TULEOHUTUSTEENUSED

Tulekahju on ettevõtte varale üks suuremaid ohte. See võib kahjustada olulisel määral tootmist või hävitada täielikult kaubanduspinnad koos kaupadega, rääkimata ohust inimeludele. Eriti tähtis on tuleohutus kinnisvaraomanike ja teiste ettevõtjate jaoks, kes vastutavad seadusega kehtestatud tuleohutusnõuete järgimise eest. 

Forusel on aastatepikkune kogemus kõigi tuleohutusteenuste pakkumisel puidutöötlemis- ja keemiaettevõtetele, kaubanduskeskustele ja büroohoonetele. Oleme Sinu usaldusväärseks partneriks kõiges, mis puudutab ohutust. Tagame ohutuse ka avalikes randades, ujulates, pakume sellealaseid koolitusi. Teeme riskianalüüse hoonete, rajatiste ja varade, töötajate ning partnerite füüsilist turvalisust mõjutavate ohtude kohta. Pakume ka vastavateemalisi koolitusi.

Pakume ohutusvaldkonna teenuseid alates täismahulisest haldusteenusest kuni tuleohutusalase nõustamiseni välja.TULEOHUTUSI Tuleohutusteenused

 • enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine

 • evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse läbiviimine

 • tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine

 • tuleohutuse koolituse läbiviimine

 • tuletöö tegemise koolituse läbiviimine

 • tuleohutusülevaatuse tegemine

II Nõustamine ja dokumentatsiooni koostamine

 • tuleohutusalane konsultatsioon

 • esmane tuleohutusalane juhendamine

 • operatiivkaardi koostamine

 • tuleohutusjuhendite koostamine

III Kontroll ja hooldus

 • tulekustutid

 • tuletõrjevoolikusüsteemid

 • tuletõrjehüdrandid

 • tuletõkkeuksed


1. märtsist 2021 jõustus Tuleohutuse seaduse täiendus

Loe lähemalt siin

 

REFERENTSID

Küsi pakkumist

Kui soovid erilahendust või abi teenuse tellimisel, võta meiega julgelt ühendust.