VIHJEANKEET

Meie tegevus tugineb aususe ja läbipaistvuse põhimõtetel ning peame eetiliste tõekspidamiste järgimist meie töötajate poolt oluliseks.

Käesoleva vihjeankeedi kaudu on võimalik edastada teavet sündmuse kohta, mis Teie arvates ei ole kooskõlas heade äritavade ning üldtunnustatud moraalinormidega. 

Kui soovite saada tagasiside edastatud vihje kohta, palume jätta oma kontaktandmed vastavasse välja ankeedi lõpus.

Teie poolt edastatud informatsiooni töötleme vastavalt isikuandmete kaitse regulatsioonidele ning tagame vihjesaatja konfidentsiaalsuse.