FORUS TURVAKINDLUSTUSMiks FORUS TURVAKINDLUSTUS?


Alates 01.12.2021 rakendub kõigile Kodu- ja Suitsuvalvepaketi valinud klientidele Forus Turvakindlustuse kaitse. Forus Turvakindlustus on välja töötatud koostöös If Kindlustusega ning see kaitseb erinevate vee- ja tulekahjude, varguste ning vandalismi kahjude korral. Hüvitame kuni 6000 euro väärtuses kahjusid iga kindlustusjuhtumi kohta 0-eurose omavastutusega.

Kuidas on Forus Turvakindlustus mulle kasulik?

 • Kui sul on juba kodukindlustus, täiendab Forus Turvakindlustus seda parimal moel, aidates lahendada paljud erinevad kahjujuhtumid ilma omavastutuseta.

 • Kui sinu kodu pole veel kindlustatud, on Forus Kodu- ja Suitsuvalve pakettidega kaasnev Turvakindlustus hea võimalus alustada väiksemate riskide maandamist.

 • Parima kaitse ja turvatunde annab see, kui sul on nii kodukindlustus kui ka Foruse Turvakindlustus.

Forus Turvakindlustuse kindlustusandja on If P&C Insurance AS. Loe tingimuste kohta lähemalt siin:  Kodukindlustuse põhipaketi tingimused (if.ee)

KAHJUST TEATAMINE

Kahjust saate meile teatada läbi kahjukäsitluse vormi (paremal). Järgige juhiseid ja lisage vajalikud dokumendid.

Kahjuteate saatmisel on Teil vaja:

1. väljasõidu akti või selle puudumisel häirete logi, mille saad alla laadida  Foruse iseteenindusest .

2. fotosid kahjust

Juhul kui Teil tekib küsimusi kahjuteate esitamisel, siis kirjutage  klienditeenindus@forus.ee või helistage meile  619 1999  ning aitame Teil kahjukäsitluse taotluse lõpuni viia.


Tutvu Foruse koduvalve pakkumisega


Paketi eeliseks on lai lisaseadmete valik ning juhtmete puudumisest tulenev paindlikkus. Meie liikumisandurid on targad ja sobivad ka kodudesse, kus on koduloomad. Isegi eemal viibides on teil tänu Foruse koduvalvele ülevaade kodus toimuvast pidevalt olemas ning õnnetuse korral on ka distantsilt võimalik kohe reageerida. 

Loe edasi

Tutvu Foruse suitsuvalve pakkumisega


Suitsuvalve on kõige lihtsam võimalus hoolitseda oma lähedaste turvalisuse eest. Lisaks suitsu tuvastamisele annab seade häire ka järsust temperatuuritõusust ruumis. Erinevalt tavalisest suitsuvalvest saadab Foruse suitsuvalve signaali teie telefoni ning lisaks ka Foruse 24/7 juhtimiskeskusele.


Loe edasi

FORUS TURVAKINDLUSTUSE LÜHIÜLEVAADE


Kaitse varguse, vandalismi ning vee- ja tulekahju korral

Varguse ja vandalismi kindlustusjuhtum on:   

 • kindlustusobjekti tahtlik ja õigusevastane kahjustamine või hävitamine kolmanda isiku poolt; 

 • maismaasõiduki otsasõit kindlustusobjektile, kui seda sõidukit juhtis kolmas isik. 

 • Röövimise kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti röövimine kolmanda isiku poolt, s.o vara äravõtmine vägivallaga või sellega ähvardades. 

 • Varguse kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti või selle osade vargus. 

Veest tingitud kindlustusjuhtum on kindlustusobjektikahjustumine või hävimine, mille põhjuseks on: 

 • äkiliselt ja ettenägematult purunenud hoonesisesest torustikust välja tunginud vedelik või aur. 

 • püsivalt torustiku külge ühendatud kodumasina või selle ühendusdetaili purunemise tagajärjel masinast välja voolanud vedelik või aur; 

 • väljaspool kindlustuskohta asuvast hoonesisesest torustikust (naabri korteris unustati kraani lahti või purunes toru jms)  väljatunginud vedelik või aur;  

 • korterelamus asuva kanalisatsiooni ummistuse tõttu kindlustuskohta tunginud heitvesi, kui ummistuse põhjustas kolmas isik.   

Tulekahju korral kindlustusjuhtum on:

 • väljaspool küttekollet leviv tuli või sellest tingitud tahm, suits, kustutustegevus; 

 • pikselöögist tekkinud silmnähtavad mehaanilised purustused või tulekahju; 

 • plahvatus, mis tekitab purustusi või tulekahju; 

 • mehitatud õhusõiduki (sh lennuk, kopter), selle osade või lasti allakukkumine, mis tekitab purustusi või tulekahju; 

 • drooni allakukkumine, mis tekitab purustusi või tulekahju. 


Hüvitame kuni 6000 € väärtuseskahju iga juhtumi kohta

Hüvitatakse kindlustatud hoone, ridaelamu, korteri samaväärsena taastamiseks  vajavas summas kuni 6000 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta.

Kui kodust vara on otstarbekas remontida, on  hüvitise suuruseks remondikulud (sh transpordikulud), k ui aga kodust vara ei saa remontida või vara remont ei ole otstarbekas, on hüvitise suuruseks samaväärse uhiuue eseme taassoetamismaksumus  kuni 6000 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta.


0 € omavastutus

Kahju tekkimise korral ei pea sa muretsema ootamatute väljaminekute pärast, sest Forus Turvakindlustuses sul omavastutus puudub. 

Tutvu lepingutingimustega siin:  Kodukindlustuse põhipaketi tingimused (if.ee)