E-koolitused

Kohustuslik ülevaatus peagi ukse ees: aasta lõpuks tuleb tuleohutusülevaatus teha tuhandetes tööstus- ja laohoonetes

Uus tuleohutusseaduse muudatus tõi tuhandetele büroodele, tööstus- ja laohoonetele ning garaažidele uue kohustuse – nüüd tuleb tuleohutusaruande esitamise asemel tellida kohale inimene, kes teeb tuleohutusülevaatuse. Seda saavad teha vaid pädevad spetsialistid. Ekspertide sõnul on oluline võimalikult kiiresti ülevaatus kokku leppida, sest alles aasta lõpus ei pruugi suure töökoormuse tõttu jaguda spetsialiste.

Kuigi ettevõtete tuleohutusalased teadmised on ajapikku aina paremad, jäetakse tuleohutusülevaatus Foruse ohutusvaldkonna juhi Ahti Kuuse sõnul tihti viimasele minutile ehk ekspertidega võetakse ühendust alles viimasel hetkel pärast Päästeameti korduvaid meeldetuletusi. „Sellisel juhul ei pruugi jätkuda aga spetsialiste või eksperte, kes saaksid objektile tulla,“ kinnitab Kuusk, kes ka ise aktiivselt kontrolle läbi viib.

Tuleohutusülevaatus on oluline selleks, et hinnata, kas hoones ja seda ümbritseval territooriumil on tuleohutusnõuded täidetud. “Et inimestel oleks ohutu ja nende vara oleks kaitstud,“ sõnas Päästeameti ohutusjärelevalve ekspert Georg Kalde.

Tuleohutuse ekspertide ootus on, et hoonete omanikud ja valdajad mõistaks ise tuleohutuse olulisust ja telliks vabatahtlikult spetsialisti hoonet kontrollima, mitte ei peaks ootama meeldetuletusi.

Parem karta kui kahetseda

Puudusi hoonetes näeb kontrolli käigus kogu aeg. Eelmisel aastal kontrollitud 446 büroohoonest oli puudusteta vaid 90 hoonet ehk umbes 20 protsenti hoonetest. Peamisteks probleemideks olid Georg Kalde sõnul tuleohutuspaigaldiste osaline või täielik puudumine või hooldamata jätmine. Lisaks tuletõkkesektsioonide puudumine. Selgus veel, et hoones viibivad inimesed ei ole läbinud tuleohutuskoolitusi.

Näiteks kohustab seadus suuremates büroohoonetes koostama tulekahju korral tegutsemise plaani, kohustuslik on samuti iga-aastane evakuatsiooni teoreetiline koolitus ja praktiline õppus. Eksperdid rõhutavad, et kõige olulisem on turvalisus ning nõudeid hoonete tuleohutumaks muutmisel on ajaga juurde tulnud eelkõige traagiliste tuleõnnetuste tõttu.

„Vara saab korda teha, uue soetada, aga inimelu tagasi tuua ei saa. On oluline, et hoone oleks korras ning töötajad teaksid, kuidas käituda, kui õnnetus peaks juhtuma,“ selgitas Kuusk. Spetsialisti ei tohiks karta kohapeale kutsuda. Igale olukorrale leidub lahendus. „Elus ei ole ideaalseid objekte, ka uuelt objektilt leiab pisipuudusi.“

Tööstushooned fookuses

Nende büroohoonete omanikele ja valdajatele, kelle hoonetes ei ole 2022. aasta jooksul tuleohutusülevaatus tehtud, saadab Päästeamet tähtajalisi ettekirjutusi. Sellel aastal on tähele panu all tööstus- ja laohooned, mida on kokku 7700.

2023. aasta jaanuari lõpu seisuga on Eestis 159 kutsetunnistusega teenusepakkujat, kes saavad läbi viia tuleohutusülevaatust. „Vaadates spetsialistide arvu ning kontrollimist vajavaid hooneid, on selge, et kui kõik jätavad kontrolli viimasele minutile, ei jätku spetsialiste hoonete kontrollimiseks,“ nentis Kuusk.

Kui tuleohutusülevaatuse käigus ühtegi puudust ei leita, korraldab ehitise omanik või valdaja järgmise tuleohutusülevaatuse hiljemalt 6 aasta pärast. Juhul kui hoones esineb puudusi, tuleb järgmine ülevaatus teha 3 aasta pärast.

2021. aastal jõustus tuleohutuse seaduse muudatus, mis tõi suurematele kui 750 m2 büroohoonetele kohustuse viia läbi tuleohutusülevaatus 2022. aasta jooksul. Kokku oli selliseid hooneid 1700 ning läinud aastal jõuti kontrollida vaid 446 suurt büroohoonet. 2023. aasta lõpuks peab tuleohutusülevaatus olema tehtud lisaks ka 7700 tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2.

2024. aasta jooksul tuleb ülevaatus ära teha garaažides, mis on suuremad kui 1000 m2. Neid on Eestis kokku ca 300.

Forusel on Eesti suurim tuleohutusspetsialistide tiim, kellel on aastatepikkune kogemus kõigi ohutusteenuste pakkumisel ja seda üle terve Eesti. Meiega saad ühendust võtta siin: https://forus.ee/tuleohutusteenused

Muud uudised Vaata kõiki

Veel põnevat lugemist.

Enneta kodus tuleõnnetusi: 7 teemat tuleohutusest, millest peaksid lapsega võimalikult varakult rääkima

Kesk-Eesti pere käib üheskoos Foruses tööampsutamas: soe ja sõbralik õhkkond kutsub alati tagasi

Forus võttis oma patrullteenistuses kasutusele esimesed täiselektrilised autod