E-koolitused

Forus tagab olulise koostööpartnerina Kurna kaubanduspargi tehnosüsteemide korrektse töö

Augusti lõpus avati Tallinna külje all Kurna Park, mis on oma kontseptsioonilt Eesti esimene kaubanduspark. Forusel on au olla keskuse partner ning kanda igapäevaselt hoolt, et hoone tehnosüsteemid oleksid töökorras ja inimesed tunneksid end seal hästi.

Kurna Pargi kogu müügipind on 20 000 ruutmeetrit. Foruse ülesanne on tagada kogu kaubanduspargi tehno- ja turvasüsteemide töökindlus. Sinna hulka kuulub kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete korrektne ning õigeaegne hooldus. Lisaks hoolitseme kanalisatsiooni ja veevarustuse eest ning tagame nõrk- ning tugevvoolu süsteemide toimimise. Samuti vastutame tuleohutuse ja turvasüsteemide nõuetekohase toimimise eest.

Kurna kaubanduskeskuse hoone on küll üks keskus, aga selle teeb eriliseks, et kõikidesse poodidesse on eraldi sissepääsud ning need on ligipääsetavad otse parklast.

Tehnosüsteemide hooldus

Foruse jaoks on Kurna kaubanduspargi puhul tegemist olulise objektiga. Enne, kui maja külastajatele mõned nädalad tagasi avati, käisid hooldustehnikud kontrollimas, kas tehnosüsteemid eesotsas ventilatsiooni-, kütte- ja kanalisatsioonisüsteemidega toimiksid korrektselt.

„Ehitaja andis hoone kasutamiseks kliendile üle, aga meie veel omalt poolt seadistasime süsteeme ning tegelesime optimeerimise ja peenhäälestusega, et kõik oleks ikka esimeste klientide saabumiseks laitmatus korras,“ rääkis Foruse hooldusmeister Christofer Kerdt, kes on Kurna kaubanduskeskusele tehniline tugi ja igapäevane kontakt.

Erinevate seadmete hooldus käib vastavalt nõuetele ja tootjapoolsetele soovitustele. Forus kasutab oma töös digitaalset hoolduspäevikut, mis tähendab, et Kurna kaubanduskeskuse tehnosüsteemi kuuluvatel seadmetel on küljes QR-kood, mis annab igal ajal ligipääsu seadmete hooldus- ja remondiajaloole. Nagu inimestel on oma „digilugu“, kus on kirjas terviseandmed, nii on ka igal seadmel oma digitaalne hoolduspäevik. Seega on ka hoone omanikul igal ajal sellele ligipääs.

Kaubanduspargi süsteemide parameetreid ja korrasolekut saab Forus kontrollida läbi hooneautomaatika BMS (building management system). Tegemist on kaughaldus programmiga, mille läbi saab vajadusel eemalt reguleerida erinevaid hoone tehnilisi parameetreid nagu näiteks temperatuuri, kütet, ventilatsiooni näitajaid jne.

Lisaks on Foruse juhtimiskeskus valmis 24/7 reageerima tekkinud probleemidele – olgu selleks seiskunud tehnosüsteemid või häiresse läinud tuleohutusseadmed.

Partnerina alati kohal

Kõige paremini saab süsteemide korrektsest toimimisest aru, kui hoone on mõnda aega kasutusel olnud ehk teinud läbi aastase tsükli. Näiteks vihma- ja lumesajud ning temperatuuride vaheldumised annavad hea ettekujutuse, kas kõik süsteemid toimivad. Kui peaks esinema murekohti, saab teha seadistustes korrektuure.

Kuna Forus hooldab kogu maja tehnosüsteeme, tuleb olla eraldi kursis iga poe nii-öelda hingeeluga ning olla partnerina kohal, kui mõnes kaupluses pole näiteks piisavalt õhku või seadmed ei tööta laitmatult.

Christofer Kerdt teab oma kogemuse põhjal rääkides, et üsna tihti tuleb nii uuemate kui ka vanemate hoonete puhul ette, et hooldustegevuse käigus märgatakse seadmetes kõrvalekaldeid, mis ei ole ilmnenud hoone kasutusele võtmisel. „Näiteks võib juhtuda, et mõni süsteem pole korrektselt ehitatud ja seda on keeruline hooldada. Sellega võivad kaasneda täiendavad kulud,“ selgitab ta.

Seega on Forus lisaks tavapärasele hooldusele omanikule oluliseks partneriks, et planeerida ja teostada vajaminevaid remont- ning parendustöid, kliendi soovidest tulenevaid ümberehitusi või muudatusi seadistuses jne.

Kui süsteemide hooldamine on raskendatud ja seda ei saa täies mahus teha, siis nende eluiga kannatab. Tehnoseadmed on väga kallid. „Sageli on lihtsam teha paari tuhande eurone investeering, kui pärast maksta sadu tuhandeid seadmete väljavahetamise eest. See on lõpuks kinnisvara omaniku enda huvides ka,“ leiab Kerdt.

Tehnosüsteemid aitavad hoones luua sobiva mikrokliima ning õigesti hooldatud ja seadistatud süsteemid on hoone toimimiseks olulise tähtsusega. Hoolduse kõige olulisemaks eesmärgiks on varakult reageerida, ennetada probleeme ning tagada süsteemide pikaajaline ja korrektne toimimine. Regulaarne ja õige hooldus hoiab ära suuremad ning ootamatud kulud ning pikendab seadmete eluiga.

Kurna Park avati tänavu augusti lõpus. Suurimateks rentnikeks on Selver, Decathlon, Sportland ja Nike, lastekaupade müüja Baby City/Toy City, riiete- ja moebändid Sinsay ja Takko, moe- ja sisustuskaupade müüja Pepco ning sisustuskaupade müüja AlanDeko.

Muud uudised Vaata kõiki

Veel põnevat lugemist.

Trendid koduvalves – juhi kasvõi kogu elamist distantsilt

Jaanipühad ukse ees: 10 soovitust, kuidas ohutult lõket teha ja grillida

Forus võttis eesmärgiks koristus- ja puhastusteenuse äri laienemise – aastaga on käive suurenenud enam kui kolmandiku