E-koolitused

Millest tekivad turvasüsteemide valehäired ja kuidas neid vältida?

Turvasüsteemi paigaldamine annab nii ettevõttele, hoone omanikule kui ka eraisikule kindluse, et vara on kaitstud. Ilmselt oleme aga kõik kokku puutunud elus olukorraga, kus näiteks kaubanduskeskuses, kontoris või kodus hakkab signaal tööle. Hetk hiljem aga selgub, et tegemist oli valehäirega. See tekitab ebameeldivust ja mõttetut stressi.

Valehäired on tehnilise valveteenuse paratamatu osa. Forus tegeleb valehäiretega igapäevaselt. Kogumahust on valehäirete osakaal meie ettevõttes umbes 30 protsenti.

Tehnilised valehäired ja nn „tüütud“ häired

Ekslikult nimetatakse kõiki sissetungi või tulehäirega otseselt mitte seotud häireid nii-öelda valehäireteks. Tegelikult tuleks eristada tehnilisi valehäireid (ing.k. false alarms) ja põhjusega niinimetatud tüütuid häireid (ingl.k. nuisance alarms).

Valehäired on eelkõige süsteemi poolt põhjustatud selge põhjuseta häired. Tüütud häired on need häired, millel on selge põhjus ja süsteem reageerib mingitele oludele nii, nagu on seadistatud, kuid häire põhjus ei ole otseselt sissetung või tulekahju.

Neil kahel on väga keeruline vahet teha, kuid lahendused nende kahe minimeerimiseks on oma olemuselt väga erinevad.

Iga häire aga ei tähenda automaatselt väljakutset ehk suur osa valehäiretest või “tüütutest” häiretest suudetakse tehniliselt, inimese kogemusel, video toel jms viisil eristada. Patrulli igale sedalaadi häirele automaatselt ei saadeta ehk häire ei tekita alati väljakutset.

Enamlevinud küsimustele valehäirete kohta vastab meie juhtimiskeskuse juht Rasmus Peterson.

Mis on tavaliselt valehäire põhjustajateks?

Peamised valehäirete põhjused on ebakvaliteetsed, vigased ning hooldamata seadmed või seadmete vale paigaldus. Turvasüsteemi paigaldusel on oluline sobivate seadmete valik ning paigaldusel tuleb lähtuda tootja soovitustest. Õigesti valitud kvaltiteetne ja regulaarselt hooldatud turvasüsteem edastab reeglina väga väikesel määral valehäireid.

Nii-öelda tüütute häirete peamine põhjustaja on ilmastik, loomad/linnud, inimesed ise ja süsteemide valed seadistused (tundlikkus, toimimisala jms).

Üsna suurt rolli mängib valehäirel inimfaktor: valveobjekti valvestamisel on oluline veenduda, et uksed/aknad oleksid suletud ning andurite töövälja ei jääks võimalike liikuvaid esemeid. Tihtipeale on häire põhjuseks ka inimlik viga, kus kasutaja sisestab vale koodi, unustab valvealasse sisenedes koodi sisestada või peale objekti valvestamist ei lahku objektilt lubatud viiteaja sees.

Forus läheneb igale kliendile personaalselt. Enne valvesüsteemi paigaldamist kaardistame põhjalikult valveobjekti ning aitame oma kliendil valida kõige sobivama lahenduse ning parimad seadmed.

Kuidas kõige efektiivsemalt valehäireid vältida?

Valehäirete vältimiseks on kõige olulisem valvesüsteemide õigeaegne hooldamine. Soovitame seadmeid hooldada vähemalt paar korda aastast. Näiteks automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) tuleb seadusest tulenevalt hooldada kord kvartalis.

Hoolduse käigus kontrollitakse üle kõik turvasüsteemi osad, nende tööraadius, signaalide korrektne ning täpne edastamine juhtimiskeskusesse. Lisaks hindab hooldusspetsialist valvesüsteemi üldist töökorda ning jagab soovitusi valvesüsteemi kasutamiseks või teeb ettepaneku mõni seade välja vahetada. Kliendina tuleb arvestada, et ükski seade ei ole igavene ning tihtipeale on otstarbekam süsteem välja vahetada kui vana ja rikkis süsteemi parandada.

Omalt poolt oleme kliendile alati toeks parima teadmisega. Valehäirete monitoorimine toimub igapäevaselt, kus me leiame koos kliendiga üsnagi operatiivsed lahendused valehäirete kontrolli all hoidmiseks. Märksõnaks on kliendisuhtlus.

Lisaks süsteemiga tegelemisele on oluline olla kasutajana igapäevaselt hoolas ja näiteks välialade valvestamisel hoida andurite tööpiirkond puhas lumest, kõrgest heinast ja võsast, vältida liikuvaid objekte ning lendavat prahti valvataval alal. Tubasemates oludes rakendada näiteks toidu tegemisel ventilaatorit, et tekkiv aur või suits ei satuks anduri tööpiirkonda. Samuti olla hoolas oma sisenemistel ja väljumistel ehk korrektselt objekt valvestada ja valvest maha võtta.

Kas on võimalik, et hooldamata süsteemide tõttu ei hakka häire tööle?

Hooldamata süsteemi eripäraks on see, et valveobjekt võib rikkelise seadme tõttu massiliselt edastada valehäireid või süsteem ei edasta enam üldse häiresignaale. Kahjuks on toimunud Foruse praktikas ka hooldamata seadmete tõttu üksikuid reaalseid kahjujuhtumeid, kus valvesüsteem ei ole rakendunud juhul, kui oleks pidanud. Eriti ohtlikuks kujunevad olukorrad, kus ei rakendu või tule signaali tulehäirest ning inimelu võib olla reaalselt ohus.

Kuidas peaks klient oma valvesüsteeme hooldama?

Valvesüsteemi hooldamiseks soovitame alati kasutada spetsialisti tuge. Hoolduse käigus võidakse tuvastada rikkis seade või mõni muu komponent, mida klient ei pruugi tuvastada. Kindlasti ei ole kõigil tavakasutajatel piisavalt teadmist või vahendeid, et viia läbi korraline hooldustegevus. Kliendi vaates on alati mõistlik hoida valveteenus kui ka hooldusteenus ühe teenusepakkuja juures. Seda selleks, et näha tervikpilti, tuvastada ning lahendada rikked võimalikult lühikese aja jooksul.

Kui palju maksab valehäirest tingitud väljakutse kliendile?

Üldjuhul on kõik valehäirest tingitud patrulli väljasõidud kliendile tasulised. Konkreetne väljasõidu hind sõltub juba konkreetsest objektist ja lepingust. Enamasti jääb väljasõidu hind 25 euro kanti (erakliendile koos käibemaksuga ja ärikliendile lisandub käibemaks).

Muud uudised Vaata kõiki

Veel põnevat lugemist.

Enneta kodus tuleõnnetusi: 7 teemat tuleohutusest, millest peaksid lapsega võimalikult varakult rääkima

Kesk-Eesti pere käib üheskoos Foruses tööampsutamas: soe ja sõbralik õhkkond kutsub alati tagasi

Forus võttis oma patrullteenistuses kasutusele esimesed täiselektrilised autod