikud otsustavad sageli tuleohutusspetsialisti kui oma ala asjatundja kasuks. Läbi kõrvalise pilgu saab suurema kindluse, et kõik nõuded on täidetud ja seadmed korras.

Kui hoone omanik otsustab ise enesekontrolli teha, eeldab see teadmisi tuleohutusest ja erinevatest õigusaktidest. Erinevaid seaduseid, mis tuleohutust reguleerivad, on aga palju ning ei saa eeldada, et hoone omanik on kõikide nõuetega kursis. Välise eksperdi kaasamisel saab omanik keskenduda põhitegevusele ja tunda end kindlalt, et hoones viibivad inimesed on ohutus keskkonnas.

„Oma südamerahuks kaasataksegi tuleohutusspetsialist, kes käib aastas korra hoones ja vaatab üle, kas kõik on korras ja puuduste ilmnemisel saab head nõu, kuidas mõistliku ajalise ning rahalise kuluga saaks oma hoones tuleohutusnõuded täidetud. See on sageli põhjus, miks klient soovib, et väline partner teeks enesekontrolli,“ rääkis Kuusk.

Saab karistada rahatrahviga

Ahti Kuusk ütleb, et objektidel on probleemid sageli sarnased – puudulikud tuletõkkesektsioonid- ja uksed, tegemata on elektripaigaldiste audit ja evakuatsioonivalgustusel kuukontrollid. Probleeme on ka ATS-süsteemi (automaatne tulekahjusignalisatsioon) hooldusega.

„Toon näitena koolimaja, kus viibib 800 õpilast. Kui seal peaks puhkema tulekahju, on väga oluline, et tuletõkkesektsioonid on korras. Kui tuletõkkeuksi pole, võib üks hetk olla terve korrus suitsu täis ja inimesed võivad sinna lõksu jääda. See on väga suur risk,“ rääkis Kuusk.

Suurem osa tulekahjusid saavad alguse elektrist. Kui selgub, et mõnel hoonel on elektripaigaldiste audit puudulik või tegemata, ei saa õnnetusjuhtumi puhul eeldada, et kindlustus kahjud hüvitab. „Kui ise kohustused täitmata jätad, siis kindlustus kahju ei hüvita,“ nentis ohutusteenuste valdkonna juht.

Ahti Kuusk kinnitab, et objektidel esineb küll suuremaid ja väiksemaid puuduseid, kuid selleks ongi tuleohutusspetsialist, kes annab nõu, kuidas need likvideerida.

Enamus ehitisi, kus on enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustus, on ka Päästeameti järelevalve all. „Neist umbes 60 protsenti on sellised, kus käime igal aastal ning umbes 40 protsenti sellised, kus Päästeamet käib vähemalt korra kolme aasta jooksul,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heikki Rajalo.

Rajalo lisas, et enesekontrolli tuleohutusaruandes valeandmete esitamise eest on võimalik esitajat karistada ka rahatrahviga.

Enesekontroll vs tuleohutusülevaatus

Büroohoonetel pindalaga üle 750 m2, tööstus- ja laohoonetel pindalaga üle 1000 m2 ja garaažidel pindalaga üle 1000 m2 tuleb teha kohustuslikus korras tuleohutusülevaatus. Mis on enesekontrolli tuleohutusaruande ja tuleohutusülevaatuse erinevus?

Peamine erinevus on selles, et enesekontrolli saab teha hoone omanik ise, kuid tuleohutusülevaatus tohib teha ainult kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist. Lisaks on tuleohutussülevaatus võrreldes enesekontrolliga keerulisem ja detailsem protsess.

Ühe objekti enesekontrolli tuleohutusaruanne võtab keskmiselt aega paar tundi. See sisaldab nii dokumentide täitmist kui ka ringkäiku hoones. Kvalifitseeritud tuleohutusspetsialisti tellimisel algab teenus paarisajast eurost. Sõltuvalt objektist võib see olla natukene kallim.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada Päästeameti ohutusportaalis igal aastal 31. märtsiks.

Kui sul on hoone omanikuna enesekontrolli tuleohutusaruanne veel tegemata, saad selle tellida Foruse kvalifitseeritud tuleohutusspetsialistidelt. Tutvu meie tuleohutusteenustega siin.

Muud uudised Vaata kõiki

Veel põnevat lugemist.

Alex Roost ja Kairi Nõulik Äripäeva raadiosaates „Kõik ärikinnisvarast“ – kinnisvara jätkusuutlikkus on tulnud, et jääda

Kolme ettevõtte kogemus kõnekeskuse teenusega: kuidas välise partneri abiga kulusid kokku hoida ja tagada muretum äritegevus

Kui pikk on keskmiselt ühe valvesüsteemi eluiga?