1. märtsist 2021 jõustusid Tuleohutuse seaduse täiendused

Hea klient!

1.märtsist 2021 jõustuvad Tuleohutuse seaduse täiendused. 
Toome välja olulisemad muudatused seaduses, mis võivad puudutada ka Teid. 

1. Seaduses on loetelu kohustuslikest tuleohutusteenustest, mida võivad osutada üksnes spetsialistid, kellel on tuleohutusspetsialisti 5. taseme või tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Need teenused on:

        1.1 enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine;
        1.2 evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse läbiviimine;
        1.3 tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine;
        1.4 tuleohutuse koolituse läbiviimine;
        1.5 tuletöö tegemise koolituse läbiviimine;
        1.6 tuleohutusülevaatuse tegemine.

Nõutava kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida  Kutsekoja kodulehelt . Alates 1. märtsist peavad tuleohutusteenuste osutajad kandma tuleohutusspetsialistid ka majandustegevuste registrisse (MTR).

Forus Security kõikidel tuleohutusteenuste osutajatel on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutsetunnistused ja nõutud tähtajaks on nad kantud ka MTR-i. 

2. Osa ettevõtjad, kes senini on pidanud koostama iga aastase enesekontrolli  tuleohutusaruande, peavad nüüd korraldama üks kord kolme aasta jooksul tuleohutusülevaatuse. Tuleohutusülevaatuse läbiviimise nõuetega on võimalik tutvuda Tuleohutuse seaduses. Tuleohutusülevaatus tuleb korraldada:

2.1 büroohoones pindalaga üle 750 m2;
2.2 tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2;
2.3 garaažis pindalaga üle 1000 m2.

Forus Security tuleohutusspetsialistid on kompetentsed teie objektidel tuleohutusülevaatuseid korraldama. 

Soeta kindlasti omale lisaks suitsu- ja vingugaasiandurile ka tulekustuti, mille saad mugavalt tellida ka otse koju või kontorisse.  

Vastame hea meelega kõikidele tuleohutuse seaduse muudatusega seotud küsimustele. 


Kirjuta meile myyk@forus.ee