E-koolitused

Foruse energiatõhususe osakonna juht Kairi Nõulik annab nõu, mida silmas pidada, kui soovid, et ettevõtte kontor või tootmishoone oleks energiatõhus, keskkonnasõbralik ja madalate ülalpidamiskuludega. Nende nippidega tasub arvestada juba uut ehitist või renoveerimisprojekti planeerides, sest need mõjutavad ka hoone kasutuse ja hooldusega seotud otsuseid.

Leia nutikas lähenemine energiakasutusele

Energiatõhusat hoonet planeerides ja ehitades tuleb mõelda, kuidas viia energiakasutus kõigis etappides miinimumini. Hoone soodsamaks ja mugavamaks muutmine on prioriteet nii uue ehitise kui ka renoveerimise puhul. Hoone energiavajaduste täitmiseks tasub kasutada taastuvaid või väikese keskkonnajalajäljega tehnoloogiaid nagu näiteks päikesepaneelid. Energiatõhusatele tehnoloogiale üleminek võib tunduda esmapilgul märkimisväärse investeeringuna, kuid selle tasuvus tõestab end kiiresti. Kui rohelisematele energiaallikatele üleminek tundub suure investeeringuna, siis leidub ka lihtsamaid ning soodsamaid nippe, millega energiakasutust vähendada. Näiteks tasub üle vaadata maja tehnosüsteermide kasutusgraafikud, et süsteemid nagu valgustus töötaksid ainult siis, kui ruumis viibivad inimesed või tööprotsess seda nõuab. Seesugune tark automaatika teeb koost tehnosüsteemidega suurema osa energia kokkuhoiust ise ära.

Loo säästlik lahendus veekasutusele

Uuri erinevaid võimalusi, kuidas käidelda joogi-ja reovett tõhusalt, ning leia uuenduslikke viise, kuidas vähendada hoone üldist värske vee kasutust. Seejuures tuleb arvestada ka ümbritsevaga. Hoone sademe- ja drenaaživee süsteemid peavad olema töökindlad ning tasub mõelda, kas ka neid saab hoone veetarbimises ära kasutada näiteks haljastuse hooldamiseks, vihmaaedade ülalpidamiseks, tualettide loputuskastides või mõnel muul viisil.

Vähenda jäätmete teket ja soodusta taaskasutust

Nii hoonet ehitades või renoveerides kui ka hiljem kasutades tasub silmas pidada, et materjalid oleks vastupidavad ning jäätmeid tekiks võimalikult vähe. See tähendab, et ka hoone kasutajatele tuleb luua võimalused oma jäätmete targaks käitlemiseks. Kui plaanis on vana hoone lammutada, siis tasub mõelda lammutusjäätmete taaskasutamisele uue hoone ehitusel. Sellest võib lisaks taaskasutusele saada ka ägeda disainikontseptsiooni

Hoia hoonet ümbritsevat rohelust

Juba planeerimise faasis tasub silmas pidada, et ka linnakeskkonnas oleks ruumi mitmekülgsele elusloodusele. Kui hoone ümbruses puuduvad rohealad, tasub mõelda nende loomisele ja võimalikult hooldusvabale säilitamisele. Näiteks pidevat niitmist ja kastmist nõudva madala muru asemel võib hoonet ümbritseda hoopis kõrrelistest ja lilledest tulvil ala, mis nõuab vähem hooldamist ja on meeldiv elukeskkond erinevatele putukatele. Selline keskkond on meelepärane ka mesilastele, kelle tarud büroohoonete haljasaladel pole enam ammu harukordne nähtus.

Mõtle tulevikule hoonet ja ruume luues

Kliimamuutused on saamas paratamatuseks ja meie hooned peavad vastu pidama ja turvalised olema ka üleujutuste, kuumalainete, tulekahjude jms korral. Lisaks tasub püüda prognoosida võimalike muudatusi ettevõttes ja ruumide võimekust nendega kohaneda, et vältida hoone enneaegset vananemist ja lammutamist või suuri ümberehitusi meeskonna suurenedes või struktuurimuudatuste korral.

Arvesta hoone erinevate eluetappidega

Eesmärk on vähendada pinna keskkonnamõju ning hoida sotsiaalset ja majanduslikku väärtust kõigi eluetappide jooksul alates projekteerimisest, ehitamisest, kasutamisest ja hooldamisest kuni renoveerimise ja võimaliku lammutamiseni. Selleks, et hoone mõju keskkonnale oleks võimalikult väike, peab materjalide tootmiseks ja transportimiseks kasutama minimaalselt ressursse (nt vett ja energiat). Siinkohal tasub mõelda kohalikku päritolu materjalide kasutamisele, mille eluring on läbipaistev. Seda tõestatakse erinevate keskkonnasertifikaatidega – tasub otsida näiteks EPD (Environmental Product Declaration) märgist.

Loo heaolu ja tervislikke harjumusi soodustav keskkond hoone kasutajatele

Hoone kasutajad peavad end tundma mugavalt. Hoone ventilatsioon peab tagama värske ja kvaliteetse sisekliima ning sobiliku temperatuuri, et toetada töötajate produktiivsust ning hoida ära viiruste levikut. Päevavalguse maksimaalne ärakasutamine aitab vähendada valgusenergia tarbimist ning kasutajad saavad nautida vaateid ümbritsevale keskkonnale. Heal tasemel akustika ja korralik heliisolatsioon aitavad hoone kasutajatel paremini oma tööle keskenduda.

Arvesta ümbritseva kogukonna ja inimestega

Iga hoone peab sobituma oma keskkonda ja tooma kaasa positiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke muutusi sealsele kogukonnale. Samuti tuleb projekteerides arvestada transpordivõimalustega ja soodustada keskkonnasõbralikke alternatiive nagu kõndimine ja jalgrattaga liikumine.

Kui energiatõhusa rohehoone ehitamine või olemasoleva renoveerimine vastavalt ülalnimetatud põhimõtetele ühtib ettevõtte väärtustega ja on lähiajal üks prioriteetidest, siis Forus pakub ka sellealaseid konsultatsioone. Koostöös valmistatakse ette tehniline lähteülesanne projekteerijale, mis tagab, et ehituse või renoveerimise käigus arvestatakse kõigi oluliste seaduste ja nõuetega ning lõpptulemus on kooskõlas nii ettevõtte vajaduste kui ka energiatõhususe standarditega kui ka rohehoone parimate praktikatega. Samuti saab Forus olla hiljem abiks hoone halduse ja hooldamisega.

Muud uudised Vaata kõiki

Veel põnevat lugemist.

Trendid koduvalves – juhi kasvõi kogu elamist distantsilt

Jaanipühad ukse ees: 10 soovitust, kuidas ohutult lõket teha ja grillida

Forus võttis eesmärgiks koristus- ja puhastusteenuse äri laienemise – aastaga on käive suurenenud enam kui kolmandiku