E-koolitused

Miks on tulekahju häireedastusteenus vajalik?

Seadusest tulenev kohustus teatud tüüpi hoonetele.

Sinu inimeste ja materiaalse vara turvalisuse tagamiseks.

Tulekahju korral kiire reageerimine, kuna teade jõuab otse Häirekeskusesse.

Tulekahjuteate automaatne edastamine Häirekeskusesse

Tuleohutuse seadus ja seda täiendav siseministri määrus on paika pannud hooned, kus on kohustuslik automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja sealt tulevate tulekahjuteadete edastamine otse Häirekeskusesse. Teadete automaatseks edastamiseks on vajalik ATSile lisada spetsiaalne häireseadmestik ja ühendada see turvafirma juhtimiskeskusega.

Küsi pakkumist

Kellele on tulekahju häireedastus kohustuslik?

Majutushooned
Mille kasutajate arv rohkem kui 100
Ravi- ja hooldusasutused
Mille kasutajate arv rohkem kui 50
Kogunemishooned
Mille kasutajate arv rohkem kui 500
Büroohooned
Millel on rohkem kui 8 korrust
Tööstus- ja laohooned
Mis kuuluvad 2. ja 3. tuleohutusklassi ja on pindalaga üle 4000 m²
Tööstus- ja laohooned
Mis on suurõnnetuse ohuga ja kohustusega paigaldada ATS süsteem olenemata pindalast

Kuidas tulekahju häireedastusteenus töötab?

Taotlus Päästeametile

Enne tulekahju häireedastusteenuse tellimist, tuleb esitada Päästeametile sellekohane taotlus. Taotlus kinnitatakse 90 päeva jooksul, millest 60 päeva testitakse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteadete esinemist. Puuduste ilmnemisel teavitatakse taotlejat liitumist välistavatest asjaoludest.

Teenuse tellimine turvaettevõttelt

Peale taotluse kinnitamist pead tellima teenuse ettevõttelt, kellel on olemas vastavad vahendid ja load teenuse osutamiseks, nt Forus.

Hoone ATSile lisatakse häireedastusseadmestik

Hoones peab olema internetiühendus, võrguseadmetel varutoide ja ATS seadme juures elektritoide, et oleks võimalik seadmestik ühendada. Häireedastusseadmestikku on võimalik osta või rentida, millisel puhul sõlmime kaheaastase tähtajalise lepingu ja lisame renditasu teenuse kuutasule.

Tekitame ühenduse Foruse juhtimiskeskusega ja alustame teenuse osutamist

Kontrollime ühenduse olemasolu pidevalt. Häire korral võtab signaali vastu meie juhtimiskeskus ja edastab selle automaatselt Häirekeskusele.

Häireedastusseadmestiku hooldus

Seadmestik vajab vigadeta toimimiseks hooldust vähemalt iga 3 aasta tagant. Hoolduse saad tellida Foruse tehnikutelt. Juhul, kui hoone ATS süsteemi hooldajaks on Forus, on häireedastusseadmestiku hooldus üks kord 3 aasta jooksul tasuta.

 • Taotlus Päästeametile

  Enne tulekahju häireedastusteenuse tellimist, tuleb esitada Päästeametile sellekohane taotlus. Taotlus kinnitatakse 90 päeva jooksul, millest 60 päeva testitakse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteadete esinemist. Puuduste ilmnemisel teavitatakse taotlejat liitumist välistavatest asjaoludest.

 • Teenuse tellimine turvaettevõttelt

  Peale taotluse kinnitamist pead tellima teenuse ettevõttelt, kellel on olemas vastavad vahendid ja load teenuse osutamiseks, nt Forus.

 • Hoone ATSile lisatakse häireedastusseadmestik

  Hoones peab olema internetiühendus, võrguseadmetel varutoide ja ATS seadme juures elektritoide, et oleks võimalik seadmestik ühendada. Häireedastusseadmestikku on võimalik osta või rentida, millisel puhul sõlmime kaheaastase tähtajalise lepingu ja lisame renditasu teenuse kuutasule.

 • Tekitame ühenduse Foruse juhtimiskeskusega ja alustame teenuse osutamist

  Kontrollime ühenduse olemasolu pidevalt. Häire korral võtab signaali vastu meie juhtimiskeskus ja edastab selle automaatselt Häirekeskusele.

 • Häireedastusseadmestiku hooldus

  Seadmestik vajab vigadeta toimimiseks hooldust vähemalt iga 3 aasta tagant. Hoolduse saad tellida Foruse tehnikutelt. Juhul, kui hoone ATS süsteemi hooldajaks on Forus, on häireedastusseadmestiku hooldus üks kord 3 aasta jooksul tasuta.

Miks valida tulekahju häireedastusteenus Forusest?

 • Oleme aastakümnete pikkuse kogemusega Eesti üks suurimaid turvaettevõtteid.
 • Meil on võimekas juhtimiskeskus, mis töötleb üle 100 miljoni signaali aastas.
 • Mitmekülgne kogemus erinevate hoonete ATS süsteemide paigaldamisel ja hooldamisel ning nendest saabuvate signaalide töötlemisel.
 • Üle-Eestiline patrullide reageerimisvõimekus, v.a. väikesaared ja Hiiumaa.
 • Suur tehnikute meeskond kvaliteetse paigaldus- ja hooldusteenuse pakkumiseks.

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Võta meiega ühendust. Sinu pöördumisele vastab meie kogenud müügispetsialist.

 

Uudised Kõik uudised